Gwybodaeth Modiwlau

Modiwlau Israddedigion - Gwleidyddiaeth Ryngwladol (2019/2020)

Rhan 1 Semester 1

 • GW12420 - Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd
 • GW12920 - Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain
 • IP12420 - Exploring the International 1: Central Concepts and Core Skills
 • IP12820 - The Making of the Modern World: War Peace and Revolution since 1789
 • IP12920 - Politics in the 21st Century

Rhan 1 Semester 2

 • GW12520 - Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 2: Heriau byd-eang
 • GW12620 - Y Tu ôl i'r Penawdau
 • IP10320 - War, Strategy and Intelligence
 • IP12520 - Exploring the International 2: Global Challenges
 • IP12620 - Behind the Headlines

Rhan 1 Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

 • CM10120 - Deall y Byd Cymdeithasol
 • GW10220 - Gwleidyddiaeth a Llwywodraethu
 • GW10320 - Rhyfel Strategaeth a Chuddwybodaeth
 • GW10420 - Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol
 • GW10520 - Hanes Rhyngwladol y Rhyfel Oer
 • GW10620 - Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol y Trydydd Byd
 • GW10920 - Anghyfartaleddau Byd Eang
 • GW11120 - Cymru yn Ewrop
 • GW11220 - Defnyddio Syniadau Gwleidyddol
 • GW11720 - Cysyniadau Allweddol
 • GW12120 - Gwleidyddiaeth yn Ewrop
 • GW12220 - Chwyldro a Dilyniant Mewn Athroniaeth Wleidyddol
 • GW12320 - Gwleidyddiaeth y Byd yng Nghyfnod y Ddau Ryfel Byd
 • GW12820 - Llunio’r Byd Modern: Rhyfel, Heddwch a Chwyldro ers 1789
 • IP10120 - Britain and Europe: the Politics of Power
 • IP10220 - Politics and Governance
 • IP10420 - Introduction to International Politics
 • IP10520 - International History of the Cold War
 • IP10620 - Power and Inequality in the Third World
 • IP10720 - Key Concepts
 • IP10820 - Approaching the Political
 • IP10920 - Global Inequalities
 • IP12120 - Politics in Europe
 • IP12220 - Revolution and Continuity in Political Philosophy
 • IP12320 - World Politics in the Age of the Two World Wars

Rhan 2 Semester 1

 • GW25820 - Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell
 • GW29920 - Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti
 • GW30000 - Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig
 • GW35820 - Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell
 • GW39920 - Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti
 • IP21820 - Russian Security in the 21st Century
 • IP25320 - Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918
 • IP28820 - Britain and Ireland: War, Politics and Security from the Act of Union to the 21st Century
 • IP29220 - International Politics and Global Development
 • IP29920 - Nationalism in Theory and Practice
 • IP30000 - Dissertation
 • IP31820 - Russian Security in the 21st Century
 • IP38820 - Britain and Ireland: War, Politics and Security from the Act of Union to the 21st Century
 • IP39920 - Nationalism in Theory and Practice
 • IQ21320 - Spies at War
 • IQ23920 - People and Power: Understanding Comparative Politics Today
 • IQ24120 - Global Inequality and World Politics
 • IQ25420 - Contemporary Civil-Military Relations: Critical and Comparative Approaches
 • IQ25520 - Global Politics and the Refugee Regime
 • IQ26020 - The Politics and Paradoxes of International Organisations
 • IQ31320 - Spies at War
 • IQ32920 - Fear, Cooperation and Trust in World Politics
 • IQ34120 - Global Inequality and World Politics
 • IQ35420 - Contemporary Civil-Military Relations: Critical and Comparative Approaches
 • IQ35520 - Global Politics and the Refugee Regime
 • IQ36020 - The Politics and Paradoxes of International Organisations
 • SA20120 - Contemporary Debates in the Social Sciences
 • SA30100 - Social Science Dissertation

Rhan 2 Semester 2

 • GQ23820 - Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen?
 • GQ33820 - Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen?
 • GW20120 - Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau
 • GW30040 - Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig
 • IP20120 - International Relations: Perspectives and Debates
 • IP20420 - International Politics and the Nuclear Age
 • IP21320 - The Arab-Israeli Wars
 • IP22220 - Political Theory
 • IP23620 - European Security in 21st Century
 • IP29620 - Women and Global Development
 • IP30040 - Dissertation
 • IP30420 - International Politics and the Nuclear Age
 • IP31320 - The Arab Israeli Wars
 • IP32220 - Political Theory
 • IP33620 - European Security in the 21st Century
 • IP39620 - Women and Global Development
 • IQ22220 - Contemporary US Foreign Policy
 • IQ23820 - UK Politics Today: A Union Under Strain?
 • IQ24320 - Economic Diplomacy and Leadership
 • IQ25120 - Strategy, Intelligence and Security in International Politics
 • IQ25220 - The Century of the Superpowers and the Global Cold War
 • IQ25320 - Military History Campaign Study Research Paper
 • IQ25620 - Refugee Simulation
 • IQ25720 - War Crimes
 • IQ25820 - Churchill’s Wars: From the Age of Empire to the Cold War
 • IQ25920 - A Century of Conflict: Global warfare 1918–2018
 • IQ32220 - Contemporary US Foreign Policy
 • IQ33820 - UK Politics Today: A Union Under Strain?
 • IQ34320 - Economic Diplomacy and Leadership
 • IQ35220 - The Century of the Superpowers and the Global Cold War
 • IQ35620 - Refugee Simulation
 • IQ35720 - War Crimes
 • IQ35820 - Churchill’s Wars: From the Age of Empire to the Cold War
 • IQ35920 - A Century of Conflict: Global warfare 1918-2018
 • SA30140 - Social Science Dissertation

Rhan 2 Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

 • GQ20920 - Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol
 • GQ23320 - Rhyfel, Gwladwriaeth a Chymdeithas
 • GQ23420 - Rhyfel Diarbed, Heddwch Diarbed
 • GQ23720 - Amlddiwylliannedd mewn Polisi ac Ymarfer
 • GQ23920 - Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw
 • GQ30120 - Gwleidyddiaeth ar Waith
 • GQ30720 - Globaleiddio, Gwrthiant a Newid yng Ngwleidyddiaeth y Byd
 • GQ30920 - Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol
 • GQ31520 - Y Wladwriaeth: o Fabilon i Frwsel
 • GQ31620 - Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig
 • GQ33320 - Rhyfel, Gwladwriaeth a Chymdeithas
 • GQ33420 - Rhyfel Diarbed, Heddwch Diarbed
 • GQ33720 - Amlddiwylliannedd mewn Polisi ac Ymarfer
 • GW22220 - Damcaniaethau Gwleidyddiaeth
 • GW30120 - Damcaniaethau Gwleidyddiaeth Ryngwladol
 • GW30320 - Rhyfel, Gwleidyddiaeth a Strategaeth
 • GW30820 - Arweinyddiaeth Wleiyddol
 • GW30920 - Gwleidyddiaeth Yr Ariannin
 • GW32020 - Y Rhyfel Oer
 • GW32220 - Damcaniaethau Gwleidyddiaeth
 • GW32320 - Damcaniaethau Clasurol Am Gysylltiadau Rhyngwladol
 • GW32420 - Syniadaeth Wleidyddol yn Yr Ugainfed Ganrif
 • GW32820 - Cenedl a Hunaniaeth: Gwleidyddiaeth Adfer Iaith
 • GW33220 - Ymyrraeth Ddyngarol yng Ngwleidyddiaeth y Byd
 • GW33420 - Deall Terfysgaeth
 • GW33820 - Gwleidyddiaeth Ewropeaidd
 • GW35020 - Cymru a Datganoli
 • GW35320 - Rhyfela Wedi Waterloo: Hanes Milwrol 1815-1918
 • GW35520 - Argyfwng Taflegrau Ciwba
 • GW35620 - Cudd-Wybodaeth a Diogelwch Rhyngwladol
 • GW36220 - Hanes Rhyngwladol 1895-1945: Argyfwng Yr Hanner Can Mlynedd
 • GW36420 - Yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop
 • GW36720 - Traethawd Estynedig (Ail semester)
 • GW37720 - Damcaniaethau Amlddiwylliannedd
 • GW37920 - Democratiaeth, Gweithredu ac Apathi
 • GW38020 - Marcsiaeth ac Ol-Foderniaeth
 • GW38720 - America Ladin Heddiw
 • GW38820 - Prydain ac Iwerddon Mewn Rhyfel a Heddwch Ers 1800
 • GW39220 - Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Bydoedd Anorllewinol
 • GW39420 - Etholiadau yng Nghymru a'r Deyrnas Gyfunol
 • GW39620 - Gwragedd yn y Trydydd Byd
 • IP20320 - War, Politics and Strategy
 • IP21620 - Women and Military Service
 • IP22020 - The Cold War
 • IP22720 - The Long Shadow of the Second World War
 • IP23320 - NATO: From Cold War to Hybrid War
 • IP23720 - The Making of National Security Policy
 • IP23820 - The EU: Politics, Policies, Problems
 • IP24420 - By the People: US Politics. Past and Present
 • IP24520 - Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War
 • IP25520 - The Cuban Missile Crisis
 • IP25620 - Intelligence and International Security
 • IP26320 - Contemporary Security: Theories & Threats
 • IP26420 - The Second World War in Europe
 • IP26820 - Questions of International Politics and Global Development
 • IP26920 - America at War: A Military History of the United States
 • IP28320 - A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century
 • IP28720 - Contemporary Latin America
 • IP28920 - Europe and Nuclear Weapons
 • IP29720 - Religion and Politics in the Middle East
 • IP30120 - Theorizing International Relations
 • IP30220 - Terrorism, Culture and Identity
 • IP30320 - War, Politics and Strategy
 • IP30620 - Famine
 • IP30820 - Political Leadership
 • IP30920 - Politics of Argentina
 • IP31020 - Postructuralism: An Introduction
 • IP31120 - Poststructuralist Politics
 • IP31220 - Gender Politics: Perspectives and Debates
 • IP31420 - Twenty-First Century Warfare
 • IP31520 - Special Forces: Theory and Practice
 • IP31620 - Women and Military Service
 • IP31720 - Democratisation and Social Capital in Post-Communist Europe
 • IP31920 - The Vietnam War
 • IP32020 - The Cold War
 • IP32420 - Twentieth Century Political Thought
 • IP32520 - The Soviet Union as a World Power 1945-1991
 • IP32620 - Post-Conflict Reconstruction:South Africa, Northern Ireland and the Middle East
 • IP32720 - The Long Shadow of the Second World War
 • IP32820 - Nation and Identity: the Politics of Language Revival
 • IP32920 - The Political Economy of International Security
 • IP33020 - Critical Theories
 • IP33120 - International Conflict Resolution
 • IP33320 - NATO: From Cold War to Hybrid War
 • IP33420 - Understanding Terror
 • IP33520 - Power, Conflict and Development in Africa
 • IP33720 - The Making of National Security Policy
 • IP33820 - The European Union: Politics, Policies, Problems
 • IP33920 - Sport, Politics and Society and the United States
 • IP34020 - Eu Simulation
 • IP34120 - Power and Domination: International Relations and Social Theory
 • IP34220 - Land of Ghosts? International Pol in the Balkans since 1919
 • IP34320 - The Ethics of War in Theory and Practice
 • IP34420 - By the People: US Politics. Past and Present
 • IP34520 - Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War
 • IP34720 - Politics in Russia since 1953
 • IP34920 - The Middle East in the Twentieth Century
 • IP35020 - Wales and Devolution
 • IP35120 - Medieval Political Theory
 • IP35320 - Warfare After Waterloo: Military History 1815 - 1918
 • IP35520 - The Cuban Missile Crisis
 • IP35620 - Intelligence and International Security
 • IP35720 - De Gaulle's France (1919 - 1970)
 • IP35820 - Global Justice: Theorizing and Realizing Duties to Distant Strangers
 • IP36020 - The Past and Present of Us Intelligence
 • IP36120 - The United Nations in World Politics
 • IP36220 - Global Crime and Transnational Policing: Emerging Practices
 • IP36320 - Contemporary Security: Theories and Threats
 • IP36420 - The Second World War in Europe
 • IP36520 - Warfare in the 20th Century:Technology and Strategy
 • IP36620 - Democracy Promotion in World Politics
 • IP36720 - Gender, Conflict and Security
 • IP36820 - Questions of International Politics and Global Development
 • IP36920 - America At War: a Military History of the United States
 • IP37020 - Social Movements and World Politics
 • IP37120 - International Peacekeeping and Ethnic Warfare
 • IP37220 - Global Environmental Politics: Sustainability, Security and Social Movements
 • IP37320 - Communist and Post-Communist Politics
 • IP37420 - International Relations in Political Theory
 • IP37520 - Us and Uk Special Relations
 • IP37620 - People, Progress, Environment: Theories and Histories of Environmental Politics
 • IP37720 - Theories of Multiculturalism
 • IP37820 - Europe in the World
 • IP37920 - Democracy, Activism and Apathy
 • IP38020 - Marxism and Post-Modernism
 • IP38120 - The American Century: America in the World since 1914
 • IP38220 - The Evolution of American Foreign Policy
 • IP38320 - A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century
 • IP38520 - A History of British Intelligence
 • IP38620 - Identity in the Third World
 • IP38720 - Contemporary Latin America
 • IP38920 - Europe and Nuclear Weapons
 • IP39120 - Citizenship and Democracy in Latin America
 • IP39220 - International Politics and Non-Western Worlds
 • IP39520 - Islam, Foreign Policy and the Developing World
 • IP39720 - Religion and Politics in the Middle East
 • IQ20220 - Intervention and Statebuilding
 • IQ20320 - The BRICS in World Politics
 • IQ20420 - International Statebuilding: Reconstructing War-torn States
 • IQ20620 - Cyber Warfare: the changing nature of security in the digital age
 • IQ21720 - Justice, Order, Human Rights
 • IQ22320 - Gender and Sexuality in the Americas
 • IQ22420 - The Dream of Internationalism: The League of Nations and its Legacies
 • IQ22820 - Capitalism and International Politics
 • IQ22920 - Fear, Cooperation and Trust in World Politics
 • IQ23320 - War, State and Society
 • IQ23420 - Total War, Total Peace
 • IQ23720 - Multiculturalism in Policy and Practice
 • IQ24020 - Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War
 • IQ24220 - Intelligence in an Age of Extremes, 1900-1945
 • IQ24420 - Knowing about Violent Conflict in International Politics
 • IQ24620 - Wars of Empire: From Settlement to Decolonisation
 • IQ24720 - The First Casualty: War and the Media
 • IQ24820 - Russia in World Politics: propaganda, strategic narrative and soft power
 • IQ24920 - Russian intelligence from Lenin to Putin
 • IQ30120 - Politics I.T. Practice
 • IQ30220 - Intervention and Statebuilding
 • IQ30320 - The BRICS in World Politics
 • IQ30420 - International Statebuilding: Reconstructing War-Torn States
 • IQ30520 - International Politics and the Cyber Dimension
 • IQ30620 - Cyber Warfare: the Changing Nature of Security in the Digital Age
 • IQ30720 - Globalization, Resistance and Change in World Politics
 • IQ30820 - Global Economic Governance
 • IQ31220 - Charisma and Politics
 • IQ31420 - Internet Freedom in Global Politics
 • IQ31520 - The State from Babylon to Brussels
 • IQ31720 - Justice, Order, Human Rights
 • IQ31820 - Knowledge and Power
 • IQ31920 - Ideologies of Globalization
 • IQ32020 - Global Health and International Politics
 • IQ32120 - Modern China
 • IQ32320 - Gender and Sexuality in Latin America
 • IQ32420 - The Dream of Internationalism: The League of Nations and its Legacies
 • IQ32520 - Sociology of International Relations: the Politics of Studying World Politics
 • IQ32620 - The Diplomacy of Decline: Britain & World Politics 1851-2001
 • IQ32720 - Ethics in International and Global Politics
 • IQ32820 - Capitalism and International Politics
 • IQ33020 - Knowledge, Science, and Technology in World Politics
 • IQ33120 - Chinese Foreign Policy
 • IQ33320 - War, State and Society
 • IQ33420 - Total War, Total Peace
 • IQ33620 - Aesthetics, Image and Narrative in Global Politics
 • IQ33720 - Multiculturalism in Policy and Practice
 • IQ33920 - People and Power: Understanding Comparative Politics Today
 • IQ34020 - Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War
 • IQ34220 - Intelligence in an Age of Extremes, 1900 - 1945
 • IQ34420 - Knowing about Violent Conflict in International Politics
 • IQ34620 - Wars of Empire: From Settlement to Decolonisation
 • IQ34720 - The First Casualty: War and the Media
 • IQ34820 - Russia in World Politics: propaganda, strategic narrative and soft power
 • IQ34920 - Russian Intelligence from Lenin to Putin

Modiwlau Uwchraddedigion - Gwleidyddiaeth Ryngwladol (2019/2020)

Semester 1

 • IPM0120 - Indigenous Politics: challenging the global order?
 • IPM0220 - The EU in Crisis? Integration and Fragmentation
 • IPM0520 - International Politics
 • IPM1220 - Critical Security Studies: Emerging Issues
 • IPM4120 - Post-Western International Relations
 • IPM8820 - British Counterinsurgency Warfare in the Twentieth Century

Semester 2

 • IPM0420 - Intelligence, Security and International Relations in the 20th Century
 • IPM1120 - Critical Security Studies: Contemporary Theories
 • IPM1720 - Global Challenges and the Future of International Relations Theory
 • IPM2120 - Research in Politics and International Studies
 • IPM3820 - Power and Postwar Reconstruction: a Critical Approach
 • IPM7320 - Feminist Approaches to Security

Semester 3 (Traethawd Hir)

Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

 • FWM2120 - Food and Water Security: Global Perspectives
 • GWM1620 - Datganoli a Chynulliad Cenedlaethol Cymru
 • GWM2820 - Credoau’R Cymry: Athroniaeth ac Athrawiaeth Cymru o’R Safbwynt Rhyngwladol
 • GWM3120 - Credoau'r Cymry: Athroniaeth ac Athrawiaeth Cymru o'r Safbwynt Rhyngwladol
 • GWM3920 - Rhanbartholdeb a Chenedlaetholdeb yn Ewrop
 • GWM5320 - Cenedlaetholdeb, Crefydd a Chyfiawnder
 • GWM5405 - Cyflwyniad i Gynllunio Iaith
 • GWM5505 - Deall Shifft Iaith yng Nghymru
 • GWM6130 - Rhanbartholdeb a Chenedlaetholdeb yn Ewrop
 • GWM6230 - Pleidiau a Chynrychiolaeth yn y Gymru Gyfoes
 • GWM7520 - Datganoli ar Waith
 • GWM7820 - Pleidiau a Chynrychiolaeth yn y Gymru Gyfoes
 • GWM7920 - Delweddu Cynru
 • GWM9420 - Amlddiwylliannedd ac Athroniaeth Wleidyddol Gyfoes
 • GWM9605 - Cyflwyniad i Bolisi Iaith yng Nghymru
 • GWM9705 - Polisi Iaith yng Nghymru
 • IPM0820 - History and Historiography and the Global Cold War
 • IPM1020 - Contemporary Strategic Problems (S)
 • IPM1320 - Postcolonial Politics
 • IPM1420 - Britain and Zion. the Arab-Israeli Conflict in British Politics
 • IPM1620 - Devolution and National Assembly for Wales (S)
 • IPM1820 - Food and Water Security in Africa (F&W)
 • IPM2220 - Fear, Cooperation and Trust in World Politics
 • IPM2520 - Realism in the American Century
 • IPM2720 - Political Theory of Security
 • IPM2920 - Protest, Power and Resistance in Africa
 • IPM3220 - Security in the Soviet and Post Soviet State
 • IPM3320 - Fear, Cooperation and Trust in World Politics (F&Ws)
 • IPM3520 - International Relations and the Internet
 • IPM3620 - Politics of Difference
 • IPM3720 - The International Politics of Conflict Knowledge
 • IPM3920 - Regionalism and Nationalism in Europe
 • IPM4020 - International Communications in Asia-Pacific: Power, Peoples and Propaganda
 • IPM4320 - The Strategy and Politics of Nuclear Weapons 1945-Present
 • IPM4420 - Marx and International Relations
 • IPM4520 - Political Responsibility in a Globalized World
 • IPM4720 - Ethics and Technologies of War
 • IPM4820 - Dissident Perspectives on World Politics
 • IPM5020 - Soviet Union and the Cold War
 • IPM5120 - Security and Global Health
 • IPM5220 - The International Politics of Food and Water Security
 • IPM5320 - Cenedlaetholdeb, Crefydd a Chyfiawnder
 • IPM5405 - Introduction to Language Planning
 • IPM5505 - Understanding Language Shift in Wales
 • IPM5820 - Violence and Civilization in World Politics
 • IPM6130 - Regionalism and Nationalism in Europe
 • IPM6230 - Parties and Representation in Contemporary Wales
 • IPM6420 - Women and Warfare
 • IPM6820 - Security Policy in the European Union
 • IPM7020 - Force and International Relations since 1945
 • IPM7220 - The United States and the Legacies of Vietnam
 • IPM7420 - Eternal War and Perpetual Peace
 • IPM7520 - Devolution At Work
 • IPM7820 - Parties and Representation in Contemporary Wales
 • IPM7920 - Imaging Wales
 • IPM8320 - International Political Economy, Ideas, Institutions and Capitalism
 • IPM8420 - Islam and Modernity
 • IPM8620 - Gender and Race in Latin America
 • IPM8720 - Cyber Security: Conceptions and Practices in International Politics
 • IPM9020 - The Soviet Security State, 1917-Present
 • IPM9220 - Contemporary Intelligence and Democratic Accountability
 • IPM9420 - Multiculturalism and Contemporary Political Thought
 • IPM9605 - Introduction to Language Policy in Wales
 • IPM9705 - Language Policy in Wales: Key Actors
 • IPM9820 - Cyber Security
 • IPM9920 - Making Sense of International Politics