Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
TC23120
Teitl y Modiwl
Ysgrifennu ar gyfer Sgrin a Theledu
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol Gweithdy 1 x 2 awr yr wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Ffolio.  50%
Asesiad Semester Sgript  50%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- dangos dealltwriaeth o`r broses naratif
- dangos dealltwriaeth o`r broses sgriptio
- creu sgript 10 munud o hyd
- dangos gallu i feirniadu'n adeiladol gwaith eraill

Disgrifiad cryno

Fe gewch ddysgu trwy wylio esiamplau perthnasol a thrafod gwaith eraill - gan gynnwys eich cyd-fyfyrwyr. Fe ddadansoddir crefft y broses naratif a sgriptio ac fe astudir sgriptiau perthnasol. Fe fydd y sesiynau grwp ac unigol yn gyfle i ymateb i anawsterau sy'n codi o fewn eich proses chi o lunio sgript a'ch galluogi i ddatblygu fel beirniad ffilm.

Fe fyddech yn elwa o chwilio a gwylio'n feirniadol eich esiamplau eich hun ar deledu/DVD ac yn y sinema.

Cynnwys

Fe gewch ddysgu trwy wylio esiamplau perthnasol a thrafod gwaith eraill - gan gynnwys eich cyd-fyfyrwyr. Fe ddadansoddir crefft y broses naratif a sgriptio ac fe astudir sgriptiau perthnasol. Fe fydd y sesiynau grwp ac unigol yn gyfle i ymateb i anawsterau sy'n codi o fewn eich proses chi o lunio sgript a'ch galluogi i ddatblygu fel beirniad ffilm.

Fe fyddech yn elwa o chwilio a gwylio'n feirniadol eich esiamplau eich hun ar deledu/DVD ac yn y sinema.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5