Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY12510
Teitl y Modiwl
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar i
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 21 x Darlithoedd 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  80%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  80%
Asesiad Ailsefyll Ymarferion  20%
Asesiad Semester Ymarferion  Dulliau Asesu (noder hyd yr arholiad ar gwaith cwrs angenrheidiol): Ymarferion - 2 set  20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dylai'r myfyrwyr fedru sillafu geiriau Cymraeg yn gywir heb gymorth Cysill, deall y treigladau a wneir yn yr iaith lenyddol ond sy'n gynyddol ddieithr i siaradwyr yr iaith, a gwybod am y bylchau eraill rhwng y ddau gywair.


Disgrifiad cryno

Parhad o'r cyflwyniad i fedrau sylfaenol i'r sawl a fyn ysgrifennu Cymraeg graenus. Canolbwyntir ar gonfensiynau sillafu'r iaith, ffurfiau'r iaith lenyddol, y treigladau a phriod-ddulliau.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4