Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CT13220
Teitl y Modiwl
Y Gyfraith ar Waith
Blwyddyn Academaidd
2019/2020
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 3 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd ysgrifenedig  (1,500 o eiriau)  60%
Asesiad Semester Dyddiadur adfyfyriol  (1,500 o eiriau)  40%
Asesiad Ailsefyll Traethawd ysgrifenedig  (1,500 o eiriau)  Rhaid i ymgeiswyr wneud yr elfennau hynny or asesiad syn cyfateb ir rheiny a arweiniodd at fethur modiwl  60%
Asesiad Ailsefyll Dyddiadur adfyfyriol  (1,500 o eiriau)  Rhaid i ymgeiswyr wneud yr elfennau hynny or asesiad syn cyfateb ir rheiny a arweiniodd at fethur modiwl  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Adnabod, esbonio a dadansoddi agweddau sylfaenol o weithrediad y gyfraith.

Dangos dealltwriawth sylfaenol o’r damcaniaethau, cysyniadau ac egwyddorion sy’n sail i weithrediad y system gyfreithiol ehangach o fewn cyd-desun cyfoes.

Defnyddio a cymhwyso sgiliau allweddol i ddadansoddi’r dylanwadau eang ac ymriwiol ar y system gyfreithiol.

Dangos sgiliau sy’n datblygu wrth asesu a gwerthuso problemau cyfreithiol cyfredol o safbwynt cymdeithas.

Dangos sgiliau sy’n datblygu wrth werthuso agweddau penodol ar y system gyfreithiol yn nhermau cymhwyso cyfiawnder yn deg.

Disgrifiad cryno

Bydd y Gyfraith ar Waith yn darparu trosolwg cynhwysfawr a rhyngweithiol o’r system gyfreithiol a dylanwad ehangach cymdeithas. Bydd hefyd yn gwella agweddau megis dadansoddiad beirniadol a dadansoddiad cyfreithiol.

Cynnwys

Mae’r modiwl yn anelu at wella hyfforddiant mewn sgiliau cyfreithiol (fel dilyniant o semester 1) mewn cyd-destun ehangach gyda ffocws ar ymarferiad. Bydd y ffocws ar greu ymwybyddiaeth o agweddau gwahanol ‘Y Gyfraith ar Waith’. Bydd hyn yn cynnwys ymweliadau llysoedd a darlithoedd gwadd gan ymarferwyr cyfreithiol. Caiff sgiliau allweddol eu gwella trwy ganolbwyntio, ymysg testunau eraill, ar ddiwygiad cyfreithiol a rôl cymdeithas sifil.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Trafodaethau/gweithgareddau seminar i ddatblygu cyflwyniadau unigol a grŵp a dadleuon ar lafar
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Testunau a argymhellir I bob myfyriwr cyfraith
Datrys Problemau Trafodaethau/paratoadau seminar a dadlau
Gwaith Tim Trafodaethau a gweithgareddau grŵp
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Cyfraniadau mewn seminarau ac ysgrifennu traethodau i ddatblygu agweddau gwahanol o ymchwil academaidd, o ddeall a chyfeirnodi ffynonellau i drosglwyddo syniadau eraill ar lafar, a datblygu sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol Darllen a deall ffynonellau cyfreithiol. Y gallu i ddadansoddi senario cyfreithiol.
Sgiliau ymchwil Ymchwil a pharatoadau seminarau ac aseiniadau
Technoleg Gwybodaeth Mae sgiliau TG a llyfrgell yn hanfodol i baratoadau seminar a gwaith asesedig

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4