Digwyddiadau

Yn ystod Penwythnos Mawr y Croeso (Dydd Gwener 20fed – Dydd Sul 22ain 2019) rydym yn trefnu digwyddiadau i’ch croesawu ynghyd a aelodau o’ch teulu a chyfeillion a fydd gyda chi efallai, i’r Brifysgol. Ein bwriad yw eich cynorthwyo i setlo yn eich llety, cymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd.

Mae’r Wythnos Ymgartrefu yn dechrau ar Ddydd Llun, 23ain Medi 2019. Yn ystod yr wythnos byddwch yn cofrestru i fod yn fyfyriwr y Brifysgol ac yn cael nifer o gyfarfodydd gyda’ch adran academaidd.

Lawrlwythwch ein canllaw Penwythnos Mawr y Croeso a'r Wythnos Ymgartrefu

Bydd holl wasanaethau canolog y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn cynnig sgyrsiau, cyfarfodydd a digwyddiadau i hwyluso’r symud ymlaen i fywyd prifysgol. Hefyd, bydd cyfle i brofi ein gwahanol gymdeithasau, i ymlacio, cadw’n iach a chael hwyl.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu ym mis Medi.