Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC20120
Teitl y Modiwl
Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
Blwyddyn Academaidd
2018/2019
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Gweithdy 60 x Gweithdai 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  Arholiad 2 Awr 
Asesiad Semester Ymarferion  Pecyn o ymarferion wythnosol.  30%
Asesiad Semester Arholiad Llafar  Arholiad Llafar (10 munud)  10%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf 'bod' yn yr Wyddeleg yn yr amser presennol, yr amser gorffennol, a'r amser dyfodol.
2. Byddwch yn gallu defnyddio'r enw yn y cyflwr enwol a'r cyflwr dadiol.

3. Byddwch yn gallu defnyddio'r rhagenwau personol yn gywir.
4. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf reolaidd a'r ferf afreolaidd yn yr amser presennol, gorffennol a dyfodol.

5. Byddwch yn gallu defnyddio rhifolion a dweud yr amser.
6. Byddwch yn gallu defnyddio rhai o gystrawennau'r berfenw.

7. Byddwch yn gallu defnyddio ambell gystrawen gypladol.
8. Byddwch yn gallu cynnal sgwrs syml yn yr Wyddeleg gan ddefnyddio'r pwyntiau gramadegol a chystrawennol uchod.

Disgrifiad cryno

Cyflwynir teithi sylfaenol Gwyddeleg Modern gan bwysleisio ynganiad Conamara. Bydd myfyrwyr yn cyrraedd safon A2 (CEFR; Common European Framework of Reference for Languages).

Cynnwys

1. Cystrawen sylfaenol y frawddeg
2. Y ferf ‘bod’: presennol; gorffennol; dyfodol
3. Berfau rheolaidd/afreaolaidd: presennol; gorffennol; dyfodol
4. Cystrawen yr enw a’r ansoddair
5. System treigliadau’r Wyddeleg
6. Yr arddodiaid; defnydd o’r arddodiaid pwysicaf, ynghyd â’r ffurfiau personol.
7. Y cyplad a’i gystrawen.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5