Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
CY32520
Module Title
Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 1
Mutually Exclusive
Reading List
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment 2 Hours   60%
Semester Assessment Dau draethawd  (2x 1,500 o eiriau)  40%
Supplementary Exam 2 Hours   60%
Supplementary Assessment Dau draethawd  (2x1,500 o eiriau)  40%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Dod yn gyfarwydd â thirwedd wleidyddol, ddiwylliannol a llenyddol y cyfnod o safbwynt beirniadaeth lenyddol;

2. Ymateb yn feirniadol ac yn gynyddol soffistigedig i ystod eang o destunau gosod a gwirfoddol;

3. Gwerthfawrogi ar sail testunau a ddewiswyd yn annibynnol y gellir trafod llenyddiaeth o safbwynt awdur, darllenydd, testun ac ideoleg, gan ategu’r ddealltwriaeth honno drwy gyfeirio at destunau perthnasol.

Brief description

Cyflwyniad i brif theorïau beirniadaeth lenyddol gyfoes a hanesyddol.

Content

1. Chwarae gyda thestun 1

2. Beirniadaeth seicoddadansoddol (psychoanalytical criticism)

3.Beirniadaeth ymateb y darllenydd (reader-response criticism)

4.Beirniadaeth dderbyniad (reception criticism)

5.Marcsiaeth, hanesyddiaeth newydd a materoliaeth ddiwylliannol (Marxism, new historicism and cultural materialism)

6.Ffeminyddiaeth (feminism)

7.Beirniadaeth ôl-drefedigaethol (postcolonial criticism)

8.Ecofeirniadaeth (ecocriticism)

9.Dirfodaeth (existentialism)

10. Ffurfiolaeth, y Feirniadaeth Newydd (Formalism, the New Criticism)

11.Seminarau 1

12.Seminarau 2

13.Lleisiau Cymraeg – cynghanedd

14.Lleisiau Cymraeg – eisteddfod

15. Lleisiau Cymraeg - traddodiad

16.John Morris-Jones

17.Saunders Lewis

18.Alan Llwyd

19.John Rowlands

20. Chwarae gyda thestun 2.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication Anogir myfyrwyr i fynegi eu syniadau yn glir ac yn argyhoeddiadol yn yr aseiniadau ysgrifenedig.
Improving own Learning and Performance Trwy ymchwil annibynnol; adborth eu twtoriaid ar waith ysgrifenedig a chyfraniadau llafar; ymwneud â chymheiriaid yn ystod trafodaethau grŵp; datblygu sgiliau trefnu amser/gwaith; myfyrio ar sgiliau cyflwyno a gwaith ysgrifenedig arall.
Information Technology At ddibenion ymchwil (aseiniad a thrafodaethau); prosesu geiriau. Defnyddio ymchwil electronig ac adnoddau llyfryddol; cael mynediad i adnoddau’r modiwl ar y BwrddDu.
Personal Development and Career planning Datblygir sgiliau hanfodol (megis paratoi a thraddodi papur ycmhwil annidbynnol) tua chanol y modiwl.
Problem solving Trwy ymwneud yn feirniadol, ar lafar ac ar bapur, â chysyniadau deallusol sy’n codi o’r cyd-destun hanesyddol ac o destunau llenyddol penodol.
Research skills Trwy gyfrwng ymchwil annibynnol ar gyfer aseiniadau ysgrifenedig (dau draethawd) a chyfraniadau i drafodaethau grŵp. Hefyd, trwy ddefnyddio ymchwil electronig ac adnoddau electronig a llyfryddol.
Subject Specific Skills Trwy feithrin gallu myfyrwyr i ddarllen a deall testunau, a thrwy hynny ddysgu mwy am ddatblygiad ymateb llenorion i Gymru a’r byd.
Team work Trwy gyfrannu at drafodaethau grŵp ynghylch y testunau a’r cysyniadau allweddol.

Notes

This module is at CQFW Level 6