Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
MT11010
Teitl y Modiwl
Algebra a Chalcwlws Pellach
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
Pre-Requisite
Exclusive (Any Acad Year)
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad ail-eistedd  (Arholiad ysgrifenedig)  100%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad semester  (Arholiad ysgrifenedig)  80%
Asesiad Semester Gwaith cwrs  Marc yn seiliedig ar bresenoldeb mewn darlithoedd a thiwtorialau ac aseiniadau a gyflwynir  20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

datrys systemau o hafaliadau llinellol;

defnyddio lluosymiau yn unol a chyfreithiau algebra matrics;

dadansoddi determinantau lluosymiau sgwar;

mesur deilliadau rhannol ffwythiannau a sawl hapnewidyn a sefydlu unfathiannau sy'n eu defnyddio;

mesur pwyntiau critigol ffwythiannau a sawl hapnewidyn;

dadansoddi lluosrifau cyfannol mewn cyfesurynnau hirsgwar;

dadansoddi lluosrifau cyfannol yn defnyddio hapnewidion gwahanol.

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw astudio sefyllfaoedd ble mae ffwythiannau sawl hapnewidyn yn codi'n naturiol mewn mathemateg. Mae ffwythiannau llinellol yn arwain at dechnegau i ddatrys hafaliadau llinellol a'r ddamcaniaeth matrics elfennol. Mae ffwythiannau aflinol yn arwain at astudiaeth o ddeilliadau a lluosrifau cyfannol.

Nod

I ddatblygu dealltwriaeth eglur o dechnegau ar gyfer astudio ffwythiannau â sawl hapnewidyn a'r allu i adnabod pryd mae modd defnyddio'r technegau hyn.

Cynnwys

1. ALGEBRA MATRICS: Gweithrediadau matrics (adiad, lluosiad sgalar, lluosiad matrics, trawsddodiad, gwrthdroad). Mathau arbennig o fatricsau (sero, unfathiant, croeslinol, trionglog, cymesur, cymesur sgiw, orthogonol). Cywerthedd rhes.
2. HAFALIADAU LLINOL: Systemau o hafaliadau llinol. Matrics cyfernodau, matrics estynedig. Gweithrediadau rhes elfennol. Dileu Gaussaidd a Gauss-Jordan.
3. DETERMINANTAU: Priodweddau determinantau. Cyfrifo determinantau.
4. DEILLIADAU RHANNOL: Ffwythiannau o amryw newidynnau. Deilliadau Rhannol. Differadwyedd a llinolu. Y rheol cadwyn. Pwyntiau critigol. Newid newidynnau - y Jacobian.
5. INTEGRYNNAU LLUOSOG: Symiau Riemann ac integrynnau pendant. Integrynnau dwbl mewn cyfesurynnau petryal; arwynebeddau. Amnewid mewn integrynnau lluosog.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Addasrwydd a gwydnwch Bydd cwblhau tasgau (aseiniadau) i'r terfynau amser a osodir yn cynorthwyo â datblygiad personol.
Cyfathrebu proffesiynol Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno datrysiadau i ymarferion gosodedig sydd wedi'u hysgrifennu yn glir.
Datrys Problemau Creadigol Bydd yr aseiniadau'n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr i ddangos eu creadigrwydd er mwyn darganfod datrysiadau a datblygu eu sgiliau datrys problemau.
Gallu digidol Defnydd o Blackboard ac adnoddau rhyngrwyd.
Sgiliau pwnc penodol Mae’r modiwl yn datguddio myfyrwyr i bynciau mwy eang mewn mathemateg.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4