Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HA10620
Teitl y Modiwl
Y Dirwasgiad Mawr: Hanes Cymharol America a Phrydain
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 18 x Darlithoedd 1 Awr
Seminar 5 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1 x traethawd 2,500 o eiriau  30%
Arholiad Semester 2 Awr   (1 x 2 hour exam)  70%
Asesiad Ailsefyll 1 x traethawd atodol (ail-sefyll) 2,500 o eiriau  30%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   1 x arholiad atodol (ail-sefyll) 2 awr  70%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:
1. Disgrifio ac asesu datblygiadau'r cyfnod rhwng y ddau ryfel byd yn America a Phrydain;
2. Amgyffred canlyniadau gwahanol y dirwasgiad mawr ar bobl America a Phrydain;
3. Dadansoddi hanesyddiaeth y dirwasgiad mawr;
4. Gwerthuso tystiolaeth wreiddiol, megis llyfrau, papurau newydd, pamffledi, ffotograffau,
posteri, cartwnau, dogfennau ffilm, areithiau a cherddoriaeth poblogaidd;
5. Ynganu dadleuon hanesyddol trwy waith ysgrifenedig a llafar.

Disgrifiad cryno

Bu'r Dirwasgiad Mawr rhwng y ddau ryfel byd yn nodwedd a ddiffiniodd yr ugeinfed ganrif. Cafodd effaith ar ran fwyaf o'r byd a bu ei ganlyniadau cymdeithasol a gwleidyddol yn ddwfn a phell-gyrrhaeddol. Mae'r cwrs hwn yn ystyried y Dirwasgiad Mawr trwy gyfrwng astudiaeth gymharol o America a Phrydain gan archwilio'r ffactorau economaidd a achosodd broblemau economaidd mawr, maint a natur diweithdra ac atebion y ddwy lywodraeth i'r problemau y bu rhaid eu gwynebu yn y degawdau `low, dishonest.?
Hefyd, mae'r cwrs yn cymryd golygfa `oddi isod? gan ystyried y profiad o ddiweithdra a thlodi trwy ddefnyddio lleisiau y di-waith a'r tlawd. Mae'r ystyried yr atebion cymdeithasol a gwleidyddol amrywiol i'r Dirwasgiad, megis gwleidyddiaeth adain-dde ac adain-chwith, mudo ac ymfudo, a chysylltiadau cenedl a llafur. Mae natur y dirwasgiad rhwng y ddau ryfel byd yn parhau i achosi amrywiaeth barn ymysg haneswyr a bydd y cwrs hwn yn trafod y syniadau hyn ynghyd a dehongliadau adolygiadol. Bydd y cwrs yn defnyddio tystiolaeth wreiddiol gan gynnwys llyfrau, papurau newydd, pamffledi, ffotograffau, posteri, cartwnau, dogfennau ffilm, areithiau a cherddoriaeth poblogaidd.

Cynnwys

Darlithiau
1. Rhagymadrodd.
2. Dirwasgiad Economaidd a Diweithdra ym Mhrydain.
3. Cwymp Wall Street.
4. Diweithdra yn America.
5. Ffilm Ddogfen ar y Dust Bowl: 'The Plow That Broke the Plains'.
6. Ymatebion Llywodraethau i Ddiweithdra.
7. Cymorth i'r Tlodion.
8. Y Fargen Newydd yn America.
9. Yr Ail Fargen Newydd.
10. Ymfudo ac Allfudo.
11. Protest ac Anfodlonrwydd.
12. Gwleidyddiaeth Adain Chwith.
13. Ffasgaeth yn ystod y Tridegau.
14. Gwleidyddiaeth y Brif Ffrwd yn ystod y Dirwasgiad.
15. Llafur yn ystod y Dirwasgiad.
16. Y Berthynas rhwng y Rhywiau.
17. Diwylliant a'r Celfyddydau yn y Dirwasgiad.
18. Rhyfel ac Adfer.

Semianrau
1. Profiad o Ddiweithdra
2. Ymatebion swyddogol i Ddiweithdra
3. Beirniaid y Llywodraethau
4. Protest neu Ddifaterwch?
5. Perthnasau cymdeithasol yn ystod y Dirwasgiad

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4