Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY10510
Teitl y Modiwl
Braslun o Hanes ein Llên
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Cyd-Ofynion
I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10610, CY10710, CY10810, CY12220, i'r rhai na fyn hynny CY10610
Elfennau Anghymharus
CY10110,CY10210,CY10310, CY10410, CY12420, CY12510, CY12610
Rhagofynion
Cymraeg (Iaith Gyntaf) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 22 x Darlithoedd 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  70%
Arholiad Semester 2 Awr   2 awr  70%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 1,500 o eiriau  30%
Asesiad Semester Traethawd 1,500 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Dylai myfyrwyr a fydd wedi dilyn y cwrs hwn fod yn gyfarwydd a^ rhai o brif fannau llenyddiaeth Gymraeg o'r chweched ganrif hyd ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

2. Byddant yn gyfarwydd a^ rhai cysyniadau beirniadol wrth ymdrin a^ llenyddiaeth hanesyddol.

3. Byddant yn ymwybodol o rai o'r syniadau a'r symudiadau Ewropeaidd a ddylanwadodd ar lenyddiaeth Gymraeg ar hyd y canrifoedd.

4. Gallant osod rhai darnau o farddoniaeth a rhyddiaith Gymraeg yn eu cyd-destun hanesyddol a chymdeithasol.

Disgrifiad cryno


Arolwg beirniadol o brif fannau hanes llenyddiaeth Gymraeg:
cyflwyniad i'r Hengerdd, y Gogynfeirdd, Beirdd yr Uchelwyr,
Llenyddiaeth y Dadeni, yr ail ganrif ar bymtheg a'r ddeunawfed ganrif a
Lle^n Oes Victoria.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4