Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY10400
Teitl y Modiwl
Seminarau Iaith a Llên (Iaith Gyntaf)
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Cyd-Ofynion
I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10110, CY10210, CY10310
Elfennau Anghymharus
CY10510, CY10610,CY10710, CY10810, CY12220, CY12810, CY12910
Rhagofynion
Cymraeg (Iaith Gyntaf) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 10 x Seminarau 1 Awr
Amrywiol 1 x Gweithgaredd Amrywiol 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 1.5 Awr   Arholiad Atodol  60%
Arholiad Semester 1.5 Awr   Arholiad  60%
Asesiad Ailsefyll Tasg Ysgrifenedig Estynedig  40%
Asesiad Semester Ymarferion  40%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gyfarwydd a^ nodweddion rhai o brif ffurfiau llenyddol y cyfnod diweddar.

2. Byddwch wedi meithrin y ddawn i ddadansoddi testunau barddoniaeth a rhyddiaith ar lafar ac ar bapur.

3. Byddwch yn gyfarwydd a^ phrif elfennau gramadeg y Gymraeg.

4. Byddwch yn gallu cywiro Cymraeg gwallus ac egluro'r cywiriadau hynny.

Disgrifiad cryno

Seminar iaith a seminar lle^n bob yn ail wythnos. Y mae pwyslais y seminarau iaith ar ysgrifennu yn raenus a chywir. Yn y seminarau llenyddol ysgogir trafodaethau ar wahanol ffurfiau llenyddol (e.e. y stori fer, y nofel, y delyneg, yr awdl, vers libre).


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4