Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
ADM5000
Teitl y Modiwl
TAR Ymarfer Dysgu
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ymarfer Dysgu  Ymarfer Dysgu  100%
Asesiad Semester Ymarfer Dysgu  Ymarfer Dysgu  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Dangos eu bod wedi bodloni gofynion y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac ar gyfer dyfarnu Statws Athro Cymwysedig (SAC) drwy gymhwyso theori addysgeg yn effeithiol yn eu hymarfer dysgu mewn ysgolion.

Disgrifiad cryno

Mae'r Ymarfer Dysgu TAR yn rhoi cyfle i athro-fyfyrwyr ddatblygu sylfaen addysgeg drwy berthnasu theori ag ymarfer mewn ysgolion. Bydd myfyrwyr yn dangos eu bod wedi bodloni gofynion y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac ar gyfer dyfarnu Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Cynnwys

TAR Ymarfer Dysgu

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Sgiliau Pwnc-benodol Ymarfer Dysgu

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7