Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CY30420
Module Title
Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol
Academic Year
2019/2020
Co-ordinator
Semester
Semester 2 (Taught over 2 semesters)
Pre-Requisite
Reading List
External Examiners
  • Professor Dafydd Johnston (Yr Athro - Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru)
 
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Portffolio o waith creadigol gwreiddiol  (barddoniaeth, rhyddiaith, neu gyfuniad o ffurfiau) sy’n deillio weithio’n annibynnol (3,500 o eiriau);  60%
Semester Assessment sylwebaeth feirniadol  ar y darnau creadigol (1,500 o eiriau).  30%
Semester Assessment Noson Lenyddol  Cymryd rhan mewn noson lenyddol trwy gyflwyno a darllen darn o waith creadigol gwreiddiol (cyfraniad unigol o 5–10 munud); neu uwchlwytho recordiad ohonynt eu hunain yn darllen enghraiffiau o’u gwaith creadigol gwreiddiol ar lwyfan digidol yr Adran (5–10 munud, gyda chymorth stiwdio recordio Academi Aber).  10%
Supplementary Assessment Portffolio o waith creadigol gwreiddiol  Portffolio o waith creadigol gwreiddiol (barddoniaeth, rhyddiaith, neu gyfuniad o ffurfiau) sy’n deillio weithio’n annibynnol (3,500 o eiriau);  60%
Supplementary Assessment Sylwebaeth feirniadol  ynghyd â sylwebaeth feirniadol ar y darnau creadigol (1,500 o eiriau).  30%
Supplementary Assessment Noson Lenyddol  Cymryd rhan mewn noson lenyddol trwy gyflwyno a darllen darn o waith creadigol gwreiddiol (cyfraniad unigol o 5–10 munud); neu uwchlwytho recordiad ohonynt eu hunain yn darllen enghraiffiau o’u gwaith creadigol gwreiddiol ar lwyfan digidol yr Adran (5–10 munud, gyda chymorth stiwdio recordio Academi Aber)   10%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Dangos y gallu i gynhyrchu darnau o waith creadigol gwreiddiol (ar ffurf barddoniaeth neu ryddiaith) ar bynciau o’u dewis eu hunain.

Medru trafod eu gwaith yn feirniadol ac ymateb i adborth, ar bapur (sylwebaeth feirniadol) ac ar lafar (yn ystod gweithdai a sesiynau unigol).

Arddangos sgiliau trefnu a chyflwyno addas ar gyfer y digwyddiad cyhoeddus, gan gynnwys cyflwyno a darllen eu gwaith i gynulleidfa.

Llunio portffolio ysgrifennu creadigol annibynnol, ynghyd ag adroddiad hunanfyfyriol beirniadol arno (y sylwebaeth feirniadol), sy’n dangos sut y penderfynwyd ar ffurf derfynol y gwaith.

Brief description

Mae’r modiwl hyn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’r theori, y technegau a’r sgiliau a gawsant ar y modiwl CY24020 mewn portffolio o waith creadigol annibynnol. Gofynnir i fyfyrwyr ddarparu sylwebaeth feirniadol hunanfyfyriol ar y portffolio a fydd yn cyd-destunoli’r gwaith mewn sawl ffordd: trwy amlygu materion theoretig ac thechnegol, a thrwy sylwebu ar y prosesau creadigol goddrychol sydd ar waith.
Disgwylir i fyfyrwyr gyfrannu at noson lenyddol gyhoeddus a rhoddir cyfle iddynt gyhoeddi eu gwaith ar-lein. Yn hyn o beth, felly, bydd y modiwl hwn hefyd yn pontio rhwng cymuned greadigol yr Adran a’r diwydiant cyhoeddi creadigol Cymreig ehangach.

Aims

Crëwyd y modiwl hwn er mwyn cyfoethogi darpariaeth yr Adran mewn ysgrifennu creadigol, trwy roi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’r theori a’r sgiliau a gawsant ar y modiwl CY24020 mewn portffolio annibynnol. Bydd y modiwl hwn hefyd yn pontio rhwng cymuned greadigol yr Adran a’r diwydiant cyhoeddi creadigol Cymreig ehangach.

Content

Cynhyrchir portffolio annibynnol yn y modiwl hwn. Cynhelir un sesiwn gyffredinol i gyflwyno disgwyliadau’r modiwl, i egluro hyd a lled y sylwebaeth feirniadol, ac i drafod syniadau cychwynnol.
Semester 1:
• Wythnos 1: gweithdy 2 awr: disgwyliadau’r modiwl; natur y sylwebaeth feirniadol; trafod syniadau cychwynnol. Darperir canllawiau ysgrifenedig ar gyfer y sylwebaeth feirniadol.
• Wythnos 2: gweithdy creadigol: gweithdy thematig i ysgogi’r myfyrwyr, gyda golwg yn benodol ar y gwaith o lunio porffolio estynedig o waith creadigol: hyd a lled y gwaith; ffurf (print/ar-lein/cyfuniad); a'r gwahaniaeth rhwng corff o waith (e.e. y portffolio amrywiol a luniwyd fel rhan o'r modiwl CY20420) a chyfanwaith unedig ac apelgar.
Semester 2:
• Wythnos 1: gweithdy 2 awr: ‘gwaith ar y gweill’.
Gall myfyrwyr gael hyd at 6 awr yr un o sesiynau unigol i drafod eu gwaith yn ystod y flwyddyn

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number amhertyhnasol
Communication Llunio darn o waith creadigol; trafod y darn hwnnw yng nghyd-destun y portffolio ehangach.
Improving own Learning and Performance Bydd y gweithdai a’r sesiynau unigol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr drafod drafftiau cynnar gyda thiwtor ysgrifennu creadigol; bydd y sylwebaeth feirniadol a lunnir ar gyfer y portffolio gorffenedig yn esbonio’r datblygiad rhwng y drafftiau cynnar a’r darnau gorffenedig, gan gynnwys rhoi sylw i berfformiad a datblygiad personol.
Information Technology Defnyddir rhaglen prosesu geiriau i gynhyrchu’r gwaith gorffenedig; trafodir hefyd y proses o gynhyrchu gwaith i'w gyflwyno a'i gyhoeddi yn y dulliau print traddodiadol ac ar wahanol lwyfannau ar-lein / electronig.
Personal Development and Career planning Gweler rhif 4.
Problem solving Ymateb i heriau technegol yr ymarferion creadigol unigol. Ymateb i feirniadaeth adeiladol.
Research skills Ymchwilio a pharatoi dan o waith creadigol
Subject Specific Skills Mae’r sgiliau a ddatblygir oll yn berthnasol i’r pwnc, a byddant o ddefnydd i fyfyrwyr sy’n dymuno gyrfa yn y diwydiant cyhoeddi creadigol.
Team work Ceir cyfle i drafod mewn grŵp yn ystod gweithdai ac i weithio tuag at berfformiad mewn noson lenyddol.

Notes

This module is at CQFW Level 6