Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC21820
Teitl y Modiwl
Cyflwyniad i Hen Wyddeleg
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Exclusive (Any Acad Year)
Exclusive (Any Acad Year)
Rhestr Ddarllen

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad  2 Awr  60%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  2 Awr  60%
Asesiad Ailsefyll Profion  2000 o eiriau  40%
Asesiad Semester Profion wythnosol  2000 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Cyfieithu'n gywir o Hen Wyddeleg

Darllen testunau llenyddol byrion yn yr iaith wreiddiol, gan ddeall eu lle yn hanes llenyddiaeth Iwerddon.

Dangos dealltwriaeth o nodweddion sylfaenol gramadeg Hen Wyddeleg.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i elfennau gramadegol Hen Wyddeleg, sef iaith y testunau gwyddeleg ynharaf. Darllenir testunau byrion a detholiad o destunau mawr ar y modiwl hwn, gan drafod materion ieithyddol a llenyddol.

Cynnwys

• Ffynonellau Hen Wyddeleg
• Orgraff ac ynganiad
• yr enw (2 sesiwn)
• Y fannod
• yr ansoddair
• rhifolion
• Y ferf 'bod' (2 sesiwn)
• bo^n presennol y ferf reolaidd (3 sesiwn)
• rhagenwau (2 sesiwn)
• bonion gorffennol y ferf reolaidd (3 sesiwn)
• bo^n dibynnol y ferf reaolaidd
  • bo^n dyfodol y ferf reolaidd

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Ysgrifenedig: mynegiant a dadansoddi clir mewn aseiniadau ysgrifenedig. Llafar: cyfrannu at drafodaethau'r dosbarth. Ni asesir yr elfen lafar
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Not relevant
Datrys Problemau Drwy ymwneud yn feirniadol (ar lafar ac yn ysgrifenedig) a^ chysyniadau deallusol.
Gwaith Tim Not relevant
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd myfyrwyr yn gwella eu perfformiad drwy ymchwil annibynnol ac adborth ar eu gwaith ysgrifenedig a llafar yn y dosbarth; datblygu sgiliau rheoli amser a gwaith; adfyfyrio ar eu sgiliau ysgrifenedig a chyflwyno.
Rhifedd Not relevant
Sgiliau pwnc penodol Mynd i'r afael a^ gramadeg, ieithyddiaeth hanesyddol a materion dadansoddi a chyd-destunoli testunau cynnar.
Sgiliau ymchwil Drwy gyfrwng ymchwil anniybnnol ar gyfer yr aseiniad ysgrifenedig, cyflwyniad, a chyfraniad llafar. Defnyddio adnoddau electronig a llyfryddol.
Technoleg Gwybodaeth At ddibenio ymchwil (aseiniadau a chyflwyniadau); prosesu geiriau. gwneud defnydd o ffynonellau electronig a llyfryddol; defnyddio'r BwrddDu a deunyddiau'r modiwl.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5