Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
MT11010
Teitl y Modiwl
Algebra a Chalcwlws Pellach
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Rhagofynion
Rhagofynion
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

O ganlyniad i Covid-19 dylai myfyrwyr gyfeirio at y tudalennau modiwlau BwrddDu ar gyfer manylion yr asesiadau

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad semester  (Arholiad ysgrifenedig)  80%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad ail-eistedd  (Arholiad ysgrifenedig)  100%
Asesiad Semester Mae elfen yr asesiad yn cynnwys cyfuniad o bresenoldeb mewn darlithoedd (6%); presenoldeb mewn tiwtorialau (6%) a marciau a geir o aseiniadau a asesir (8%).  20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

datrys systemau o hafaliadau llinellol;

defnyddio lluosymiau yn unol a chyfreithiau algebra matrics;

dadansoddi determinantau lluosymiau sgwar;

mesur deilliadau rhannol ffwythiannau a sawl hapnewidyn a sefydlu unfathiannau sy'n eu defnyddio;

mesur pwyntiau critigol ffwythiannau a sawl hapnewidyn;

dadansoddi lluosrifau cyfannol mewn cyfesurynnau hirsgwar;

dadansoddi lluosrifau cyfannol yn defnyddio hapnewidion gwahanol.

Nod

I ddatblygu dealltwriaeth eglur o dechnegau ar gyfer astudio ffwythiannau â sawl hapnewidyn a'r allu i adnabod pryd mae modd defnyddio'r technegau hyn.

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw astudio sefyllfaoedd ble mae ffwythiannau sawl hapnewidyn yn codi'n naturiol mewn mathemateg. Mae ffwythiannau llinellol yn arwain at dechnegau i ddatrys hafaliadau llinellol a'r ddamcaniaeth matrics elfennol. Mae ffwythiannau aflinol yn arwain at astudiaeth o ddeilliadau a lluosrifau cyfannol.

Cynnwys


1. ALGEBRA MATRICS: Gweithrediadau matrics (adiad, lluosiad sgalar, lluosiad matrics, trawsddodiad, gwrthdroad). Mathau arbennig o fatricsau (sero, unfathiant, croeslinol, trionglog, cymesur, cymesur sgiw, orthogonol). Cywerthedd rhes.
2. HAFALIADAU LLINOL: Systemau o hafaliadau llinol. Matrics cyfernodau, matrics estynedig. Gweithrediadau rhes elfennol. Dileu Gaussaidd a Gauss-Jordan.
3. DETERMINANTAU: Priodweddau determinantau. Cyfrifo determinantau.
4. DEILLIADAU RHANNOL: Ffwythiannau o amryw newidynnau. Deilliadau Rhannol. Differadwyedd a llinolu. Y rheol cadwyn. Pwyntiau critigol. Newid newidynnau - y Jacobian.
5. INTEGRYNNAU LLUOSOG: Symiau Riemann ac integrynnau pendant. Integrynnau dwbl mewn cyfesurynnau petryal; arwynebeddau. Amnewid mewn integrynnau lluosog.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4