Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
YF11010
Module Title
Sgiliau Iaith
Academic Year
2014/2015
Co-ordinator
Semester
Distance Learning

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Tasg iaith 1  Trawsieithiad 500 gair  30%
Semester Assessment Tasg cyflwyno  Tasg Cyflwyno: Asesir sgiliau cyflwyno’r myfyrwyr yn y cyflwyniad llafar a asesir fel rhan o’r dystysgrif gyfan  40%
Semester Assessment Tasg iaith 2  Adroddiad ysgrifenedig 1000 o eiriau  30%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Deall y gwahaniaeth rhwng amryw gyweiriau yn y Gymraeg

Ysgrifennu Cymraeg academaidd cywir.

Gwneud cyflwyniad llafar yn hyderus ar gyfer amryw gynulleidfaoedd a sefyllfaoedd.

Aims

Mae sicrhau bod gan fyfyrwyr y Dystysgrif Addysg Uwch yn y Dyniaethau yn ogystal ^a’r Dystysgrif Addysg Uwch yn y Gwyddorau Cymdeithasol sgiliau iaith priodol yn allweddol i fyfyrwyr ym mhob maes.

Content

Trafodir y pynciau canlynol yn y modiwl:
1. Beth yw cywair academaidd?
2. Sut i ysgrifennu’n academaidd – defnydd o ferfau cryno, yr amhersonol, y negydd ffurfiol ayyb
3. Trawsieithu
4. Defnydd o dermau technegol
5. Defnydd o feddalwedd ieithyddol megis Cysill
6. Sgiliau Llafar a Chyflwyno

Brief description

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar gywair ac arddull academaidd wrth ysgrifennu yn y Gymraeg. Modiwl a ddysgir o bell yw hi fel rhan o’r Tystysgrif Addysg Uwch yn y Dyniaethau a’r Dystysgrif Addysg Uwch yn y Gwyddorau Cymdeithasol.


Notes

This module is at CQFW Level 4