Gwybodaeth Modiwlau

Modiwlau Israddedigion - Hanes a Hanes Cymru (2019/2020)

Rhan 1 Semester 1

 • HA12120 - Cyflwyno Hanes
 • HC11120 - Concwest, Uno a Hunaniaeth yng Nghymru 1250-1800
 • HY11420 - Medieval and Early Modern Britain and Europe, 1000-1800
 • HY11820 - The Modern World, 1789 to the present
 • HY12120 - Introduction to History

Rhan 1 Semester 2

 • HA11420 - Ewrop a’r Byd, 1000-2000
 • HA12320 - Hanes ar Waith
 • HC11820 - Cymdeithas, Pobl a Gwleidyddiaeth: Cymru, 1800-1999
 • HY12320 - History for Life
 • HY12420 - Europe and the World, 1000-2000
 • WH11720 - People, Power and Identity: Wales 1200-1999

Rhan 1 Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

 • HA10620 - Y Dirwasgiad Mawr: Hanes Cymharol America a Phrydain
 • HA10820 - Argyfwng, Gwrthryfel a Ffydd yn Ewrop C.1000-1540
 • HA11220 - Troi'r Byd Gwyddonol ar Ei Ben, 1600-1900
 • HA13020 - Boneddigion Cymru a Lloegr, 1750 - 1832
 • HA13820 - Oes y Fictoriaid
 • HC11420 - Cymru yn Oes y Chwyldro, 1773-1850
 • HC11520 - Cymru a'r Byd: Cysylltiadau a Dylanwadau 1860 - 2000
 • HC12120 - Trobwyntiau yn Hanes Cymru
 • HY10320 - The Byzantine Empire: from Heraclius to Basil the Bulgar Slayer, A.D. 641-1025
 • HY10620 - America and Britain During the Great Depression
 • HY10920 - Post-War British Society: from the Baby Boomers to Blair
 • HY11120 - Part One Early Medieval Option Module
 • HY11220 - Turning the Scientific World Upside Down 1600-1900
 • HY11320 - Crisis, Rebellion and Faith: Europe 1000-1517
 • HY11620 - The Tudors: a European Dynasty?
 • HY11920 - Stuart England: War, Political Crisis and Social Change 1629-1714
 • HY12020 - Russia since 1900
 • HY12220 - Nationalism, Totalitarianism and Democratization: Czechoslov
 • HY12520 - Age of Magna Carta-England and Its Neighbours C1180-C1280
 • HY12620 - The Black Death
 • HY12720 - Three Queens and Their Subjects
 • HY12820 - Manners & Misdemeanours:Polite Society in 18th Century Engla
 • HY13020 - The Landed Gentry of England and Wales, 1750-1832
 • HY13220 - Britain and the First World War
 • HY13420 - Cradle to Grave? Welfare and Society in Modern Britain
 • HY13520 - Britain, Germany and the Great War
 • HY13720 - Early Medieval Germany: the Making of the First Reich: C.900 - C. 1125
 • HY13820 - The Victorian Age
 • HY13920 - Forging a National Identity?: American History, 1607-1865
 • HY14020 - The Making of Modern America 1850-2000
 • HY14320 - Soldiers, Saints & Serfs: England, 1042-1154
 • HY15020 - Immigration in 20th Century Britain: Politics, Society and Identity
 • HY15220 - Modernity and the Making of Asia
 • HY15620 - America: From Colony to Superpower
 • WH11120 - Conquest, Union and Identity in Wales 1250-1800
 • WH11420 - Wales in An Age of Revolution, 1770-1850
 • WH11520 - Wales and the World: Connections and Influences, 1860-2000
 • WH11620 - From Revolution to World War: Wales 1789-1914
 • WH11820 - Society, People and Politcs: Wales, 1800-1999

Rhan 1 Haf

 • HY15405 - Democracy and Development: Thai History and International Politics Summer Program

Rhan 2 Semester 1

 • HA20120 - Llunio Hanes
 • HA26820 - Rhyfel Cartref America
 • HA30300 - Traethawd Estynedig
 • HA36820 - Rhyfel Cartref America
 • HC22220 - Gwrthdaro a Chydfodolaeth: Cymru o'r Normaniaid hyd Glyndwr
 • HC32220 - Gwrthdaro a Chydfodolaeth: Cymru o’r Normaniaid hyd Glyndŵr
 • HP37420 - Bywyd a Gwaith ym Meysydd Glo Prydain, 1842-1914 (Rhan 1)
 • HQ34520 - The reign of Edward II, 1307-27 (Part 1)
 • HQ35020 - The English Reformation, 1520-58: Revolution and Counter Revolution
 • HQ35420 - The Irish in Britain, c.1815-70 (Part 1): Migration and Settlement
 • HQ38320 - The Third Reich (Part 1): Building the Dictatorship. Regime and Society in Nazi Germany, 1933-1939
 • HQ38820 - The Vietnam War: The View from Southeast Asia
 • HY20120 - Making History
 • HY20420 - High Medieval Europe, c.950-c.1250
 • HY26520 - The European Reformation
 • HY29320 - Culture, Society and the Victorians
 • HY29620 - Germany since 1945
 • HY29820 - Modern Japan: From Samurai to Salary Men
 • HY30300 - Dissertation
 • HY30420 - High medieval Europe, c.950-c.1250
 • HY36520 - The European Reformation
 • HY39320 - Culture, Society and the Victorians
 • HY39620 - Germany since 1945
 • HY39820 - Modern Japan: From Samurai to Salary Men
 • WH24420 - Modern Welsh Society, 1868-1950
 • WH34420 - Modern Welsh Society, 1868-1950

Rhan 2 Semester 2

 • HA30340 - Traethawd Estynedig
 • HC22320 - Y Rhyfel Mawr trwy Lygaid y Cymry
 • HC23520 - Cymru a'r Tuduriaid
 • HC32320 - Y Rhyfel Mawr trwy Lygaid y Cymry
 • HC33520 - Cymru a'r Tuduriaid
 • HP37520 - Bywyd a Gwaith ym Meysydd Glo Prydain, 1914-1948 (Rhan 2)
 • HQ34620 - The Reign of Edward II, 1307-27 (Part 2): Sources
 • HQ35520 - The Irish in Britain, c. 1850-1922 (Part 2): Community and Conflict
 • HQ35620 - The English Reformation, 1558-1648: Consolidation and Conflict
 • HQ38420 - The Third Reich (Part 2): War and the Holocaust, 1939-1945
 • HQ38920 - The Vietnam War from Washington
 • HY20220 - Interpreting the contemporary heritage of the British Isles, 1960-1980
 • HY22120 - High Medieval Europe, c.950-c.1250
 • HY22320 - Crime and Daily Life in Early Modern England and Wales
 • HY22920 - High medieval skills, methods
 • HY23420 - History as myth-Making: the 'Myth of the Blitz'
 • HY23720 - Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda
 • HY24620 - Exploring Nineteenth-Century Exhibitions
 • HY28520 - Between Revolution and Reform: China since 1800
 • HY29220 - From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948
 • HY30340 - Dissertation
 • HY32120 - High Medieval Europe, c.950-c.1250
 • HY38520 - Between Revolution and Reform: China since 1800
 • HY39220 - From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948
 • WH23520 - Wales under the Tudors
 • WH33520 - Wales under the Tudors

Rhan 2 Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

 • CF31120 - Cymru a'r Byd:Cysylltiadau a Dylanwadau,C.1880-1945
 • CF34120 - Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950
 • CF34220 - Hunaniaethau Cenedlaethol yn Ynysoedd Prydain 1801-1914
 • CF35120 - Hamdden a Diwylliant Poblogaidd yng Nghymru C1850-1939
 • CF35220 - Twf Cymdeithas Drefol: Cymru 1750-2000
 • CF37520 - Datblygiad Meddygaeth Fodern, C.1750-2000
 • HA21820 - Concro’r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
 • HA24720 - Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America
 • HA26620 - Menywod a’r Berthynas rhwng y Rhywiau ym Mhrydain, c.1800-1950
 • HA29320 - Diwylliant, Cymdeithas a’r Fictoriaid
 • HA30120 - Llunio Hanes
 • HA30810 - Llunio Hanes B
 • HA31720 - Y Chwyldro Ffrengig
 • HA31820 - Concro'r Byd: Tŵf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
 • HA31920 - Y Rhyfel Mawr trwy Lygaid y Cymry
 • HA32120 - Dweud y Gwir?: Ceisio Lleisiau'r Oesoedd Canol
 • HA33320 - Hanes ar y Teledu
 • HA34620 - Archwilio Arddangosfeydd y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
 • HA36620 - Menywod a’r Berthynas rhwng y Rhywiau ym Mhrydain, c.1800-1950
 • HA39320 - Diwylliant, Cymdeithas a’r Fictoriaid
 • HC23420 - Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850
 • HC24420 - Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950
 • HC33420 - Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850
 • HC34320 - Oes yr Ymerodraeth: Prydain ac Iwerddon, 1850-1914
 • HC34420 - Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950
 • HP34520 - Milwyr, Myfyrwyr a Masnachwyr: Teithio a Symudedd yn Ewrop Ganoloesol (Rhan 1)
 • HP34620 - Milwyr, Myfyrwyr a Masnachwyr: Teithio a Symudedd yn Ewrop Ganoloesol (Rhan 2)
 • HQ33120 - Ritual, kingship and power in Norman and Angevin England: methods, sources & actors (Part 1)
 • HQ33220 - Ritual, kingship and power in Norman and Angevin England: methods, sources & actors (Part 2)
 • HQ35220 - Gender in History: The Early Modern Experience (Part 1)
 • HQ35320 - Gender in History: The Early Modern Experience (Part 2)
 • HQ36420 - British Society and the French Revolution, 1789-1795: Initial Reactions (Part 1)
 • HQ36520 - British Society and the French Revolution, 1795-1803: The Revolutionary Wars and Napoleon (Part 2)
 • HQ36820 - Romantic Wales, 1780-1847 (Part 1)
 • HQ36920 - Romantic Wales, 1780-1847 (Part 2)
 • HQ37520 - Britain at War 1939-45 (Part 1)
 • HQ37620 - Britain at War 1939-45 (Part 2)
 • HQ37920 - Stalin and Stalinism (Part 1)
 • HQ38020 - Stalin and Stalinism (Part 2)
 • HQ38520 - The Vietnam War (Part 1)
 • HQ38620 - The Vietnam War (Part 2)
 • HQ38720 - The Vietnam War: The View from Southeast Asia
 • HY21020 - Christendom and Beyond in Medieval Europe
 • HY21120 - Early Modernity in Europe
 • HY21720 - The Modern World
 • HY22020 - The British Isles in the Long Eighteenth Century
 • HY22220 - The Ottoman EMpire and Early Modern travel Writing
 • HY22520 - Oral History: The Past in the Present
 • HY22620 - Researching with Letters and Diaries
 • HY22720 - Investigating Georgian and Victorian Landscapes
 • HY23920 - Newspapers and the Writing of History
 • HY24020 - Medieval Chronicles: Historical Writing in the British Isles, 540-1300
 • HY24420 - Seals in Their COntext in Medieval England and Wales
 • HY24820 - History on Screen: The Tudors and the Early Modern World
 • HY25120 - East and West in the Age of crusades, c. 1050-c.1250
 • HY25320 - Barbarians in History, 376-1066: Skills and Sources
 • HY25420 - Concepts of Kingship in Europe, c.800-c.1250
 • HY25520 - Famine in Medieval England
 • HY25720 - The British Isles and the 'English Revolution'
 • HY25820 - European Society and the Medieval Mind 1200-1500
 • HY26120 - From Black Death to Great Fire: the British Town, 1349-1700
 • HY26320 - The Great Divergence: Europe and Asia, c.1300-c.1800
 • HY26720 - War, Politics and People: England in Context in the Fourteenth Century
 • HY26820 - Women and Gender in Britain, c.1800-1950
 • HY26920 - An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914
 • HY27120 - The Domestic Politics of US Foreign Policy
 • HY27220 - Asian Migration in the Modern World
 • HY27320 - The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000
 • HY27520 - Media and Society in Twentieth Century Britain
 • HY28020 - Medieval London: national capital, international city
 • HY28420 - From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933
 • HY28620 - Science, Religion and Magic
 • HY29120 - Expansion, Intervention and Influence: The United States as a Continental Power
 • HY29520 - The Soviet Union and the World, 1917-1991
 • HY29720 - The Atlantic World, 1492-1825
 • HY30120 - Making History
 • HY31420 - The Making of Modern Britain 1830-1980
 • HY32420 - The Medieval Parish Church in England and Wales
 • HY32820 - Myth & History in the Viking Age: Saga & Society in Medieval Iceland
 • HY33120 - Reading a Building:the Medieval Heritage 1000-1500
 • HY34720 - The Sound of History: the Civil Rights Movement in Post-War America
 • HY35120 - East & West in the Age of Crusades, c. 1070 - c. 1290
 • HY35320 - Year Two Early Medieval Skills Module
 • HY35420 - Concepts of Kingship in Europe, c.800-c.1250
 • HY35520 - Famine in Medieval England
 • HY35620 - Part Two Early Medieval Option Module
 • HY35720 - The British Isles and the ‘English Revolution’
 • HY35820 - European Society and the Medieval Mind 1200-1500
 • HY36120 - From Black Death to Great Fire: the British Town 1349-1700
 • HY36320 - The Great Divergence: Europe and Asia, c.1300-c.1800
 • HY36720 - War, Politics and People: England in Context in the Fourteenth Century
 • HY36920 - An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914
 • HY37120 - The Domestic Politics of Us Foreign Policy
 • HY37220 - Asian Migration in the Modern World
 • HY37320 - The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000
 • HY37520 - Media and Society in Twentieth Century Britain
 • HY37620 - Politics and Society in Twentieth-Century Britain
 • HY37920 - Women and Gender in Britain, c.1800-1950
 • HY38020 - Medieval London: national capital, international city
 • HY38420 - From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933
 • HY38620 - Science, Religion and Magic
 • HY38720 - Leisure and Pleasure in Britain c. 1660-1850
 • HY38820 - Barbarians in History, 376-1066: Skills and Sources
 • HY38930 - Gender and Society in Britain, 1945 to 2000
 • HY39120 - Expansion, intervention and influence: The United States as a continental power
 • HY39430 - The Soviet Union and the World, 1917-1991
 • HY39520 - The Soviet Union and the World, 1917-1991
 • HY39720 - The Atlantic World, 1492-1825
 • MW30220 - Extended Essay
 • MW31120 - Wales in the World: Connections & Influences 1800-1945
 • MW34120 - Modern Welsh Society 1868-1950
 • MW34220 - National Identities in the British Isles 1801-1914
 • MW35120 - Leisure and Popular Culture in Wales, C1850-1939
 • MW35220 - The Growth of An Urban Society: Wales 1750-2000
 • WH22220 - Conflict and Coexistence: Wales from the Normans to Glyndŵr
 • WH23420 - Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850
 • WH32220 - Conflict and Coexistence: Wales from the Normans to Glyndŵr
 • WH33420 - Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850
 • WH34320 - An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914
 • WH36220 - Civil War and Revolution in Stuart Wales, 1603-1714

Modiwlau Uwchraddedigion - Hanes a Hanes Cymru (2019/2020)

Semester 1

 • HYM0100 - Research Methods and Professional Skills in History
 • HYM0520 - Key Themes in Modern History
 • HYM1220 - Sources for Postgraduate Research in the Modern Humanities and Social Sciences
 • HYM2020 - England in Context in the Long Thirteenth Century
 • HYM2100 - Latin for Postgraduate Study
 • HYM2200 - Texts that made the Middle Ages: advanced Latin reading for postgraduate students
 • HYM5020 - Political Culture in Modern Britain, Europe and the Usa
 • HYM5120 - Concepts and Sources in Heritage Studies
 • HYM8020 - Media History: An Introduction
 • HYM9900 - Working with History
 • WHM1920 - The Making of Modern Wales

Semester 2

 • HYM0120 - Research Methods and Professional Skills in History
 • HYM2120 - Latin for Postgraduate Study
 • HYM2220 - Texts that made the Middle Ages: advanced Latin reading for postgraduate students
 • HYM2520 - History & Identity in the Age of Magna Carta: the World of Matthew Paris
 • HYM2820 - Gerald of Wales
 • HYM3220 - Peasants in Medieval England
 • HYM5220 - Heritage Organisations and the Presentation of the Past
 • HYM5420 - The Second World War in History and Popular Memory
 • HYM5820 - Politics and Culture of the Cold War in Southeast Asia
 • HYM6220 - Science, Place and Victorian Culture
 • HYM9920 - Working with History
 • WHM1120 - Landownership and Society in Wales
 • WHM1220 - Class and Community in Wales 1850 - 1939

Semester 3 (Traethawd Hir)

Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

 • HAM1160 - Traethawd Hir 2
 • HCM1060 - Traethawd Hir 2 Hanes Cymru
 • HCM1120 - Tirfeddiannaeth a'r Gymdeithas yng Nghymru
 • HCM1220 - Dosbarth a Chymuned yng Nghymru, C.1850-1950
 • HCM1720 - Iechyd, Meddygaeth a Chymdeithas yng Nghymru, 1830-1951
 • HYM0300 - Using Manuscript Sources for Medieval Studies: Palaeography
 • HYM0320 - Using Manuscript Sources for Medieval Studies: Palaeography
 • HYM1820 - Medical Marketplaces in Europe and America, 1700-1945
 • HYM2420 - Peasant and Community in Late Medieval England and Wales
 • HYM2620 - Representation of Power in Medieval Europe
 • HYM2720 - Medieval London, C. 1350 - 1550
 • HYM2920 - Medieval Universities and European Society
 • HYM3120 - Political Power and the Media in Britain
 • HYM3320 - Radicals & Romantics: the British Isles in the 1790s
 • HYM3420 - The European Powers in the Age of World Wars
 • HYM3520 - The Age of Justinian: Wars, riots and Christian Orthodoxy in the Roman East, 518-602.
 • HYM3720 - The Georgian Spa and Seaside Resort
 • HYM3820 - The British Atlantic World in the 18th Century
 • HYM3920 - The British Isles in the Age of Revolutions
 • HYM4130 - European Bourgeoisie:Milieux, Mentalities, Politics1848-1950
 • HYM4320 - Landownership and Power in Modern Europe
 • HYM4720 - The Two Germanys and the Cold War, 1945-1975
 • HYM5520 - The American Public, Washington and the World
 • HYM5720 - The Allure and the Uses of the Past: Historical Culture in Modern Europe
 • HYM7820 - Understanding the Cold War
 • HYM8120 - War and the Media
 • HYM9120 - Ireland and the 1798 Rebellion
 • WHM0160 - Dissertation 2 Welsh History
 • WHM1720 - Health, Medicine and Society in Wales, 1830-1951
 • WHM1820 - Religion and Identity in Early Modern Wales