Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY10610
Teitl y Modiwl
Llenyddiaeth o 1900 hyd Heddiw
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Cyd-Ofynion
I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10510, CY10710, CY10810, CY12220; i'r rhai na fyn hynny: CY10510
Elfennau Anghymharus
CY10110, CY10210, CY10310, CY10410
Rhagofynion
Cymraeg (Ail iaith) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 22 x Darlithoedd 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  70%
Arholiad Semester 2 Awr   2 awr  70%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 1,500 o eiriau  30%
Asesiad Semester Traethawd 1,500 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Byddwch chi wedi darllen detholiad o gerddi Cymraeg yr ugeinfed ganrif.

2. Byddwch wedi astudio un gerdd ar ddeg yn fanwl iawn fel y byddwch yn gyfarwydd a^ phob un ohonynt. Bydd pob un o'r cerddi hyn gan fardd gwahanol a phob un yn wahanol o ran ei harddull.

3. Byddwch yn gyfarwydd a^ thermau technegol barddoniaeth Gymraeg ac ar ddiwedd y cwrs byddwch yn gallu adnabod englyn unodl union, cynghanedd sain, draws, lusg a chroes, proest a'r wers rydd.

4. Byddwch yn gallu trafod y cerddi a astudir ac ysgrifennu traethodau byrion arnynt yn Gymraeg.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i ryddiaith a barddoniaeth yr ugeinfed ganrif, gyda rhai gwersi ar feirniadaeth. Darllenir nofelau a storiau a cherddi yn cynrychioli cynnyrch llenorion Cymraeg y cyfnod diweddar.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4