Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY30620
Teitl y Modiwl
Pedeir Keinc y Mabinogi
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Rhagofynion
Cymraeg Lefel 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 22 x Darlithoedd 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad atodol  60%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  60%
Asesiad Ailsefyll Traethawd: 3000 o eiriau  40%
Asesiad Semester Traethawd: 3000 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu darllen a deall un o destunau pwysicaf Cymraeg Canol yn yr iaith wreiddiol.

2. Byddwch yn gallu trafod y testunau hyn mewn cyd-destun canoloesol.

3. Byddwch yn gallu trafod y testunau pwysig hyn mewn cyd-destun llenyddol, e.e.
technegau naratif, cymeriadaeth, syniadaeth, adeiladwaith.

4. Byddwch yn gyfarwydd a^ nifer o agweddau ar hanes ysgolheictod ar y testunau hyn.

Disgrifiad cryno

Canolbwyntir ar agweddau llenyddol y Pedeir Keinc, eu harddull, eu hadeiladwaith, cymeriadaeth, technegau naratif, ayb. Hefyd trafodir syniadau'r prif ysgolheigion yn y maes hwn. Yn y dosbarthiadau testunol rhoddir sylw arbennig i stwythur un o'r ceinciau a gwneir cymhariaeth rhyngddi a'r ceinciau eraill.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6