Mathemateg

Amserlen Ymgratrefu i'r Adran Fathemateg.

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Amser     

Gweithgaredd                                                                                              

Math o Weithgaredd Lleoliad    

Dydd Llun 25ain Medi

10.15 - 11.15

Croeso i’r Gyfadran

Gorfodol

Y Neuadd Fawr

11:30

Croeso / Holi ac Ateb

 

Myfyrwyr Mathemateg Blwyddyn 1 (gan gynnwys myfyrwyr ar y cyd â “mathemateg” neu “fathemategol” neu “wyddor data” yn nheitl eu gradd)

 

Gorfodol 

MP-0.10

11:30

Croeso / Holi ac Ateb

 

Myfyrwyr Blwyddyn Sylfaen Mathemateg ar gynlluniau gradd G10F a G1NF

Gorfodol 

MP-3.02

12:30

Gwybodaeth am ddysgu cyfrwng Cymraeg

 

MP-3.02

16:00-17:00

Cwrdd â'ch tiwtor personol / Digwyddiad cymdeithasol

Pob myfyriwr Mathemateg newydd

Gorfodol 

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol, MP-4.00

 

Dydd Mercher 27ain Medi

10:00-12:00

Cyflwyniad i Blackboard a'r prawf diagnostig/ Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth/ Cwestiynau ac atebion

Holl myfyrwryr Mathemateg newydd

Gorfodol

GR-0.32

 

Dydd Gwener 29ain Medi

 

14:00

Sesiwn adborth, Holi ac Ateb

Myfyrwyr Mathemateg Blwyddyn 1

Gorfodol 

MP-0.10

Dysgu yn dechrau ar Ddydd Llun 2il Hydref

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Sesiynau sefydlu ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd

Dydd Iau 28ain Medi 2023

 

Myfyrwyr mathemateg “gyda blwyddyn sylfaen” yn dechrau blwyddyn 1

10.30yb – 11.00yb yn MP-0.10

Dr Jukka Kiukas

 

Myfyrwyr mathemateg yn ailadrodd blwyddyn

11.00yb – 11.30yb yn MP-0.10

Dr Rob Douglas

 

Myfyrwyr Mathemateg Blwyddyn 2

(gan gynnwys myfyrwyr ail flwyddyn)

11.30yb – 12.30yp yn MP-0.10

Dr Adil Mughal

Monitro Presenoldeb, Adborth, Gyrfaoedd, Tiwtorialau Personol, Gwobrau, Arholiadau, Dilyniant

 

Myfyrwyr Mathemateg Blwyddyn 3

12.30yp – 2.00yp yn MP-0.10

Dr Kim Kenobi

Monitro Presenoldeb, Adborth, Gyrfaoedd, Tiwtorialau Personol, Gwobrau, Arholiadau, Dilyniant

 

Myfyrwyr Blwyddyn M Mathemateg

2.30yp – 3.30yp yn MP-3.05

Dr Tudur Davies

Monitro Presenoldeb, Adborth, Gyrfaoedd, Tiwtorialau Personol, Prosiectau, Gwobrau, Arholiadau

 

Mae cofrestru ar ddydd Mawrth (Rhan 1) a dydd Mercher (Rhan 2) 26ain a 27ain Medi

Mae'r darlithoedd yn dechrau ar ddydd Llun 2il Hydref

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Date

Time

Event

Event Information

Location (Online or physical location)

25/09/2023

13:00 - 15:00

Croeso a Chynefino i bob Myfyriwr Ymchwil Uwchraddedig newydd gan Ysgol y Graddedigion 

 

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd yn Hugh Owen A12

 

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhaliwyd yn Hugh Owen C64

 

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

26/09/2023

09.00 - 11.00

Croeso a Chynefino i bob Myfyriwr Uwchraddedig a Addysgir newydd gan Ysgol y Graddedigion

 

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd yn Hugh Owen A12

 

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhaliwyd yn Hugh Owen C64

 

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

26/09/2023

17:00 - 19:00

Sesiwn Cyfarfod a Chyfarch Ôl-raddedig Undeb y Myfyrwyr

 

Undeb Myfyrwyr y Brif Ystafell

29/09/2023

10.00 - 12.00 

Cyfarfod croeso yn ôl i fyfyrwyr ymchwil blwyddyn 2 a 3

 

Medrus Mawr/Main