Saesneg a Ysgrifennu Creadigol

Rhaglen Ymgartrefu Academaidd i'r Adran Saesneg a Ysgrifennu Creadigol.

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Carfan Myfyrwyr 

Dyddiad  

Amser 

Gweithgaredd 

 

Dull cynnal      (wyneb-yn-wyneb / yn fyw ar-lein) 

Lleoliad y digwyddiadau 

PAWB 

DYDD LLUN 

25 Medi 2023 

09:15-10:00 

Sgwrs Groeso i’r Gyfadran  

Wyneb yn wyneb 

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau 

 

PAWB 

 

DYDD LLUN 

25 Medi 2023 

 

11:00-13:00 

 

Sgwrs Ymgyfarwyddo - gwybodaeth bwysig am yr wythnos [1]  

 

Wyneb yn wyneb 

 

 

A12, Adeilad Hugh Owen 

 

Anrhydedd Sengl 

 

DYDD LLUN 

25 Medi 2023 

 

13:30-14:00 

 

Cyfarfod â’ch tiwtor personol (gorfodol i Q300 / QW38 / W801) 

 

Yn fyw ar-lein 

 

Trwy Teams  

 

Anrhydedd Gyfun 

 

DYDD LLUN 

25 Medi 2023 

 

14:00-15:00 

 

Cyfarfod â’ch tiwtor personol (gorfodol i fyfyrwyr anrhydedd gyfun) 

 

Yn fyw ar-lein 

 

Trwy Teams 

 

Myfyrwyr Ymweld 

 

DYDD LLUN 

25 Medi 2023 

 

13:00-14:00 

 

Sesiwn gynghori - i fyfyrwyr Erasmus a myfyrwyr rhyngwladol (gorfodol) 

 

Yn fyw ar-lein 

Trwy Teams 

 

PAWB 

 

DYDD LLUN 

25 Medi 2023 

 

15:00-16:30 

 

Cyfarfod â’ch adran (dewisol i holl fyfyrwyr Bl1) 

 

Wyneb yn wyneb 

 

A12, Adeilad Hugh Owen  

PAWB 

DYDD MAWRTH 

26 Medi 2023 

11:00-12:30
a  
14:00-15:30 

Desg Gymorth: sesiwn galw-heibio lle bydd aelod o’n Tîm Academaidd wrth law i ateb ymholiadau a rhoi cyngor. 

Wyneb yn wyneb 

Cyntedd yr Adran, Llawr D, Adeilad Hugh Owen  

PAWB 

 

DYDD MERCHER 

27 Medi 2023 

12:30-14:30 

 

Cinio Croeso, Pizza - Dewisol 

(i gadarnhau unrhyw ofynion deiet sydd gennych e-bostiwch engstaff@aber.ac.uk) 

Wyneb yn wyneb 

Cyntedd yr Adran, Llawr D, Adeilad Hugh Owen  

PAWB 

 

DYDD IAU 

28 Medi 2023 

 

12:00–16:00 

 

Taith Gerdded, yn dechrau o Gyntedd yr Adran. Taith dywys, o’r Adran i Graig-lais (lle cewch hufen ia neu ddiod boeth ar ôl cyrraedd y brig). 

 

Wyneb yn wyneb 

 

Cyntedd yr Adran, Llawr D, Adeilad Hugh Owen  

PAWB 

 

DYDD GWENER 

29 Medi 2023 

 

11:00-12:30
a  
14:00-15:30 

Desg Gymorth: sesiwn galw-heibio lle bydd aelod o’n Tîm Academaidd wrth law i ateb ymholiadau a rhoi cyngor. 

Wyneb yn wyneb 

Cyntedd yr Adran, Llawr D, Adeilad Hugh Owen  

Oni bai bod manylion gwahanol yn cael eu rhoi, cynhelir digwyddiadau "yn fyw ar-lein" trwy Teams ac fe gewch wahoddiad trwy'ch cyfrif e-bost prifysgol. 

Sylwch y gall yr amserlen uchod newid

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Carfan Myfyrwyr 

Dyddiad  

Amser 

Gweithgaredd 

 

Dull cynnal            (wyneb-yn-wyneb / yn fyw ar-lein) 

Lleoliad y digwyddiadau 

PAWB 

DYDD MAWRTH 

26 Medi 2023 

11:00-12:30
a  
14:00-15:30 

Desg Gymorth: sesiwn galw-heibio lle bydd aelod o’n Tîm Academaidd wrth law i ateb ymholiadau a rhoi cyngor. 

Wyneb yn wyneb 

Cyntedd yr Adran, Llawr D, Adeilad Hugh Owen  

Israddedigion B2 

 

DYDD MERCHER 

27 Medi 2023 

10:00-11:30 

Sgwrs ymgyfarwyddo Bl2 (gorfodol i holl fyfyrwyr Bl2) 

Wyneb yn wyneb 

0.15, Prif Adeilad Ffiseg 

Israddedigion B3 

 

DYDD MERCHER 

27 Medi 2023 

15:00-16:30 

Sgwrs ymgyfarwyddo Bl3 (gorfodol i holl fyfyrwyr Bl3) 

Wyneb yn wyneb 

A6 Adeilad Llandinam 

Israddedigion B2 

 

DYDD GWENER 

29 Medi 2023 

12:00-14:00 

Cyfarfodydd Tiwtor Personol (gorfodol i holl fyfyrwyr Bl2) 

yn fyw ar-lein 

Trwy Teams 

PAWB 

 

DYDD GWENER 

29 Medi 2023 

 

11:00-12:30
a  
14:00-15:30 

Desg Gymorth: sesiwn galw-heibio lle bydd aelod o’n Tîm Academaidd wrth law i ateb ymholiadau a rhoi cyngor. 

Wyneb yn wyneb 

Cyntedd yr Adran,  
Llawr D, Adeilad Hugh Owen 

 

Israddedigion B3 

 

DYDD GWENER 

29 Medi 2023 

 

 

14:00–16:00 

 

Cyfarfodydd Tiwtor Personol (gorfodol i holl fyfyrwyr Bl3) 

 

yn fyw ar-lein 

 

Trwy Teams 

Gwybodaeth i fyfyrwyr Meistr a PhD

Carfan Myfyrwyr 

Dyddiad  

Amser 

Gweithgaredd 

Dull cynnal (wyneb-yn-wyneb / yn fyw ar-lein) 

Lleoliad y  
digwyddiadau wyneb yn wyneb 

 

Pawb 

 

26/09/2023 

 

11:00 - 12:30 

 

Desg Gymorth: sesiwn galw-heibio lle bydd aelod o’n Tîm Academaidd wrth law i ateb ymholiadau a rhoi cyngor.  

 

Wyneb yn wyneb  

 

Cyntedd yr Adran (Llawr D, Adeilad Hugh Owen)  

 

Myfyrwyr MA 

 

26/09/2023 

 

13:00-  14:30 

 

Sgwrs ymgyfarwyddo MA (gorfodol i holl fyfyrwyr MA) 

 

Wyneb yn wyneb 

 

D5, Adeilad Hugh Owen 

Pawb 

26/09/2023 

14:00-15:30 

Desg Gymorth: sesiwn galw-heibio lle bydd aelod o’n Tîm Academaidd wrth law i ateb ymholiadau a rhoi cyngor.  

Wyneb yn wyneb 

 

Cyntedd yr Adran (Llawr D, Adeilad Hugh Owen)  

 

Myfyrwyr PhD 

26/09/2023 

15:00-16:00 

Sgwrs ymgyfarwyddo PhD (gorfodol i fyfyrwyr newydd) 

Wyneb yn wyneb 

C64, Adeilad Hugh Owen 

 

Pob myfyriwr Uwchraddedig 

 

26/09/2023 

 

16:00 - 18:00 

 

Cwrdd a Chyfarch (yr holl fyfyrwyr ar gyrsiau uwchraddedig a ddysgir – darperir lluniaeth). (i gadarnhau unrhyw ofynion deiet sydd gennych e-bostiwch engstaff@aber.ac.uk). 

 

Wyneb yn wyneb 

 

Cyntedd yr Adran (Llawr D, Adeilad Hugh Owen) 

 

PAWB 

 

29/09/2023   

 

11:00-12:30

a

14:00-15:30

 

 

Desg Gymorth: sesiwn galw-heibio lle bydd aelod o’n Tîm Academaidd wrth law i ateb ymholiadau a rhoi cyngor. 

 

Wyneb yn wyneb 

 

Cyntedd yr Adran (Llawr D, Adeilad Hugh Owen)