Ieithoedd Modern

Rhaglen Ymgartrefu Academaidd i'r Adran Ieithoedd Modern.

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Israddedig Newydd

Amser Gweithgaredd

Lleoliad

25/09/2023 - 30/09/2023

 
Mae'r holl wybodaeth am rag-gofrestru ar gael ar Blackboard. Gweler Rhag-gofrestru’r Flwyddyn Gyntaf. Mae'r manylion cyswllt a'r gweithdrefnau i gyd wedi'u rhestru yn y ffeithlen ac yn y taflenni gwybodaeth penodol ar gyfer pob iaith 

Rhag-Gofrestru
(Ar-lein) 

25/09/2023

  

09:15-10:00

Sgwrs Groeso'r Gyfadran

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

13:00-13:15

Croeso gan Bennaeth yr Adran 

Hugh Owen D5  Gorfodol

13:15-14:30

Cynefino Blwyddyn 1
Bydd y sesiwn hon yn cynnwys yr holl wybodaeth y bydd ei hangen ar fyfyrwyr blwyddyn 1: cofrestru; dysgu ac addysgu yn yr adran Ieithoedd Modern; defnyddio Blackboard a'r amserlen. 

Hugh Owen D5  Gorfodol 

14:30 - 16:00

Cyngor ar Ran Un  

Cyntedd yr adran

26/09/2023 

11:00-13:00

Sesiynau â Thiwtoriaid Personol 

Wyneb yn wyneb neu ar
MS Teams

 

14.00-16.00

Cysylltwch â'ch tiwtor personol i gael cyfarfod 'cyflwyno a chyfarch' cyffredinol neu i drafod unrhyw broblemau sydd gennych o hyd o ran cofrestru, neu unrhyw gwestiynau neu broblemau academaidd. Gallwch ganfod pwy yw eich tiwtor personol ar eich cofnod myfyriwr. Ffoniwch hwy ar MS Teams neu galwch heibio i'w swyddfa.

Wyneb yn wyneb neu ar
MS Teams

27/09/2023

13:30-14:30

Sesiwn Gynefino â’r Llyfrgell

Hugh Owen D5 

14:30-16:00

Gweithdy Dysgu Iaith

Hugh Owen D5 

28/09/2023

13:30-16:30

'Croeso i Ieithoedd Modern'.  Sesiwn gymdeithasol a diwrnod rhagarweiniol.

Edrychwch ar Blackboard am yr wybodaeth ddiweddaraf yn y ffolder Wythnos Gofrestru.

Hugh Owen D5 

16:30-18:00

Derbyniad i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Cyntedd yr adran

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid

Cyswllt Adrannol: modernlangs@aber.ac.uk 

Gwybodaeth i Fyfyrwyr sy'n Dychwelyd

Cysylltwch â'r tiwtor Rhan 2 Roberta Sartoni (rrs) ar gyfer materion sy'n ymwneud â chofrestru.

Cyswllt Adrannol: modernlangs@aber.ac.uk 

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Uwchraddedig Newydd

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

25/09/2023

13:00-15:00

Ysgol Graddedigion - Cynefino a chroeso i fyfyrwyr Ymchwil i gyd  

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

26/09/2023

09:00-11:00

Ysgol Graddedigion - Cynefino a chroeso i fyfyrwyr Addysgu i gyd

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

26/09/2023

17:00-19:00

Sesiwn Cyfarch & Cyfarfod Uwchradd Undeb Myfyrwyr

Prif Ystafell, Undeb Myfyrwyr

29/09/2023

10:00-12:00

Ysgol Graddedigion - Cyfarfod croeso nôl i fyfyrwyr Ymchwil blynyddoedd 2 a 3 (Digwyddiad yn Saesneg gyda chefnogaeth cyfrwng Cymraeg)

Medrus Mawr

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid