Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
LL20220
Teitl y Modiwl
Llydaweg i Ddechreuwyr ii
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 40 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  60%
Arholiad Semester 2 Awr   60%
Asesiad Ailsefyll prawf llafar  20%
Asesiad Ailsefyll ymarferion  20%
Asesiad Semester Prawf Llafar  20%
Asesiad Semester 20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Dylai'r myfyrwyr fedru defnyddio, yn ogystal a^'r amserau a ddysgwyd yn LL10120/LL20120, amser presennol parhaol y ferf bezon ac amser presennol arferiadol amryw ferfau eraill, rheolaidd ac afreolaidd.

2. Dylai fedru'r iaith ar lafer ac yn ysgrifenedig a medru mynd i'r afael a^ thestunau elfennol yn yr iaith.

Disgrifiad cryno

Parhad o CY22320, sef cyflwyniad i'r Llydawg, ei gramadeg a'i theithi. Yn bennaf, pwysleisir dysgu siarad yr iaith a'i defnyddio.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5