Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CY25220
Module Title
Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar, 1979-
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Mutually Exclusive
Reading List
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd  2,500 o eiriau  40%
Semester Exam 2 Hours   60%
Supplementary Assessment Traethawd  2,500 o eiriau  40%
Supplementary Exam 2 Hours   60%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Cyd-destunoli testunau barddonol yn nhirwedd wleidyddol, ddiwylliannol a llenyddol y cyfnod, a thrafod y cyd-destun syniadol/ideolegol hwnnw’n feirniadol, ar lafar ac yn ysgrifenedig;Trafod yn feirniadol destunau barddonol o'r cyfnod dan sylw mewn perthynas â safonau beirniadaeth lenyddol berthnasol, eu crefft a’u strwythur;Trafod yn feirniadol destunau barddonol o safbwynt eu perthynas â'r traddodiad llenyddol Cymraeg ac â mudiadau llenyddol rhyngwladol perthnasol;Trafod y testunau yn feirniadol o safbwynt awdur, darllenydd, testun ac ideoleg.

Brief description


Cyflwyniad i brif theorïau beirniadaeth lenyddol gyfoes a hanesyddol. Dyma fodiwl go heriol i fyfyrwyr Lefel 2, a bydd natur y cwestiynau a osodir yn yr arholiad yn adlewyrchu hynny.

Content


1.Cymru’r 1980au


2.Parhad a dyfalbarhad: Dic Jones


3.Parhad a dyfalbarhad: Alan Llwyd


4.Donald Evans


5.Cymru’r 1990au


6.Lleisiau newydd: Myrddin ap Dafydd


7.Lleisiau newydd: Twm Morys


8.Lleisiau newydd: Emyr Lewis


9. Lleisiau newydd: Meirion MacIntyre Hughes


10.Lleisiau newydd: Mihangel Morgan


11.Lleisiau newydd: Iwan Llwyd


12.Lleisiau newydd: Ifor ap Glyn


13.Lleisiau benywaidd: Gwyneth Lewis


14. Cymru’r Ail Fileniwm


15. Lleisiau diweddar: Grahame Davies


16.Lleisiau diweddar: Karen Owen


17.Lleisiau diweddar: Mererid Hopwood


18.Lleisiau diweddar: Rhys Iorwerth


19. Lleisiau diweddar: Christine James


20.Golwg yn ôl ac ymlaen

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication Anogir myfyrwyr i fynegi eu syniadau yn glir ac yn argyhoeddiadol yn yr aseiniad.
Improving own Learning and Performance Trwy ymchwil annibynnol; adborth ysgrifenedig a chyfraniadau llafar; datblygu sgiliau trefnu amser/gwaith; myfyrio ar sgiliau cyflwyno a gwaith ysgrifenedig arall.
Information Technology At ddibenion ymchwil (aseiniad a thrafodaethau); prosesu geiriau. Defnyddio ymchwil electronig ac adnoddau llyfryddol; cael mynediad i adnoddau’r modiwl ar y BwrddDu.
Personal Development and Career planning Datblygir sgiliau hanfodol (megis paratoi a thraddodi papur ycmhwil annidbynnol) tua chanol y modiwl.
Problem solving Trwy ymwneud yn feirniadol, ar lafar ac ar bapur, â chysyniadau deallusol sy’n codi o destunau llenyddol penodol.
Research skills Trwy gyfrwng ymchwil annibynnol (dan gyfarwyddyd) ar gyfer yr aseiniad ysgrifenedig. Hefyd, trwy ddefnyddio ymchwil electronig ac adnoddau electronig a llyfryddol.
Subject Specific Skills Trwy feithrin gallu myfyrwyr i ddarllen a deall testunau, a thrwy hynny ddysgu mwy am ddatblygiad ymateb llenorion i Gymru a’r byd.
Team work

Notes

This module is at CQFW Level 5