Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CY11400
Module Title
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 1 (Taught over 2 semesters)
External Examiners
  • Professor Dafydd Johnston (Yr Athro - Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru)
 

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Ymarferion iaith 1  (Semester 1 - Cyfieithu/ Ysgrifennu rhydd/ Cywiro ac esbonio). 750 o eiriau.  20%
Semester Assessment Ymarferion Iaith 2  (Semester 2 - Cyfieithu/ Ysgrifennu rhydd/ Cywiro ac esbonio). 750 o eiriau.  20%
Semester Exam 60%
Supplementary Assessment Ymarferion Iaith 1  (Cyfieithu/ Ysgrifennu rhydd/ Cywiro ac esbonio). 750 o eiriau.  20%
Supplementary Assessment Ymarferion Iaith 2  (Cyfieithu/ Ysgrifennu rhydd/ Cywiro ac esbonio). 750 o eiriau.  20%
Supplementary Exam 60%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

sillafu geiriau Cymraeg yn gywir heb gymorth geiriadur nac adnodd electronig fel Cysill;

dangos dealltwriaeth o’r treigladau;

dangos dealltwriaeth o gyweiriau’r Gymraeg ac o’r gwahaniaethau cynyddol rhwng Cymraeg ffurfiol/llyfr a Chymraeg anffurfiol/llafar.

Dangos dealltwriaeth o deithi’r iaith Gymraeg trwy adnabod ac ysgrifennu Cymraeg graenus a chywir.

Brief description

Cyflwyniad i egwyddorion sylfaenol Cymraeg safonol er mwyn galluogi’r myfyrwyr sy’n dilyn y modiwl i ysgrifennu Cymraeg graenus. Canolbwyntir ar gyweiriau’r iaith, ynghyd â nodweddion Cymraeg safonol: confensiynau sillafu’r iaith, ffurfiau’r iaith lenyddol, y treigladau a phriod-ddulliau.

Aims

Y mae’r modiwl hwn yn rhan greiddiol o Q560 a chynlluniau cyd-anrhydedd gyda’r Gymraeg er mwyn darparu sylfaen ramadegol gadarn i fyfyrwyr a chaniatáu iddynt ysgrifennu’r Gymraeg yn hyderus, yn gywir ac yn safonol.

Content

Cyflwyniad i gyweiriau’r iaith ac i egwyddorion sylfaenol Cymraeg safonol yw’r modiwl hwn, er mwyn galluogi’r myfyrwyr sy’n dilyn y modiwl i ysgrifennu Cymraeg graenus. Canolbwyntir ar gonfensiynau sillafu’r iaith, ffurfiau’r iaith lenyddol, y treigladau a phriod-ddulliau. Darperir llyfryn pwrpasol sy’n gosod allan raglen waith y modiwl.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number amherthnasol
Communication Trafod materion gramadegol ar lafar yn y gweithdai; medru egluro gwallau gramadegol yn y gwaith cwrs ac yn yr arholiad.
Improving own Learning and Performance Bydd y gweithdai yn rhoi cyfle i fyfyrwyr drafod ymarferion iaith a darnau i’w cyfieithu; bydd y tasgau yn caniatáu i fyfyrwyr fesur eu perfformiad a’u datblygiad personol.
Information Technology Defnyddir rhaglen prosesu geiriau i gynhyrchu’r tasgau.
Personal Development and Career planning Gweler rhif. 4
Problem solving Ymateb i heriau technegol y rheolau gramadegol a’r ymarferion gramadegol unigol.
Research skills Ymchwilio’n annibynnol er mwyn atgyfnerthu’r rheolau gramadegol a ddysgir yn y dosbarth.
Subject Specific Skills Mae’r sgiliau a ddatblygir yn rhai trosglwyddadwy a fydd o ddefnydd i fyfyrwyr yn y brifysgol ac yn y gweithle.
Team work Ceir cyfle i drafod mewn grŵp yn ystod gweithdai.

Notes

This module is at CQFW Level 4