Addysg ac Astudiaethau Plentyndod

Dyddiadau Penodol:

  • Rhag-Gofrestru i fyfyrwyr newydd o 18fed o Fedi i'r 25ain o Fedi.
  • Cofrestru ar-lein o Ddydd Iau 21ain o Fedi 2023 (os mae cyn cofrestru wedi ei chadarnhau)
  • Wythnos Croeso: 25ain o Fedi - 29ain o Fedi 2023
  • Dysgu yn dechrau 2il o Hydref 2023

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Dyddiad  

Digwyddiad

Manylion  

Gorfodol / Dewisol

  Lleoliad

25/09/23

09:15 -

10:00

FASS Sgwrs Groeso Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol Sgwrs gan y Dirprwy Is-Ganghellor yn croesawu'r holl fyfyrwyr newydd.  Gorfodol Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau 

11:00 -

12:00  

Blwyddyn 1 Croeso i'r adran - Addysg  [X302] 

ac Addysg yn cynnwys blwyddyn sylfaen [X30F]  

 Awr o sgwrs i fyfyrwyr y cynlluniau gradd Addysg [X302] ac Addysg yn cynnwys blwyddyn sylfaen [X30F].  Bydd yn eich croesawu i'r adran ac yn rhoi gwybodaeth allweddol fydd ei hangen arnoch yn yr wythnos groeso a’ch cyfnod yn astudio yma.  

Gorfodol 

 

Ewch ddim ond i'r sgwrs ar gyfer eich cynllun gradd chi 

 Hugh Owen D54 

14:00 -

15:00 

Croeso i'r adran -   Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar [X322] 

Awr o sgwrs i fyfyrwyr y cynllun gradd Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar [X322]. Bydd yn eich croesawu i'r adran ac yn rhoi gwybodaeth allweddol fydd ei hangen arnoch yn yr wythnos groeso a’ch cyfnod yn astudio yma.  

Gorfodol 

 

Ewch ddim ond i'r sgwrs ar gyfer eich cynllun gradd chi 

Y Ganolfan Ddelweddu, B1.07 

14:00 -

15:00 

Croeso i'r adran - cynllun gradd Astudiaethau Plentyndod [X320].

Awr o sgwrs i fyfyrwyr y cynllun gradd Astudiaethau Plentyndod [X320]. Bydd yn eich croesawu i'r adran ac yn rhoi gwybodaeth allweddol fydd ei hangen arnoch yn yr wythnos groeso a’ch cyfnod yn astudio yma. 

Gorfodol 

 

Ewch ddim ond i'r sgwrs ar gyfer eich cynllun gradd chi 

Y Ganolfan Ddelweddu, B1.07 

15:00 -

16:00

Sesiwn alw-heibio i roi cymorth cyffredinol 

⁠[ar-lein] 

Cyfle i siarad ag aelod o staff yr adran.  

Gallwch droi i mewn i'r sesiwn gymorth hon unrhyw bryd rhwng 3 a 4 y pnawn. 

Dewisol 

Ar-lein  

MS Teams  

Ymunwch â'r calendr gwahoddiadau i’r sesiwn hon.  

26/09/2023

Trwy'r dydd

09:00 -

16:00 

Blwyddyn 1 Cofrestru 

⁠[ar-lein] 

Cwblhau’r cofrestru ar eich modiwlau am y flwyddyn academaidd hon. 

 

Gweler y braslun yn eich pecyn croeso i gael mwy o fanylion. Bydd amrywiol ddewisiadau ar gyfer hyn. 

Gorfodol

MS Teams 

 

Dewis 1  

Os ydych wedi rhag-gofrestru ac os yw eich modiwlau wedi cael eu cymeradwyo, does dim angen i chi gysylltu â'r adran a gallwch gwblhau’r cofrestru ar-lein trwy eich Cofnod Myfyriwr.  

Os cafodd eich dewisiadau eu cymeradwyo, byddwch wedi cael gwybod.  

 

 

 

 

Dewis 2  

Os NA chafodd eich dewisiadau rhag-gofrestru eu cymeradwyo (byddwch wedi cael e-bost yn rhoi gwybod ichi) neu os NAD ydych wedi cwblhau’r rhag-gofrestru, bydd aelod o'r adran yn cysylltu â chi trwy MS Teams. 

Cofiwch bod yn rhaid ichi fod ar gael rhwng 9yb a 12yp ar 26ain Medi fel y gall aelod o staff gysylltu â chi trwy MS Teams i gwblhau’r cofrestru. 

 

Os na fyddwch ar gael rhwng 9yb a 12 canol dydd i gael galwad neu os nad oes modd ichi ddefnyddio MS Teams, e-bostiwch add-ed@aber.ac.uk cyn dydd Mawrth 26ain.  

 

Gwnewch yn sicr eich bod yn darllen trwy fanylion y rhag-gofrestru. 

 

 

 

 

Dewis 3  

Os ydych wedi cwblhau’r rhag-gofrestru ond yr hoffech newid modiwl, e-bostiwch add-ed@aber.ac.uk erbyn 12pm heddiw. Fe drefnwn amser yn nes ymlaen yn y dydd i aelod o staff eich ffonio.  

 

 

10:00 -

11:00

Croeso i'r adran -  Addysg ynghyd â phwnc arall [efallai eich bod yn gwneud cynllun anrhydedd gyfun, neu gynllun gradd prif bwnc/is-bwnc]. 

Awr o sgwrs i fyfyrwyr sy’n astudio Addysg ynghyd â phwnc arall [efallai eich bod yn gwneud cynllun anrhydedd gyfun, neu prif bwnc/is-bwnc]. Bydd yn eich croesawu i'r adran ac yn rhoi gwybodaeth allweddol fydd ei hangen arnoch yn yr wythnos groeso a’ch cyfnod yn astudio yma.  

Gorfodol 

 

Ewch ddim ond i'r sgwrs ar gyfer eich cynllun gradd chi 

 

Hugh Owen, D5 

11:00 -

12:00   

 Cyflwyniad i’r Gymraeg  

Cyfle i ddysgu ychydig o Gymraeg a chwrdd â rhai o fyfyrwyr eraill yr adran. (30 myfyriwr ar y mwyaf fydd yn gallu bod yn y sesiwn hon).  

Dewisol  

Hugh Owen, C43 

Trwy'r bore (cyfnodau 30 munud) 

Teithiau Llyfrgell Adrannol (cyfnodau 30 munud) 

Cwrdd â Sarah Gwenlan yn y llyfrgell i gael taith. Ffordd ddelfrydol o ddod i adnabod y llyfrgell a chwrdd â myfyrwyr Addysg eraill.   

 Gorfodol

 

12:00 -

13:00 

Cwrdd â'ch cydlynydd rhyngwladol/Erasmus 

Sesiwn i fyfyrwyr tramor cynllun Erasmus gael cyfarfod â'u cydlynydd rhyngwladol/Erasmus. Mae'r sesiwn hon yn agored i fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru mewn adrannau eraill ond sy'n cymryd modiwlau gyda ni yn yr Ysgol Addysg. 

Dewisol 

Wyneb yn wyneb 

Hugh Owen, C43 

14:00 -

15:00

Cwrdd â’r myfyriwr fydd yn eich rhoi ar ben ffordd 

 Cwrdd â'ch Arweinydd Addysg.   

 

Mae’r Arweinydd yn fyfyriwr 2il neu 3ydd flwyddyn yn yr adran. Bydd yn gallu ateb pob math o gwestiynau ynglŷn ag astudio a byw yn Aberystwyth.  

Dewisol 

Wyneb yn wyneb 

Bydd eich arweinydd yn trefnu i gyfarfod â chi.

Y Ganolfan Ddelweddu, B1.07 

27/09/2023

10:00 -

11:00   

Cyflwyniad i’r Gymraeg

Cyfle i ddysgu ychydig o Gymraeg a chwrdd â rhai o fyfyrwyr eraill yr adran.  

Dewisol 

Wyneb yn wyneb 

Hugh Owen, C64 

11:00 -

14:00 

Blwyddyn 1: sgwrs ynglŷn â sgiliau a gwybodaeth academaidd  

 

Bwffe Croeso 

Sgwrs a fydd yn rhoi gwybodaeth bwysig am astudio i'ch cynorthwyo i ddechrau eich taith academaidd.  

Mae'n bwysig bod yn bresennol a bydd yn gyfle hefyd i gwrdd â mwy o staff a myfyrwyr yr adran. 

Gorfodol

Wyneb yn wyneb

Medrus Mawr  

14:00 -

15:00

Cwrdd a Chyfarch i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg 

 

Gorfodol

Wyneb yn wyneb

Hugh Owen, D54  

15:00 -

16:00

Sesiwn alw-heibio i roi cymorth cyffredinol 

Cyfle i siarad ag aelod o staff yr adran.  

Gallwch droi i mewn i'r sesiwn gymorth hon unrhyw bryd rhwng 3 a 4 y pnawn. 

Dewisol  

MS Teams 

Ymunwch â'r calendr gwahoddiadau i’r sesiwn hon.

28/09/2023

Rhwng

09:00 -

15:00

Cwrdd â'ch tiwtor personol 

Sesiwn 1 awr 

Gweler y braslun yn eich pecyn croeso i gael mwy o fanylion. Bydd amser a lleoliad y sesiwn yn dibynnu ar bwy yw eich tiwtor personol.  

Dewch i gwrdd â'ch tiwtor personol. Bydd yn gyswllt pwysig i chi yn yr adran felly bydd cyfarfod ag ef/â hi yn gynnar yn fuddiol ac yn gyfle i ddod i'w hadnabod.  

 

Gallwch hefyd ddod i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Gorfodol

Trefnir yr ystafell yn ôl eich grŵp tiwtor personol.   

10:00 -

16:00

Sesiwn Ymgynefino i fyfyrwyr X322 Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

Os ydych yn astudio X322, mae’r sesiwn hon yn orfodol. 

Gorfodol

Y Ganolfan Ddelweddu, 0.03 

15:00 -

16:00

Sesiwn alw-heibio i roi cymorth cyffredinol 

Cyfle i siarad ag aelod o staff yr adran.

Dewisol  

MS Teams 

Ymunwch â'r calendr gwahoddiadau i’r sesiwn hon.

 

29/09/2023

10:00 -

11:00 

Sesiwn Pecyn Offer Digidol ar gyfer Blwyddyn 1 

 

Gorfodol

Llandinam, B23  

11:00 -

12:00

Cymorth Sgiliau Digidol ar gyfer Blwyddyn 1 

 Cyfle i chi ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol i gyflwyno eich aseiniadau. 

Gorfodol

Hugh Owen, C65 

13:00 -

14:00

Sesiwn alw-heibio i roi cymorth cyffredinol 

Cyfle i siarad ag aelod o staff yr adran.  

Gallwch droi i mewn i'r sesiwn gymorth hon unrhyw bryd rhwng 1 a 2 y pnawn 

 

Dewisol  

Ar-lein  

15:30 -

17:00

Helfa Drysor 

Cyfle ardderchog i gwrdd â chyd-fyfyrwyr. 

Dewisol 

Cewch fwy o fanylion yn y man. 

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Time 

Event 

Outline  

Compulsory/ 

Optional  

Contact / Location  

26/09/2022 

16:00 – 17:00 

General drop-in support session 

[online]  

An opportunity to speak with a member of staff in the department.   

You can access this drop-in support session anytime between 4 and 5pm. 

Optional   

Online - MS Teams. 

 

Join calendar invite to access this. This will be sent prior to Welcome Week  

27/09/2022 

All day 

09:00 – 16:00 

Registration 

[online] 

This will allow you to complete registration for your modules this academic year.    

Please see the outline in your welcome pack for more detail. There will be various options for this.  

Compulsory   

Online - MS Teams 

29/09/2022 

15:00 – 16:00  

General drop-in support session 

[online] 

An opportunity to speak with a member of staff in the department.   

You can access this drop-in support session anytime between 3pm and 4pm.  

Optional   

Online - MS Teams  

 

Join calendar invite to access this.  This will be sent prior to Welcome Week 

30/09/2022 

09:00 – 15:00 

Meet your personal tutor  (1 hour session) 

Please see the outline in your welcome pack for more detail. The time and location of the session will be dependent on who your personal tutor is.   

Come and meet your personal tutor. They will be an important point of contact for you in the department so meeting them early is beneficial and gives you a chance to get to know them. As a group session it will also provide an opportunity to meet other students in the department.   

It also gives you another chance to ask any questions you may have.   

Compulsory   

In person. 

 

Room to be confirmed depending on your personal tutor group  

15:00 – 16:00  

General drop-in support session 

An opportunity to speak with a member of staff in the department.   

You can access this drop-in support session anytime between 3pm and 4pm.  

Optional   

Online - MS Teams  

 

Join calendar invite to access this. This will be sent prior to Welcome Week 

30/09/2022 

13:00 – 14:00 

General drop-in support session 

An opportunity to speak with a member of staff in the department. 

You can access this drop-in support session anytime between 1pm and 2pm. 

Optional   

Online - MS Teams  

 

Join calendar invite to access this. This will be sent prior to Welcome Week. 

Closer to the start of term you will be advised directly by your department of the orientation and induction resources that will be available prior to the 26 September 2022.  

Departmental Contact: add-ed@aber.ac.uk 

Teaching starts on Monday 3 October 2022. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Date

Time

Event

Location (Online or physical location)

25/09/2023

13:00-15:00

Croeso a Chynefino i bob Myfyriwr Ymchwil Uwchraddedig newydd gan Ysgol y Graddedigion

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

26/09/2023

09:00-11:00

Croeso a Chynefino i bob Myfyriwr Uwchraddedig a Addysgir newydd gan Ysgol y Graddedigion

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

29/09/2023

10:00-12:00

Cyfarfod croeso yn ôl i fyfyrwyr ymchwil blwyddyn 2 a 3 (Digwyddiad yn Saesneg gyda chefnogaeth cyfrwng Cymraeg)

Medrus Mawr

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid