Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HA34720
Teitl y Modiwl
Gwrando ar Hanes: y Mudiad Hawliau Sifil yn America
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 10 x Seminarau 2 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1 CYFLWYNIAD SEMINAR A CHYFRANIADAU SEMINAR CYFFREDINOL  20%
Asesiad Semester 1 TRAETHAWD (1,500 O EIRIAU)  20%
Asesiad Semester 1 PROSIECT (5,000 O EIRIAU)  60%
Asesiad Ailsefyll 1 CYFLWYNIAD SEMINAR A CHYFRANIADAU SEMINAR CYFFREDINOL  20%
Asesiad Ailsefyll (Ailsefyll) 1 TRAETHAWD (1,500 O EIRIAU)  20%
Asesiad Ailsefyll (Ailsefyll) 1 PROSIECT (5,000 O EIRIAU)  60%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

dangos ymwybyddiaeth o hanesyddiaeth y mudiad hawliau sifil a diwylliant Affro-Americanaidd yn ystod y cyfnod wedi'r rhyfel;

dangos ymwybyddiaeth o'r materion yngl'n a methodoleg a godir gan y defnydd o ffynonellau clywedol i astudio'r gorffennol;

astudio a dadansoddi ffynonellau gwreiddiol, ffynonellau archifol, printiedig, clywedol neu weledol;

adeiladu dadansoddiadau hanesyddol, yn llafar ac yn ysgrifenedig, gan wneud hyn trwy ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol yn ogystal a ffynonellau eilradd;

gweithio ar eu pennau eu hunain yn ogystal a gyda ei gilydd, ac i chwarae rhan mewn trafodaethau gyda'r grwp.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl hwn yn asesu gwerth ffynonellau clywedol fel ffynonellau hanesyddol gwreiddiol a bydd yn defnyddio hanes y mudiad hawliau sifil yn America ers yr Ail Ryfel Byd, o'r 1950au i'r 1980au, fel achos enghreifftiol. Ymhlith y ffynonellau clywedol a ddefnyddir bydd: cerddoriaeth poblogaidd a gynhyrchwyd gan gwmniau masnachol o fewn ffurfiau megis jazz, gospel, r'n'b, soul, funk, disco a rap; caneuon a diwylliant cerddorol y mudiad hawliau sifil; recordiau o gyfarfodydd yn yr ymgyrch; barddoniaeth a ddarllenwyd gan awduron blaenllaw; a pherfformiadau comedi gan gomediwyr Affro-Americanaidd.

Nod

Bydd y modiwl hwn yn asesu gwerth sain fel ffynhonnell hanesyddol ond, yn ogystal, bydd yn pwysleisio pwysigrwydd rhoi sain mewn cyd-destun ehangach trwy ystyried ffactorau yngl'n a'r cynhyrchiant a'r defnydd cyfoes o ffynonellau clywedol. At hynny, defnyddir ffynonellau `traddodiadol' i amlygu'r cyd-destun ehangach hefyd.

Cynnwys

1. Rhagarweiniad: Hanes clywedol
2. Yr Eglwys a Cherddoriath Gospel yn ystod y 1950au
3. Hawliau Sifil yn y Taleithiau Deheuol
4. Hawliau Sifil yn y Gogledd Trefol
5. Cenedlaetholdeb Du a Seiniau'r Chwyldro
6. Areithiau Arweinwyr y Mudiad
7. Y Berthynas Rhwng y Rhywiau yn y Mudiad
8. Fietnam a Chwymp y Mudiad
9. Y Sffer Gyhoeddus Du yn ystod y 1970au
10. Rap yn America Reagan

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Datblygir sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig trwy'r seminarau a'r atborth yngl'n â'r gwaith ysgrifenedig. Asesir y medrau hyn.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygir sgiliau defnyddiol gan y modiwl hwn, gan gynnwys sgiliau cyfathrebu ar lafar ac ysgrifenedig, sgiliau ymchwil, asesu gwybodaeth, ac ysgrifennu mewn ffordd clir a beirniadol.
Datrys Problemau Bydd disgwyl i'r myfyrwyr ddod o hyd i ac asesu ffynonellau gwreiddiol. Asesir y medr hwn trwy'r gwaith asesiedig.
Gwaith Tim Bydd y myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd ac yn arwain un seminar yr un. Asesir y medrau hyn fel rhan o asesiad y perfformiad yn y seminarau.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Dychwelir y gwaith ysgrifenedig mewn tiwtorialau a rhoddir cyngor ar sut i wella medrau ymchwil a medrau ysgrifennu. Ni asesir y medrau hyn.
Rhifedd Ni ddefnyddir gwybodaeth rifyddol gan y myfyrwyr.
Sgiliau pwnc penodol Datblygir y gallu i astudio, dadansoddi a thrafod amrywiaeth o ffynonellau gwreiddiol, ond gyda'r pwyslais ar ffynonellau clywedol.
Sgiliau ymchwil Bydd disgwyl i'r myfyrwyr wneud ymchwil ar gyfer y seminarau ac ar gyfer y gwaith asesiedig. Asesir y medrau hyn trwy'r gwaith ysgrifenedig.
Technoleg Gwybodaeth Annogir y myfyrwyr i chwilio am ffynonellau yng nghatalogau llyfrgell a databasau ar-lein. Annogir y myfyrwyr i ddefnyddio prosesydd geiriau wrth greu eu gwaith. Ni asesir y sgiliau hyn.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6