Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD39200
Teitl y Modiwl
Major Dissertation
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd hir  1 x prosiect 10,000 o eiriau  100%
Asesiad Ailsefyll Traethawd hir  Rhaid ailsefyll pob elfen o'r asesiad a fethir os yw marc cyfartalog y myfyriwr yn is na'r marc pasio gofynnol, sef 40% 1 x prosiect 10,000 o eiriau   100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Cyflawni ymchwil o'r pen a'r pastwn eu hunain

2. Cynllunio a chyflwyno gwaith ymchwil estynedig: amcanion; adolygiad o lenyddiaeth; dulliau; dadansoddi.

3. Dangos sgiliau ymchwil mewn ymchwiliad graddfa fach: dull priodol o gasglu data; dull priodol o ddadansoddi data, ymwybyddiaeth o faterion moesegol a chyfreithiol yn ymwneud a chasglu data; cymhwyso canlyniadau'r dadansoddiadau i amcanion y traethawd estynedig.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ymchwilio i bwnc o'r dewis eu hunain, mewn ymgynghoriad ag aelodau o staff. Bydd myfyrwyr yn astudio'r annibynnol, dan arweiniad aelod o staff. Bydd y modiwl yn gofyn am ddarllen eang, ac yn arwain at draethawd estynedig. Bydd angen i fyfyrwyr astudio yn y llyfrgell, ac fel rheol bydd angen cyflawni ymchwiliadau empirig ar raddfa fach. Rhaid i fyfyrwyr sy'r astudio ar gyfer anrhydeddau cyfun gael cymeradwyaeth y Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig cyn rhag-gofrestru a chofrestru ar y modiwl hwn.

Cynnwys

Semester 1:
3 x darlith 1 awr wedi'r cynllunio i roi'r sgiliau astudio/ymchwil perthnasol i fyfyrwyr i gyflawni'r Traethawd Estynedig. Bydd y darlithoedd yn trafod: adnoddau'r llyfrgell, sgiliau ymchwil, strwythur a moeseg.
2 x weithdy 2 awr mewn grwpiau o 20-25 o fyfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn trafod eu pwnc dewisedig a bydd disgwyl iddynt gyflwyno testun diffiniol ar ddiwedd yr ail sesiwn. Bydd y sesiynau'r cynnwys gweithgareddau gr'r a'r tiwtor yn cylchredeg o amgylch pob gr'r i roi arweiniad a chyngor. Ar ddiwedd yr ail sesiwn bydd pob myfyriwr yn rhannu ei syniad a gweddill y gr'r, a gofynnir iddynt ddarparu crynodeb ysgrifenedig o'r gwaith fel bod modd i'r tiwtor roi adborth.
1 x sesiwn gr'r 1 awr yn cynnwys 10 myfyriwr a goruchwyliwr fel bod modd i fyfyrwyr drafod eu cynnydd, elwa o gyngor a thrafod unrhyw broblemau ar y cyd.
Semester 2:
2 x sesiwn unigol 30 munud i alluogi myfyrwyr i drafod y traethawd estynedig mewn manylder.
1 x sesiwn gr'r 1 awr yn cynnwys 10 myfyriwr a goruchwyliwr.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6