Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
LL20320
Teitl y Modiwl
Llydaweg (Cwrs Iaith Uwch)
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Rhagofynion
Cyfarteledd o 40% yn LL10120 a LL10220 Neu yn LL20220 a LL20320

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  100%
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Asesiad Semester ymarferion  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Dylai'r myfyriwr fedru defnyddio holl amserau'r ferf a medru sgwrsio yn weddol ddidrafferth ar lefel elfennol.

2. Dylai fedru darllen llyfrau Llydaweg, gyda chymorth geiriadur.

3. Dylai fedru ysgifennu'r iaith yn weddol gywir.

Disgrifiad cryno

Parhad o'r cwrs i ddechreuwyr yw'r modiwl hwn. Y nod yw cwblhau'r gwersi yn y llyfr Kenteliou Brezoneg Dinzez, gwenud ambell ymarefer ieithyddol ychwanegol a gwrando ar ambell destun llafar, er mwyn dod i ddeall siaradwyr Llydaweg yn well.

Gellir dilyn y cwrs hwn fel parhad o CY11320 neu fel parhad o CY22420.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5