Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CY26120
Module Title
Y Golygydd a Diwydiant Cyhoeddi Cymru
Academic Year
2019/2020
Co-ordinator
Semester
Intended for use in future years
External Examiners
  • Professor Dafydd Johnston (Yr Athro - Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru)
 
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Adroddiad  Adroddiad ar broffil a rhaglen gyhoeddi tair gwasg Gymreig annibynnol. 2000 o eiriau  40%
Semester Assessment Portffolio o dasgau  Portffolio o dasgau: dwy dasg olygyddol (dewis llenyddol; creadigol; cyfoes); un dasg cywiro proflenni. 2000 o eiriau  50%
Semester Assessment Sylwebaeth feirniadol  Sylwebaeth feirniadol ar y portffolio o dasgau. 800-1000 o eiriau  10%
Supplementary Assessment Adroddiad  Adroddiad ar broffil a rhaglen gyhoeddi tair gwasg Gymreig annibynnol. 2000 o eiriau  40%
Supplementary Assessment Portffolio  Portffolio o dasgau: dwy dasg olygyddol (dewis llenyddol; creadigol; cyfoes); un dasg cywiro proflenni. 2,000 o eiriau  50%
Supplementary Assessment Sylwebaeth feirniadol  Sylwebaeth feirniadol ar y portffolio o dasgau. 800-1000 o eiriau  10%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

dangos dealltwriaeth o’r strwythurau a’r swyddogaethau sy’n cynnal diwydiant cyhoeddi Cymru, e.e. rôl y golygydd, rôl y prawf-ddarllenydd, rôl sefydliadau megis Cyngor y Celfyddydau, Cyngor Llyfrau Cymru, a gweisg annibynnol amrywiol Cymru.

medru dangos eu dealltwriaeth o broffiliau a hunaniaeth gweisg annibynnol Cymru a’u cloriannu yn effeithiol, e.e. Y Lolfa, Honno Gwasg Menywod Cymru, Barddas, Gomer, Rily, Y Dref Wen, Gwasg Carreg Gwalch, Atebol, ac ati.

medru trafod agweddau ar y diwydiant creadigol Cymreig yn briodol.

caffael sgiliau penodol i’r diwydiant cyhoeddi a’u defnyddio yn gywir ac yn briodol: confensiynau golygyddol derbyniedig; golygu copi; prawf-ddarllen a marcio proflenni.

Brief description

Bydd y modiwl hwn yn darparu cyflwyniad i wahanol agweddau ar ddiwydiant creadigol proffesiynol Cymru, ac yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau golygyddol a phrawf-ddarllen.

Aims

Y rhesymeg dros y modiwl dewisol hwn yw darparu modiwl a fydd yn cyfoethogi’r dewis o fodiwlau creadigol a phroffesiynol a gynigir i fyfyrwyr Rhan 2, gyda golwg ar ddatblygu sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy a fydd yn fanteisiol iddynt o safbwynt cyflogadwyedd. Mae’r modiwl hefyd yn pontio rhwng cymuned greadigol Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a’r diwydiant cyhoeddi creadigol ehangach, gan gryfhau ein proffil am gydweithio.

Content

Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg o’r diwydiant cyhoeddi creadigol cyfoes yng Nghymru a chyflwyno myfyrwyr i wahanol agweddau ar y diwydiant hwnnw mewn seminarau a gweithdai rhyngweithiol. Canolbwyntir ar sgiliau prawf-ddarllen a golygu: egwyddorion golygyddol a chysondeb; golygu testunau llenyddol; golygu creadigol (ffuglen); golygu copi (sgiliau a chonfensiynau marcio); a darllen proflenni.
Wrth ddilyn y rhaglen hon, gwneir yn fawr o arbenigedd golygyddol staff Adran y Gymraeg, cymuned greadigol yr Adran, a chysylltiadau’r Adran â sefydliadau ac unigolion perthnasol. E.e. Cyngor Llyfrau Cymru; gweisg a chyhoeddwyr annibynnol; cyrff ariannu. Nod y modiwl yw pontio cymuned greadigol Adran y Gymraeg Aberystwyth a’r diwydiant creadigol ehangach yng Nghymru gyfoes, a rhoi fframwaith proffesiynol i fyfyrwyr.

20 Gweithdy
Wythnosau 1 & 2
1–3: Rhagarweiniad: rhagarweiniad i’r diwydiant cyhoeddi creadigol yng Nghymru; Cyngor Llyfrau Cymru (strwythur; cefnogaeth i weisg ac awduron; llyfrau plant; e-lyfrau; marchnata); gweisg Cymru (proffiliau, rhaglenni cyhoeddi; comisiynu ac ymgeisio am grantiau; llywio cyfrolau drwy’r wasg)
4: ‘Gair o Brofiad…’: sesiwn ‘holi ac ateb’ gyda golygyddion a phrawf-ddarllenwyr profiadol; trafodaeth grŵp ar y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru.

Wythnos 3
5 & 6: egwyddorion golygyddol a chysondeb; ymarferion dan gyfarwyddyd.

Wythnosau 4 & 5
7–10: golygu testunau llenyddol (hanesyddol a chyfoes); ymarferion dan gyfarwyddyd.

Wythnosau 6 & 7
11–14: golygu copi; ymarferion dan gyfarwyddyd.

Wythnos 8
15 & 16: golygu creadigol; ymarferion dan gyfarwyddyd

Wythnosau 9 & 10
17–20: prawf-ddarllen; ymarferion dan gyfarwyddyd.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number amherthnasol
Communication Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio’n annibynnol er mwyn cyflawni’r tasgau, ac mae cyfathrebu yn rhan annatod o strwythur y modiwl, sef gweithdai rhyngweithiol
Improving own Learning and Performance Bydd yr ymarferion dan gyfarwyddyd yn gyfle i gael asesiad ffurfiannol; gofynnir am sylwebaeth feirniadol ar y portffolio o dasgau.
Information Technology Gweler rhif 2, defnyddio Bwrdd du AberLearn. Defnyddio Word &c
Personal Development and Career planning Gofynnir i fyfyrwyr adfyfyrio ar eu perfformiad a’u datblygiad ar y modiwl hwn mewn sylwebaeth feirniadol sy’n cyd-fynd â’r portffolio o dasgau.
Problem solving Cywirdeb wrth olygu copi, golygu creadigol, darllen a marcio proflenni
Research skills Disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio rhaglenni megis Microsoft Office (Word, PowerPoint) wrth baratoi tasgau; disgwylir iddynt hefyd werthfawrogi pwysigrwydd Gwybodaeth Technoleg yn y diwydiant creadigol (e.e. rhaglenni cysodi, marchnata, gwefannau, e-lyfrau)
Subject Specific Skills Dysgir sgiliau ymarferol a fydd yn ehangu cyflogadwyedd myfyrwyr yn y diwydiant cyhoeddi ac mewn gweithleoedd proffesiynol amrywiol eraill
Team work Mae nifer o’r sgiliau yn rhai personol ond bydd cyfle i fyfyrwyr drafod a gweithio gyda’i gilydd yn y gweithdai

Notes

This module is at CQFW Level 5