Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
TC10120
Teitl y Modiwl
Prosiect Actio
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 10 x Darlithoedd 1 Awr
Gweithdy 10 x Gweithdai 2 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Darlleniad ymarferol rhagbaratoedig 1  Dau ddarlleniad ymarferol rhagbaratoedig, gwerth 15% or asesiad yr un.  15%
Asesiad Semester Sylwebaeth ymarferol mewn grwp  Rhaid ail-gyflwynor gwaith a fethwyd: Gofynir i unrhyw fyfyrwyr syn methur cyflwyniad rwp ail-gyflwyno prosiect unigol a fydd yn dilyn briff a osodir gan diwtor y modiwl.  yn dadansoddi a gosod darn dramataidd rhagbaratoedig yn ei gyd-destun theatraidd  40%
Asesiad Semester Sylwebaeth 2000 o eiriau ar destun gosod  Sylwebaeth ymarferol mewn grwp yn dadansoddi a gosod darn dramataidd rhagbaratoedig yn ei gyd-destun theatraidd.  30%
Asesiad Semester Darlleniad ymarferol rhagbaratoedig 2  Sylwebaeth 2000 o eiriau ar destun gosod.  15%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

 1. CYFLWYNO DARLLENIAD O'R TESTUNAU GOSOD MEWN FFORDD SY'N AMLYGU EU CREFFT A'U DIDDORDEB DRAMATAIDD
 2. ARDDANGOS DEALLTWRIAETH O'R TESTUNAU GOSOD FEL DIGWYDDIADAU THEATRAIDD
 3. ARDDANGOS GALLU I GYFLAWNI TASGAU YMCHWIL LLWYDDIANNUS FEL FFORDD O GEISIO DATRYS PROBLEMAU CYMERIADU, LLWYFANNU A.Y.B.

Disgrifiad cryno

Trefn arfaethedig y darlithoedd a'r gweithdai:

Darlithoedd:

 1. Tshechof, Gwylan: rhagarweiniad i'r testun
 2. Tshechof, Gwylan: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 3. Ewripides, Y Bacchai: rhagarweiniad i'r testun
 4. Ewripides, Y Bacchai: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 5. Shakespeare, William, Y Dymestl: rhagarweiniad i'r testun
 6. Shakespeare, William, Y Dymestl: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 7. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: rhagarweiniad i'r testun
 8. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 9. Beckett, Samuel, Diweddgan: rhagarweiniad i'r testun
 10. Beckett, Samuel, Diweddgan: y testun a'i gyd-destun theatraidd
Gweithdai Ymarferol

 1. Tshechof, Gwylan: sefyllfa a chymeriad
 2. Tshechof, Gwylan: gofod dramataidd a gofod theatraidd
 3. Ewripides, Y Bacchai: sefyllfa a chymeriad
 4. Ewripides, Y Bacchai: defodaeth a dinasyddiaeth
 5. Shakespeare, William, Y Dymestl: sefyllfa a chymeriad
 6. Shakespeare, William, Y Dymestl: estroniaeth a meidroldeb
 7. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: sefyllfa a chymeriad
 8. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: etifeddeg ac esblygiad
 9. Beckett, Samuel, Diweddgan: sefyllfa a chymeriad
 10. Beckett, Samuel, Diweddgan: Auschwitz a'r Rhyfel Oer

Cynnwys

Sesiynau dysgu:
Darlith 1 x 1 awr yr wythnos
Sesiwn ymarferol 1 x 2 awr yr wythnos


Trefn arfaethedig y darlithoedd a'r gweithdai:

Darlithoedd:

 1. Tshechof, Gwylan: rhagarweiniad i'r testun
 2. Tshechof, Gwylan: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 3. Ewripides, Y Bacchai: rhagarweiniad i'r testun
 4. Ewripides, Y Bacchai: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 5. Shakespeare, William, Y Dymestl: rhagarweiniad i'r testun
 6. Shakespeare, William, Y Dymestl: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 7. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: rhagarweiniad i'r testun
 8. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 9. Beckett, Samuel, Diweddgan: rhagarweiniad i'r testun
 10. Beckett, Samuel, Diweddgan: y testun a'i gyd-destun theatraidd
Gweithdai Ymarferol

 1. Tshechof, Gwylan: sefyllfa a chymeriad
 2. Tshechof, Gwylan: gofod dramataidd a gofod theatraidd
 3. Ewripides, Y Bacchai: sefyllfa a chymeriad
 4. Ewripides, Y Bacchai: defodaeth a dinasyddiaeth
 5. Shakespeare, William, Y Dymestl: sefyllfa a chymeriad
 6. Shakespeare, William, Y Dymestl: estroniaeth a meidroldeb
 7. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: sefyllfa a chymeriad
 8. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: etifeddeg ac esblygiad
 9. Beckett, Samuel, Diweddgan: sefyllfa a chymeriad
 10. Beckett, Samuel, Diweddgan: Auschwitz a'r Rhyfel Oer

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4