Cyfraith a Throseddeg

Rhaglen Ymgartrefu ar gyfer Adran y Gyfraith a Throseddeg. 

Amser

(Cloc 24 awr)

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun 25ain Medi  - Dim gweithgareddau ar gyfer y flwyddyn 1af yn Adran y Gyfraith a Throseddeg. Fodd bynnag, os ydych yn fyfyriwr cydanrhydedd, efallai y bydd eich Adran arall wedi trefnu gweithgareddau.

Gwiriwch eu hamserlen o ddigwyddiadau a mynychu.

09:15 – 10:00 

Sgwrs Croeso gan y Gyfadran i'r myfyrwyr Blwyddyn 1af

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

10:30 – 11:30

Croeso a Chynefino i fodiwlau ar gyfer Myfyrwyr Trosglwyddo o Falaisia yn yr 2il a'r 3edd flwyddyn YN UNIG

Ar gyfer holl fyfyrwyr newydd sy’n Trosglwyddo i fewn i’r GYFRAITH

 

Ystafell Gynhadledd, Llawr D, Adeilad Hugh Owen

Dydd Mawrth 26ain Medi

09.00 – 17.00

Cofrestru i Fyfyrwyr Blwyddyn Gyntaf a Blwyddyn Sylfaen

RHAID i fyfyrwyr gwblhau eu cofrestriad ar-lein trwy eu cofnod myfyriwr

Ar-lein yn unig

11:00 – 12:00

Croeso a Chyflwyniad i Astudio yn Adran y Gyfraith a Throseddeg

GORFODOL i bob myfyriwr newydd

A12, Adeilad Hugh Owen

12:00 – 12:30

Cynlluniau'r Gyfraith : Sgwrsio a Chwrdd â Thîm y Gyfraith

A12, Adeilad Hugh Owen

12:00 – 12:30

Cynlluniau Troseddeg : Sgwrsio a Chwrdd â Thîm Troseddeg

A14, Adeilad Hugh Owen

12:30 – 13:00

Cyfle i Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Adran Gyfraith a Throseddeg

Ar gyfer pob myfyriwr newydd sydd â diddordeb mewn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg


 

A14, Adeilad Hugh Owen

15:00

Taith Gerdded i Craig-Glais i gael hufen iâ (os bydd y tywydd yn caniatáu)

Croeso i bob myfyriwr. Gwisgwch esgidiau addas.

Cwrdd wrth gwaelod Craig-Glais yn brydlon am 15:00


Dydd Mercher 27ain Medi

 

10:10 – 11:00

 

'Llythrennedd Digidol a Dinasyddiaeth i fyfyrwyr y Gyfraith a Throseddeg' – gorfodol i bob myfyriwr y Gyfraith a Throseddeg

C22, Adeilad Hugh Owen

11:15 – 11:45

 

Cyfarfod â'ch Tiwtor Personol (30 munud fesul cyfarfod)

Cyfle i chi gwrdd â'ch Tiwtor Personol. Ystafell i'w gadarnhau trwy e-bost gan eich Tiwtor.

B21A, B21B, C6, C43, C48, C64, C65, D54, D59

Adeilad Hugh Owen

13:10 – 14:00

DARLITH Cyflwyniad i Seicoleg Droseddol  – gorfodol i bob myfyriwr TROSEDDEG ond croeso i BOB myfyriwr

A12, Adeilad Hugh Owen

18:00 – 20:00

Cwis Tafarn – croeso i bob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig.

Yn bryderus am fynychu ar eich pen eich hun? Mae croeso i fyfyrwyr ddod â +1 i'r digwyddiad hwn

Tafarn Y Cambrian

 

 

Dydd Iau 28ain Medi

 

 

12:00 – 12:30

Cwrdd â'ch Cynorthwywyr Gymheiriaid

Gwiriwch eich e-bost oherwydd bydd lleoliad y cyfarfod yn cael ei gadarnhau gan eich Cynorthwywyr Gymheiriaid

B21A, B21B, C43, C4, C6, D5 ag Ystafell Gynhadledd Llawr D Adeilad Hugh Owen

 

12:30 – 14:00

 

Cinio Croeso

Medrus Mawr, Penbryn

14:10 – 15:00

DARLITH Systemau Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol - Gorfodol i BOB myfyriwr newydd yn y Gyfraith a Throseddeg

C22, Adeilad Hugh Owen


Dydd Gwener 29ain Medi

11:10 – 12:00

DARLITH Cyflwyniad i Droseddeg - Gorfodol i holl fyfyrwyr newydd y Gyfraith a Throseddeg

A12, Adeilad Hugh Owen

12:00 – 13:00

Cyfarfod â'ch Tiwtor Personol (30 munud fesul cyfarfod)

Cyfle i chi gwrdd â'ch Tiwtor Personol. Ystafell i'w gadarnhau trwy e-bost gan eich Tiwtor.

A9, B21A, B21B, C43, C6

Adeilad Hugh Owen

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid

Dysgu yn dechrau Dydd Llun 2il Hydref 2023

 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

 

Dyddiad  

Amser 

Digwyddiad

Lleoliad

25/09/2023

11:30 – 13:00

Croeso ac Ymgynefino

Dewis eich modiwlau a chofrestru - gwelwch isod:

 

 

 

Myfyrwyr MA/MSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ac MSc Cyfiawnder Ieuenctid gyda Dr Sam Poyser, Cydlynydd Cyrsiau Uwchraddedig Troseddeg a Dr Bethan Poyser, Darlithydd Troseddeg

C64,

Adeilad Hugh Owen

 

 

Myfyrwyr LLM Y Gyfraith, Hawliau Dynol a Chyfraith Ddyngarol a Chyfraith Fasnachol Ryngwladol gyda Dr Emma Roberts, Cydlynydd Cyrsiau Uwchraddedig y Gyfraith

C43,

Adeilad Hugh Owen

 

13:00 - 15:00

Croeso a Chynefino i bob Myfyriwr Ymchwil Uwchraddedig newydd gan Ysgol y Graddedigion

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

 

26/09/2023

 

09:00 – 11:00

Croeso a Chynefino i bob Myfyriwr Uwchraddedig a Addysgir newydd gan Ysgol y Graddedigion 

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhelir yn Hugh Owen A12

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Hugh Owen C64

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

 

11:30 - 12:30

Darlith Wadd - Sut mae o i astudio gradd Meistr mewn Troseddeg?

C48, Adeilad Hugh Owen

 

13:00 – 14:20

POB myfyriwr – croeso gan Bennaeth yr Adran, yr Athro Emyr Lewis a chyfarfod â thimau cyrsiau uwchraddedig y Gyfraith a Throseddeg (darperir cinio – os oes gennych anghenion deiet, e-bostiwch Jen Morgan cyn gynted â phosib (jye@aber.ac.uk)

 

14:30 – 15:00

POB myfyriwr – bydd Lloyd Roderick (Llyfrgellydd y Gyfraith a Throseddeg) yn disgrifio’r cyfleusterau ac adnoddau sydd ar gael ac yn rhoi gwybodaeth i gynorthwyo eich astudiaethau.

C4, Adeilad Hugh Owen

27/09/2023

12:30 – 14:00

Darlith Gwadd (ar-lein) - Ymladd Troseddau Treftadaeth Bydd PC Daryl Holter o Heddlu Sussex yn trafod yr heriau o blismona’r math hwn o drosedd, sy’n cael ei esgeuluso’n aml. Y mae ei effeithiau’n aml yn ddinistriol, nid yn unig i ffabrig hanesyddol ein gwlad, ond hefyd i unigolion a chymunedau

Ffrwd byw yn unig

28/09/2023

11:00 ymlaen

Cwrdd â’ch Tiwtor Personol (TP)

Bydd eich TP yn cysylltu â chi i drefni hyn.

 

12:30 – 14:00

Darlith Gwadd (ar-lein) - Gwyddoniaeth Fforensig ac Anghyfiawnder Ffrwd byw yn unig

 29/09/2023

10:00 - 12:00

Cyfarfod croeso yn ôl i fyfyrwyr ymchwil blwyddyn 2 a 3 (Digwyddiad yn Saesneg gyda chefnogaeth cyfrwng Cymraeg)

Medrus Mawr

 Sylwch y gall yr amserlen uchod newid