Bws Am Ddim

Yn ystod Penwythnos Mawr y Croeso (Dydd Gwener 20fed – Dydd Sul 22ain 2019) fe fydd gwasaneth bws am ddim rhwng Campws Penglais a’r dref.

Bydd y gwasanaeth yma’n gweithredu ar sail gylchol rhwng y lleoliadau canlynol:

  • Safle Bws Campws Penglais
  • Fferm Penglais
  • Safle Bws Campws Penglais
  • Gorsaf Bwsiau

Edrychwch allan am aelodau o’r Tim A yn eu crysau-t coch a fydd wedi eu lleoli yn yr orsaf drenau i’ch cyfeirio at y bws gwennol AM DDIM.

Dydd Gwener, 20 Medi 2019

Amseroedd Gweithredu: 8.30 - 19.30
Casglu a gollwng yng Ngorsaf fysiau Aberystwyth (ar gyfer yr orsaf dren a’r dref)

08:30
09:20
10.20
11:20
12:20
13:20
14.20
15:20

16.20
17:20

18.20
19:20

Dydd Sadwrn, 21 Medi 2019

Amseroedd Gweithredu: 08.30 - 17.30
Casglu a gollwng yng Ngorsaf fysiau Aberystwyth (ar gyfer yr orsaf dren a’r dref)
08:30
09:20
10.20
11:20
12:20
13:20
14.20
15:20
16.20
17:20

Dydd Sul, 22 Medi 2019

Amseroedd Gweithredu: 08.30 - 17.30
Casglu a gollwng yng Ngorsaf fysiau Aberystwyth (ar gyfer yr orsaf dren a’r dref)

09:00
10:00
11:10
12.10
13:20
14.20
15:20

16.20
17:20