Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
FG22510
Teitl y Modiwl
Trydan a Magnetedd
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
Exclusive (Any Acad Year)
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   100%
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Semester 2 Daflen enghreifftiau  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Trafod y cysyniadau sy'n sail i ddeddfau ffisegol mewn trydan a magnetedd.

2. Dwyn i gof, dangos dealltwriaeth a chymhwyso hafaliadau Maxwell o ddeddfau empirig electromagnetedd.

3. Egluro effeithiau deunydd ar feysydd trydan a magnetig a'r amodau'r ffin ar gyfer meysydd o'r fath.

4. Adnabod a defnyddio calcwlws fector a thechnegau mathemategol eraill i ddadansoddi a mynegi senarios mewn trydan a magnetedd.

5. Datrys enghreifftiau mewn trydan a magnetedd a dehongli'r canlyniadau yn y cyd-destun ffisegol.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn ystyried deddfau ffisegol mewn trydan a magnetedd. Mae un rhan o'r modiwl yn canolbwyntio ar drydan ac mae'n cynnwys electrostateg a deuelectrynnau gyda'r rhan arall yn cwmpasu meysydd magnetig, deunydd magnetig ac anwythiad electromagnetig. Trafodir amodau ffin electromagnetig ar ryngwyneb rhwng dau ddeunydd syml. Caiff y deddfau ffisegol eu mynegi yn nhermau gweithredyddion differol calcwlws fector a'u cyflwyno yn gyfunol fel hafaliadau Maxwell.

Cynnwys

ATGOFFA AM GALCWLWS FECTOR
- grad, div, curl.
- theorem dargyfeiriad, theorem Stokes.
- unfathiannau fector.

ELECTROSTATEG
- gwefr a maes trydanol.
- deddf Gauss.
- egni a photensial electrostatig.
- cynhwysyddion, deuelectrynnau, polareiddiad, maes dadleoliad trydanol, deddf Gauss ar gyfer maes dadleoliad trydan.
- amodau'r ffin ar gyfer D ac E.
- hafaliad Poisson.
- cyfrifiadau mewn electrostateg.

MEYSYDD MAGNETIG
- grym Lorentz.
- deupol magnetig.
- deddf Ampere, deddf Biot-Savart, potensial fector magnetig.
- magneteiddiad, dwysedd magnetig.
- amodau'r ffin ar gyfer B a H.
- hysteresis magnetig.

ANWYTHIAD ELECTROMAGNETIG
- deddf Faraday, deddf Lenz.
- anwythiad.
- egni magnetig.

HAFALIADAU MAXWELL
- hafaliad didoriant.
- cerrynt dadleoliad.
- hafaliadau Maxwell a datrysiad ton electromagnetig blan.
- fector Poynting.
- polareiddiad tonnau, ymddygiad ar ryngwynebau plan.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno atebion ysgrifenedig i daflenni enghreifftiau.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Mae'r modiwl yn ymdrin â phynciau ffiseg craidd sy'n hanfodol ar gyfer portffolio academaidd myfyriwr sy'n bwriadu gweithio yn y maes.
Datrys Problemau Datblygir sgiliau datrys problemau drwy gydol y modiwl. Caiff ei asesu drwy'r taflenni enghreifftiau ac yn yr arholiad ysgrifenedig.
Gwaith Tim Ddim yn berthnasol – angen dileu yr eitem ar gyfer y daflen wybodaeth modiwl.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Lluniwyd esiamplau ac adborth er mwyn annog dysgu hunan- gyfeiriol a gwella perfformiad.
Rhifedd Mae problemau rhifyddol yn y taflenni enghreifftiau ac yn yr arholiadau ffurfiol.
Sgiliau pwnc penodol Mae trydan a magnetedd yn bynciau craidd mewn Ffiseg.
Sgiliau ymchwil Mae darllen dan gyfarwyddyd yn galluogi myfyrwyr i ymchwilio cefndir ar gyfer y modiwl. Bydd problemau hefyd yn cael eu gosod lle mae angen ymchwilio yn y llyfrgell ac ar y rhyngrwyd.
Technoleg Gwybodaeth Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio i bynciau yn y modiwl drwy ddefnyddio'r rhyngrwyd.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5