Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
SC20600
Module Title
Seicoleg mewn gweithred
Academic Year
2016/2017
Co-ordinator
Semester
Semester 1 (Taught over 2 semesters)
Other Staff

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Lecture 2 x Darlithoedd 1 Awr
Tutorial 10 x Tiwtorial 2 Awr
Tutorial 11 x Tiwtorial 1 Awr
Tutorial 10 x Tiwtorial 1 Awr
Lecture 3 x Darlithoedd 1 Awr
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment traethawd (2000 geiriau) a crynodeb (500 geiriau)  100%
Supplementary Assessment traethawd (2000 geiriau) a crynodeb (500 geiriau)  100%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Ar ôl cwblhau'r modiwl dylai'r myfyriwr bod yn gallu:
1. Dadansoddi, asesu and gwerthuso'r rolau a sgiliau'r gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio mewn lleoliad cymhwysol
2. Datblygu cwestiwn sydd yn berthnasol i'r gweithle ag sydd yn seiliedig ar y profiad gwaith
3. Ymchwilio, dadansoddi ac asesu'r ffenomenau mewn ffordd addas.
4. Arddangos ymwybyddiaeth o foeseg y gweithle
5. Cadw dyddiadur adfyfyriol o'r profiad gwaith
6. Ysgrifennu traethawd sydd yn seiliedig ar y cwestiwn a gynhyrchwyd yn ystod y profiad gwaith, a defnyddio'r wybodaeth o'r traethawd i ddatblygu resume.

Brief description

Mae'r modiwl yma yn trafod seicoleg mewn gweithred. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth myfyrwyr o lwybrau gyrfa amrywiol a chyfleoedd mewn seicoleg. Mae myfyrwyr yn cwblhau o leiaf ugain awr mewn lleoliad cymhwysol. Mae'r lleoliad gwaith yn rhoi cyfle i bob myfyriwr i gael profiad mewn meysydd naill ai yn gysylltiedig â gwaith proffesiynol, yn berthnasol i'r gweithle neu wirfoddol.

Aims

Amcanion:
1. I ddarparu myfyrwyr a gwybodaeth am brif agweddau seicoleg mewn cymhwysiad
2. I hyrwyddo lleoliad gwaith ble gall myfyrwyr gyfrannu
3. I drafod defnydd sgiliau trosglwyddedig a seicolegol mewn lleoliad cymhwysol.

Content

Seicoleg mewn ardaloedd cymhwysol (clinigol, galwedigaethol, cymunedol, addysgol);
Paratoi ar gyfer y lleoliad gwaith a sgiliau trosglwyddadwy.
Seicoleg yn y gweithle
Gwaith tîm yn y gweithle
Hyfforddiant yn y gweithle
Moeseg yn y gweithle
Y gweithiwr proffesiynol adfyfyriol

Lleoliad: un lleoliad werth ugain-awr a ddewiswyd o ardaloedd o leoliadau clinigol, addysgol, diwydiannol, sefydliadol a chymunedol naill ai fel cyflogai neu fel gwirfoddolwr. Caniateir i fyfyrwyr sydd eisoes wedi'i chyflogi rhan amser i ysgrifennu am y profiad hwn fel rhan o'r modiwl at yr amod y gallant ddatblygu cwestiwn ymchwil addas.

Notes

This module is at CQFW Level 5