Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC22510
Teitl y Modiwl
Hen Wyddeleg (Iaith a Llên) ii
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
IR21920
Rhagofynion
IR11320 neu GC21920
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 11 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad atodol  75%
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Ailsefyll Ymarferion  25%
Asesiad Semester Ymarferion  Traethodau:  25%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Byddwch yn gallu cyfieithu brawddegau syml o Hen Wyddeleg ar lefel uwch na GC21910.

Byddwch yn gallu darllen rhagor o destunau llenyddol elfennol a deall eu lle yn hanes llenydiaeth Wyddeleg.

Byddwch wedi meistroli rhagor o elfennau sylfaenol Hen Wyddeleg.

Disgrifiad cryno

Disgrifiad byr
Gwaith ieithyddol ar destunau gosod difyr wedi'u cyflwyno yn eu cyd-destun hanesyddol a diwylliannol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5