Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
LL10220
Teitl y Modiwl
Llydaweg i Ddechreuwyr ii
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Rhagofynion

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 40 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  60%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  60%
Asesiad Ailsefyll arholiad llafar  20%
Asesiad Ailsefyll 8 set o ymarferion ysgrifenedig  20%
Asesiad Semester Arholiad llafar  20%
Asesiad Semester 8 set o ymarferion ysgrifenedig  8 set o ymarferion ysgrifenedig  20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Dylai'r myfyrwyr fedru defnyddio, yn ogystal a^'r amserau a ddysgwyd yn LL10120/LL20120, amser presennol parhaol y ferf bezon ac amser presennol arferiadol amryw ferfau eraill, rheolaidd ac afreolaidd.

2. Dylai fedru'r iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig a medru mynd i'r afael a^ thestunau elfennol yn yr iaith.

Disgrifiad cryno

Parhad o LL10120. Amcan y modiwl yw ehangu cwmpas yr hyn y gall y myfyriwr ei ddweud yn Llydaweg a chyflwyno mwy o wybodaeth gefndirol iddo am Lydaw a'i llenyddiaeth.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4