Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD20520
Teitl y Modiwl
Addsyg Ddwyeithiog
Blwyddyn Academaidd
2019/2020
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Aseiniad 1 - atodol  Mae?n rhaid i?r holl asesiadau gael eu hail gyflwyno os yw?r marc modiwl yn syrthio o dan 40%. 1 aseiniad 2500 gair - newydd  50%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad 2 - atodol  Mae?n rhaid i?r holl asesiadau gael eu hail gyflwyno os yw?r marc modiwl yn syrthio o dan 40%. 1 aseiniad 2500 gair - newydd  50%
Asesiad Semester Aseiniad 1  1 aseiniad 2500 gair  50%
Asesiad Semester Aseiniad 2  1 Aseiniad 2500 gair  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Gwerthuso nodweddion gwahanol sy'r ymdrin a addysg Ddwyieithog.

Gwerthuso a thrafod yn feirniadol ei barn eu hunain ar ddadleuon cyhoeddus am addysgu dysgwyr dwyieithog.

Gwerthuso rol rhaglenni dwyieithog

Arddangos defnydd cymwys o ffynonellau addas.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn ystyried `Beth?,` Pam? a 'Sut? Yng nghyd-destun addysg ddwyieithog. Yn rhan gyntaf y modiwl, mae'r cwestiwn 'beth? yn ystyried yr ystod o bolisiau addysgol a geir mewn ymateb i amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol mewn gwahanol gyd-destunau cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'r cwestiwn `pam? wedyn yn symud y ffocws at y rhesymau am y gwahaniaethau yn natur a chanlyniadau gwahanol fathau o bolisiau a rhaglenni addysgol. Yn rhan olaf y modiwl, mae'r cwestiwn 'sut? yn canolbwyntio sylw ar y ffyrdd y mae polisiau'n cael eu rhoi ar waith bob dydd mewn ysgolion ac ystafelloedd dosbarth dwyieithog ac amlieithog.

Nod

  • I godi ymwybyddiaeth o addysg ddwyieithog a'r defnydd o fewn ysgolion.
  • Cysidro'r gwahaniaethau mewn polisiau addysgol sy'r ymdrin a dwyieithrwydd ac amlieithrwydd
  • Ystyried sut mae'r polisiau hyn yn cael eu darparu yn ymarferol yn yr ystafell ddosbarth.

Cynnwys

Mi fydd y darlithoedd a'r seminarau yn seiliedig ar y canlynol:

Darlith a seminar 1 : Datblygu ymatebion addysgol i wahaniaethau ieithyddol a diwylliannol mewn systemau addysgol cenedlaethol a rhanbarthol amrywiol.

Darlith a Seminar 2 : Dadleuon lleol sy'r ymdrin a'r datblygiad a gweithrediad gwahanol fathau o ddarpariaeth addysgol ar gyfer dysgwyr dwyieithog.

Darlith a Seminar 3 : Dysgu iaith Ail (ee addysgu Saesneg fel Ail Iaith )

Darlith a Seminar 4 : Addysg ddwyieithog Trosiannol

Darlith a Seminar 5 : Rhaglenni dwyieithog Cynnal a Chadw a dwy ? ffordd

Darlith a Seminar 6 : Addysg Drochi

Darlith a Seminar 7 : Addysgu trwy gyfrwng iaith lleiafrifol brodorol neu drwy gyn iaith trefedigaethol

Darlith a Seminar 8 : Cysylltiadau ar draws lleoliadau gwleidyddol a hanesyddol penodol , gan adnabod nodweddion cyffredin a gwahaniaethau mewn polisiau iaith a mathau o ddarpariaeth addysg

Darlith a Seminar 9 : Rol addysg wrth adeiladu dilysrwydd a siapio gwerthoedd ieithyddol a diwylliannol

Darlith a seminar 10 : Agweddau tuag at ddwyieithrwydd a llythrennedd sy'n sail i gryn dipyn o arfer addysgol mewn lleoliadau dwyieithog ac amlieithog

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5