Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD35000
Teitl y Modiwl
PCET Ymarfer Dysgu
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ymarfer Dysgu  100%
Asesiad Semester Ymarfer Dysgu  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Dangos eu bod wedi bodloni gofynion y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu Addysg a Hyfforddiant Ol-orfodol (PcET) drwy gymhwyso theori addysgeg yn effeithiol yn eu hymarfer addysgiadol.

Disgrifiad cryno

Mae'r Ymarfer Dysgu PCET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sylfaen addysgeg drwy berthnasu theori ag ymarfer mewn lleoliad addysgol.

Cynnwys

PCET Ymarfer Dysgu

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Sgiliau Pwnc-benodol Ymarfer Dysgu

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6