Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD10120
Teitl y Modiwl
Polisiau a Materion Mewn Addysg
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 10 x Seminarau 1 Awr
Gweithdy 2 x Gweithdai 3 Awr
Darlith 10 x Darlithoedd 2 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Ymarfer llyfryddiaethol 450 o eiriau  1 Ymarfer llyfryddiaethol, 450 o eiriau  15%
Asesiad Semester Aseiniad 1500 o eiriau.  1 Traethawd, 1500 o eiriau  50%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  Arholiad ysgrifenedig dwy awr, dau gwestiwn  2 awr - dau gwestiwn. Darperir asesiad amgen i fyrfyrwyr sydd a thystiolaeth i gefnogi yr angen am y fath ddarpariaeth (48 hour timed assignment)  35%
Asesiad Ailsefyll Ymarfer llyfryddiaethol, 450 o eiriau.  1 Ymarfer llyfryddiaethol, 450 o eiriau. Os methir y modiwl, bydd yn rhaid ailsefyll pob elfen sydd a marc syn gyfatebol a marc syn methu, ond gydar dewis o ailsefyll pob elfen. Defnyddir theitlau newydd ar gyfer y llyfryddiaeth.   15%
Asesiad Ailsefyll 1 Traethawd, 1500 o eiriau.  1 Traethawd, 1500 o eiriau. Os methir y modiwl, bydd yn rhaid ailsefyll pob elfen sydd a marc syn gyfatebol a marc syn methu, ond gydar dewis o ailsefyll pob elfen. Defnyddir theitlau newydd ar gyfer y traethawd.   50%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad  Arholiad ysgrifenedig dwy awr, dau gwestiwn. Os methir y modiwl, bydd yn rhaid ailsefyll pob elfen sydd a marc syn gyfatebol a marc syn methu, ond gydar dewis o ailsefyll pob elfed. Defnyddir papur arholiad newydd.   2 awr - dau gwestiwn. Darperir asesiad amgen i fyrfyrwyr sydd a thystiolaeth i gefnogi yr angen am y fath ddarpariaeth (48 hour timed assignment)  35%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dangos eu bod yn gwybod am ac yn deall datblygiadau hanesyddol system addysg yng Nghymru a Lloegr

Dangos eu bod yn gallu gwerthuso'n feirniadol polisiau addysg a materion cyfoes addysg.

Dangos eu bod yn gallu creu dadl gydlynol wrth drafod materion cyfoes yn y byd addysg.

Dangos eu bod yn gallu trafod eu profiadau addysg eu hunain yng nghyd-destun newidiadau a datblygiadau yn y system addysg.

Dangos eu bod yn gallu defnyddion ffynonellau perthnasol.

Disgrifiad cryno

This module provides an introduction to education policies and issues in England and Wales. It sets current education policy in the historic context of educational developments and change, whilst introducing some major contemporary education issues.

Cynnwys

Seilir y darlithiau ar y testunau canlynol:
1. Cyflwyniad - elfennau system addysg
2. Datblygiad ysgolion mewn cymdeithas
3. Deddfau Addysg 1944 a 1988
4. Rheolaeth, Dewis ac Atebolrwydd
5. Polisiau Addysg Llafur Newydd yng Nghymru a Lloegr
6. Materion 1: Safonau Addysg
7. Materion 2: Cymru: Cenedlaetholdeb, Diwylliant ac Addysg mewn Ysgolion
8. Materion 3: Tri Thestun Dadleuol y Dydd (Bwyta'n Iach yn yr Ysgol, Dysgu Bechgyn a Merched ar Wahan, ac Anghenion Addysg Arbennig)
9. Materion 4: Cwricwlwm16-19
10. Materion 5: Gender ac Addysg

Seilir y seminarau ar y canlynol:
1. Hunangofiant am Eich Addysg
2. Deddf Addysg 1944
3. Ysgolion Gramadeg ac Ysgolion Cyfun
4. Deddf ddysg 1988
5. Y Cwricwlwm cenedlaethol
6. Materion Addysg y Dydd
7. Anghenion Addysg Arbennig
8. Bwyta'n Iach yn yr Ysgolion
9. Tangyflawni Bechgyn yn yr Ysgolion
10. Safbwyntiau ar Addysg Uwch

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Cyfathrebu ar lafar yn y seminarau. Cyfathrebu ysgrifenedig yn y traethawd a'r arholiad.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ni ddatblygir.
Datrys Problemau Elfen angenrheidiol yn y broses o werthuso'n feirniadol.
Gwaith Tim Rhydd y seminarau gyfleoedd ar gyfer gwaith tim, gan gynnwys cyflwyniadau ar y cyd.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Gweithgareddau mewn seminarau ac adborth ar gyfer gwaith wedi'i asesu.
Rhifedd I rwy raddau, ystadegau disgrifiadol yn y darlithiau.
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil Chwilio am ffynonellau.
Technoleg Gwybodaeth Prosesu geiriau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4