Digwyddiadau Dyddiol

Dydd Mercher 16 Medi

Logo Tîm AChwiliwch am ein ! Os bydd angen cymorth, gofynwch i'r rhain.

Amser

Digwyddiad

  Cofia fod y cyfnod rhag-gofrestru ar agor i fyfyrwyr newydd o ddydd Llun 14 Medi. Mae’r dasg ar gael i fyfyrwyr newydd drwy’r cofnod myfyriwr arlein: studentrecord.aber.ac.uk/cy
  Casglu allweddi (amser wedi'i archebu)
Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma

09:00 - 18:00

Man Gwybodaeth Y Croeso Mawr
Yn ogystal â'r wybodaeth sydd ar-lein a'r ffynonellau cymorth, bydd Man Gwybodaeth Y Croeso Mawr ar gael i'r myfyrwyr hynny sydd angen cefnogaeth neu arweiniad personol wrth gyrraedd. Mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.
Penbryn, Campws Penglais

10:00 - 12:00 & 
13:00 - 15:00                  

Cymorth Ar-lein Tîm A

Gyda chwestiwn am fywyd myfyriwr? Gofynna unrhyw gwestiynau i'r 'Tîm A' sef myfyrwyr presennol sy'n gwybod le i fynd a beth i'w wneud yn Aberystwyth. Gall fyfyrwyr fynd i'r ddesg gymorth drwy'r ddolen isod: 
bit.ly/AskTheATeam

10:00 - 16:00 

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

11:00 - 12:00

Caffi Rhyngwladol
Ymuna gyda thîmau Datblygu Rhyngwladol a Chyfleoedd Byd-eang Aberystwyth yn y caffi rhynwladol dyddiol ar-lein. Mwy o wybodaeth.  

 

Cael gafael ar Gymorth a Chyngor

Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael yn ystod dy ddyddiau cyntaf yn Aberystwyth er mwyn dy helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol.

www.aber.ac.uk/croeso/man-gwybodaeth 

 

Dydd Iau 17 Medi

Logo Tîm AChwiliwch am ein ! Os bydd angen cymorth, gofynwch i'r rhain.

Amser

Lleoliad

 

Cofia fod y cyfnod cofrestru ar-lein ar agor i fyfyrwyr sy’n dychwelyd o ddydd Iau 17 Medi. Mae’r dasg ar gael i fyfyrwyr newydd drwy’r cofnod myfyriwr ar-lein: 

studentrecord.aber.ac.uk/cy

  Casglu allweddi (amser wedi'i archebu)
Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma
9.00 - 18.00 

Man Gwybodaeth Y Croeso Mawr
Yn ogystal â'r wybodaeth sydd ar-lein a'r ffynonellau cymorth, bydd Man Gwybodaeth Y Croeso Mawr ar gael i'r myfyrwyr hynny sydd angen cefnogaeth neu arweiniad personol wrth gyrraedd. Mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.
Penbryn, Campws Penglais

10:00 - 12:00 & 
13:00 - 15:00              

 

Cymorth Ar-lein Tîm A

Gyda chwestiwn am fywyd myfyriwr? Gofynna unrhyw gwestiynau i'r 'Tîm A' sef myfyrwyr presennol sy'n gwybod le i fynd a beth i'w wneud yn Aberystwyth. Gall fyfyrwyr fynd i'r ddesg gymorth drwy'r ddolen isod: 
bit.ly/AskTheATeam

10:00 - 16:00 

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

11:00 - 12:00

Caffi Rhyngwladol
Ymuna gyda thîmau Datblygu Rhyngwladol a Chyfleoedd Byd-eang Aberystwyth yn y caffi rhynwladol dyddiol ar-lein. Mwy o wybodaeth yma.

 

Cael gafael ar Gymorth a Chyngor

Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael yn ystod dy ddyddiau cyntaf yn Aberystwyth er mwyn dy helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol.

www.aber.ac.uk/croeso/man-gwybodaeth 

 

Dydd Gwener 18 Medi

Logo Tîm AChwiliwch am ein ! Os bydd angen cymorth, gofynwch i'r rhain.

Amser

Digwyddiad

  Casglu allweddi (amser wedi'i archebu)
Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma.
9.00 - 18.00

Cymorth Preswylfeydd

Bydd ein tîm preswylfeydd mewn 3 lleoliad ar draws ein preswylfeydd (mewn gazebo). Bydd ein staff yn hapus i drafod unrhyw ymholiaday am dy ddewis llety wedi i ti bigo dy allweddi.

09:00 - 18:00

Man Gwybodaeth Y Croeso Mawr
Yn ogystal â'r wybodaeth sydd ar-lein a'r ffynonellau cymorth, bydd Man Gwybodaeth Y Croeso Mawr ar gael i'r myfyrwyr hynny sydd angen cefnogaeth neu arweiniad personol wrth gyrraedd. Mwy o wybodaeth ar gael yn fuan. 
Penbryn, Campws Penglais 

10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00 

Cymorth Ar-lein Tîm A
Gyda chwestiwn am fywyd myfyriwr? Gofynna unrhyw gwestiynau i'r 'Tîm A' sef myfyrwyr presennol sy'n gwybod le i fynd a beth i'w wneud yn Aberystwyth. Gall fyfyrwyr fynd i'r ddesg gymorth drwy'r ddolen isod: 
bit.ly/AskTheATeam

10.00 – 16.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

Prynu Cerdyn Bws
Gall fyfyrwyr archebu cerdyn bws o flaen llaw ar-lein a'i gasglu o dderbynfa Undeb y Myfyrwyr o 18 Medi. 
Mwy o wybodaeth: www.umaber.co.uk/teithio

11:00 - 12:00

Caffi Rhyngwladol
Ymuna gyda thîmau Datblygu Rhyngwladol a Chyfleoedd Byd-eang Aberystwyth yn y caffi rhynwladol dyddiol ar-lein. Mwy o wybodaeth yma.

11:00 - 23:00

Cynnig Bar yr Undeb
Mwy ym Mar yr Undeb – cewch ddwy siot am bris un
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

20:00 - 23:00

Wythnos y Glas Aber byw - Y Cwis Mawr
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh
https://www.umaber.co.uk/ents/event/3981/

 

Cael gafael ar Gymorth a Chyngor

Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael yn ystod dy ddyddiau cyntaf yn Aberystwyth er mwyn dy helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol.

www.aber.ac.uk/croeso/man-gwybodaeth 

 

Dydd Sadwrn 19 Medi

cwpan AberEco

Cymerwch hunlun ym mhob un o'n safleoedd lletygarwch (14 Medi - 1 Hydref) a hawliwch eich cwpan cadw am ddim o TaMed Da (gwelir mapiau ein safleodd lletygarwch ger mannau talu). Bydd un enillydd hefyd yn cael taleb Amazon gwerth £20 bob wythnos.

Amser

Digwyddiad

  Casglu allweddi (amser wedi'i archebu)
Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma

09:00 - 18:00

Desg Wybodaeth Y Croeso Mawr
Yn ogystal â'r wybodaeth sydd ar-lein a'r ffynonellau cymorth, bydd Man Gwybodaeth Y Croeso Mawr ar gael i'r myfyrwyr hynny sydd angen cefnogaeth neu arweiniad personol wrth gyrraedd. Mwy o wybodaeth ar gael yn fuan. 
Penbryn, Campws Penglais

10:00 - 12:00
&

13:00 - 15:00 

Cymorth Ar-lein Tîm A

Gyda chwestiwn am fywyd myfyriwr? Gofynna unrhyw gwestiynau i'r 'Tîm A' sef myfyrwyr presennol sy'n gwybod le i fynd a beth i'w wneud yn Aberystwyth. Gall fyfyrwyr fynd i'r ddesg gymorth drwy'r ddolen isod:
bit.ly/AskTheATeam

10:00 - 16:00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

19:00 - 20:00          

Wythnos y Glas Aber byw: Gwi Jones - Canwr lleol
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh 
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4543/ 

20:00 - 21:00

Wythnos y Glas Aber byw: Laszlo Xavia - Canwr a chyfansoddwr lleol
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4550/
 

21:00 - 23:00

Wythnos y Glas Aber byw: Big Joe ac El Boi - DJ's a mwy!
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh 
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4513/ 

 

Cael gafael ar Gymorth a Chyngor

Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael yn ystod dy ddyddiau cyntaf yn

Aberystwyth er mwyn dy helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol. 

www.aber.ac.uk/croeso/man-gwybodaeth 

 

 

 

Dydd Sul 20 Medi

cwpan AberEco

Cymerwch hunlun ym mhob un o'n safleoedd lletygarwch (14 Medi - 1 Hydref) a hawliwch eich cwpan cadw am ddim o TaMed Da (gwelir mapiau ein safleodd lletygarwch ger mannau talu). Bydd un enillydd hefyd yn cael taleb Amazon gwerth £20 bob wythnos.

Amser

Digwyddiad

  Casglu allweddi (amser wedi'i archebu)
Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma. 

10:00 - 16:00

Man Gwybodaeth Y Croeso Mawr
Yn ogystal â'r wybodaeth sydd ar-lein a'r ffynonellau cymorth, bydd Man Gwybodaeth Y Croeso Mawr ar gael i'r myfyrwyr hynny sydd angen cefnogaeth neu arweiniad personol wrth gyrraedd. Mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.
Penbryn, Campws Penglais

10:00 - 12:00 & 

13:00 - 15:00

 

Cymorth Ar-lein Tîm A

Gyda chwestiwn am fywyd myfyriwr? Gofynna unrhyw gwestiynau i'r 'Tîm A' sef myfyrwyr presennol sy'n gwybod le i fynd a beth i'w wneud yn Aberystwyth. Gall fyfyrwyr fynd i'r ddesg gymorth drwy'r ddolen isod: 
bit.ly/AskTheATeam

 

10:00 - 16:00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

12:00 - 17:00           

Cynnig Bar yr Undeb – Bwyd yn hanner pris ym Mar yr Undeb
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

19:00 - 21:00

Wythnos y Glas Aber byw: Dylan Ebenezer - Cyflwynydd Teledu
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh  
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4540/ 

21:00 - 22:00

Wythnos y Glas Aber byw: Hollow Log - band blues acwstig
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh 
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4545/ 

 

Cael gafael ar Gymorth a Chyngor

Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael yn ystod dy ddyddiau cyntaf yn Aberystwyth er mwyn dy helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol.

www.aber.ac.uk/croeso/man-gwybodaeth 

 

 

 

Dydd Llun 21 Medi

cwpan AberEco

Cymerwch hunlun ym mhob un o'n safleoedd lletygarwch (14 Medi - 1 Hydref) a hawliwch eich cwpan cadw am ddim o TaMed Da (gwelir mapiau ein safleodd lletygarwch ger mannau talu). Bydd un enillydd hefyd yn cael taleb Amazon gwerth £20 bob wythnos.

Amser

Digwyddiad

 

Cofia fod y cyfnod rhag-gofrestru ar agor i fyfyrwyr newydd yn cau heddiw. Mae’r dasg ar gael i fyfyrwyr newydd drwy’r cofnod myfyriwr arlein:

studentrecord.aber.ac.uk/cy

  Casglu allweddi (amser wedi'i archebu)
Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma.
10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00

Cymorth Ar-lein Tîm A
Gyda chwestiwn am fywyd myfyriwr? Gofynna unrhyw gwestiynau i'r 'Tîm A' sef myfyrwyr presennol sy'n gwybod le i fynd a beth i'w wneud yn Aberystwyth. Gall fyfyrwyr fynd i'r ddesg gymorth drwy'r ddolen isod: 
bit.ly/AskTheATeam

10:00 - 16:00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10:00 - 12:00 & 14:00 - 16:00

Ffair y Glas Ar-lein
Cyfle i ddarganfod mwy am yr ystod eang o glybiau a chymdeithasau chwaraeon sydd gan UMAber. 
www.umaber.co.uk/glas2020

11:00 - 12:00

Caffi Rhyngwladol
Ymuna gyda thîmau Datblygu Rhyngwladol a Chyfleoedd Byd-eang Aberystwyth yn y caffi rhynwladol dyddiol ar-lein. Mwy o wybodaeth yma.

08:30 - 16:00

Cynnig IBERbach – Myffin am ddim gydag unrhyw ddiod boeth o IBERbach
Adeilad IBERS, Campws Penglais 

15:00 - 17:00

Cwrdd a Chyfarch Myfyrwyr Rhyngwladol
Mae Cwrdd a Chyfarch Ar-lein yn gyfle i fyfyrwyr gwrdd a'i gilydd mewn awyrgylch diogel a chyfeillgar. Wedi'u trefnu gan staff, swyddogion ac aelodau pwyllgorau Undeb y Myfyrwyr, mae'r sesiynau hyn yn gyfle i rannu pryderon, gofyn cwestiynau a dod i adnabod cymuned o fyfyrwyr o gefndirodd tebyg.  
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4530/ 

19:00 - 20:00

Wythnos y Glas Aber byw: Heledd Davies - Cantores lleol
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4544/

20:00 - 21:00

Wythnos y Glas Aber byw: Silent Youth - Band acwstig lleol
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4606/

21:00 - 23:00

Wythnos y Glas Aber byw: DJ Eddy Underwood
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4541/

 

Dydd Mawrth 22 Medi

Cofiwch edrych ar weithgareddau ymgartrefu’r adran

www.aber.ac.uk/digwyddiadau-adrannol

Amser

Digwyddiad

  Casglu allweddi (amser wedi'i archebu)
Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma
11:00 - 12:00 Caffi Rhyngwladol
Ymuna gyda thîmau Datblygu Rhyngwladol a Chyfleoedd Byd-eang Aberystwyth yn y caffi rhynwladol dyddiol ar-lein. Mwy o wybodaeth yma
  Cynnig SGUBORfach Yr Hwb 
Gwariwch £5.00 yn SGUBORfach Yr Hwb a chewch ddiod Starbucks am ddim.
Yr Hwb, Fferm Penglais

10:00 - 12:00 &
13:00 - 15:00 

Cymorth Ar-lein Tîm A
Gyda chwestiwn am fywyd myfyriwr? Gofynna unrhyw gwestiynau i'r 'Tîm A' sef myfyrwyr presennol sy'n gwybod le i fynd a beth i'w wneud yn Aberystwyth. Gall fyfyrwyr fynd i'r ddesg gymorth drwy'r ddolen isod: 
bit.ly/AskTheATeam

10:00 - 16:00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10:00 - 12:00 &

14:00 - 16:00

Ffair y Glas Ar-lein
Cyfle i ddarganfod mwy am yr ystod eang o glybiau a chymdeithasau chwaraeon sydd gan UMAber. 
www.umaber.co.uk/glas2020  

 

15:00 - 17:00

Cwrdd a Chyfarch Myfyrwyr Annibynnol
Mae Cwrdd a Chyfarch Ar-lein yn gyfle i fyfyrwyr gwrdd a'i gilydd mewn awyrgylch diogel a chyfeillgar. Wedi'u trefnu gan staff, swyddogion ac aelodau pwyllgorau Undeb y Myfyrwyr, mae'r sesiynau hyn yn gyfle i rannu pryderon, gofyn cwestiynau a dod i adnabod cymuned o fyfyrwyr o gefndirodd tebyg.  
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4520/ 

15:00 - 17:00

Cwrdd a Chyfarch Myfyrwyr Aeddfed 
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4524/ 

15:00 - 17:00

Cwrdd a Chyfarch Myfyrwyr sy'n Ofalwyr  
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4532/ 

15:00 - 17:00

Cwrdd a Chyfarch Myfyrwyr sy'n Rieni
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4534/  

19:00 - 20:00

Wythnos y Glas Aber byw: Hugo ac Emma Deuawd Acwstig
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4546/
 

20:00 - 21:00

Wythnos y Glas Aber byw: Alex Neil - Canwr
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh 
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4537/  

 
21:00 - 22:00

Wythnos y Glas Aber byw: Rhys Gwynfor - Canwr Cymraeg
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh 
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4551/ 

 
 

Cael gafael ar Gymorth a Chyngor

Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael yn ystod dy ddyddiau cyntaf yn Aberystwyth er mwyn dy helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol.

www.aber.ac.uk/croeso/man-gwybodaeth 

 

 

Dydd Mercher 23 Medi

Cofiwch edrych ar weithgareddau ymgartrefu’r adran www.aber.ac.uk/digwyddiadau-adrannol

Amser

Digwyddiad

 

Casglu allweddi (amser wedi'i archebu)
Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma

10:00 - 16:00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10:00 - 12:00 & 14:00 - 16:00 

Ffair y Glas Ar-lein
Cyfle i ddarganfod mwy am yr ystod eang o glybiau a chymdeithasau chwaraeon sydd gan UMAber. 
www.umaber.co.uk/glas2020 

11:00 - 12:00

Caffi Rhyngwladol
Ymuna gyda thîmau Datblygu Rhyngwladol a Chyfleoedd Byd-eang Aberystwyth yn y caffi rhynwladol dyddiol ar-lein. Mwy o wybodaeth yma.

12:00 - 14:00

Cynnig TaMed Da
25% oddi ar bris ein prif brydau o’r cownter poeth amser cinio yn TaMed Da

15:00 - 17:00

Cwrdd a Chyfarch Myfyrwyr LHDTC+
Mae Cwrdd a Chyfarch Ar-lein yn gyfle i fyfyrwyr gwrdd a'i gilydd mewn awyrgylch diogel a chyfeillgar. Wedi'u trefnu gan staff, swyddogion ac aelodau pwyllgorau Undeb y Myfyrwyr, mae'r sesiynau hyn yn gyfle i rannu pryderon, gofyn cwestiynau a dod i adnabod cymuned o fyfyrwyr o gefndirodd tebyg. 
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4526/ 

19:00 - 20:00 

Wythnos y Glas Aber byw: Alana Spencer - pobydd ac enillydd yr Apprentice
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4536/

20:00 - 21:00

Wythnos y Glas Aber byw: Ilona Hoffman - Cantores
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh 
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4547/ 

09.00 – 17.00

Wythnos y Glas Aber byw: Big Joe ac El boi - DJ a mwy!
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4514/

 

Cael gafael ar Gymorth a Chyngor

Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael yn ystod dy ddyddiau cyntaf yn Aberystwyth er mwyn dy helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol.

www.aber.ac.uk/croeso/man-gwybodaeth 

 

Dydd Iau 24 Medi

Amser

Digwyddiad

 

Casglu allweddi (amser wedi'i archebu)
Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma

10:00 - 12:00 & 14:00 - 16:00          

Ffair y Glas Ar-lein
Cyfle i ddarganfod mwy am yr ystod eang o glybiau a chymdeithasau chwaraeon sydd gan UMAber.
www.umaber.co.uk/glas2020

10:00 - 16:00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

Cynnig Starbucks
2 am bris 1 ar ein holl ddiodydd Starbucks o Undeb y Myfyrwyr, TaMed Da a’r Hwb. 

11:00 - 12:00

Caffi Rhyngwladol
Ymuna gyda thîmau Datblygu Rhyngwladol a Chyfleoedd Byd-eang Aberystwyth yn y caffi rhynwladol dyddiol ar-lein. Mwy o wybodaeth yma 

15:00 - 17:00

Cwrdd a Chyfarch Myfyrwragedd
Mae Cwrdd a Chyfarch Ar-lein yn gyfle i fyfyrwyr gwrdd a'i gilydd mewn awyrgylch diogel a chyfeillgar. Wedi'u trefnu gan staff, swyddogion ac aelodau pwyllgorau Undeb y Myfyrwyr, mae'r sesiynau hyn yn gyfle i rannu pryderon, gofyn cwestiynau a dod i adnabod cymuned o fyfyrwyr o gefndirodd tebyg.  
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4518/ 

19:00 - 20:00

Wythnos y Glas Aber byw: Sorela a Lisa Angharad
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4607/

20.00 - 21:00

Wythnos y Glas Aber byw: Sam Ebenezer - Canwr a pianydd lleol
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4552/
  

21:00 - 22:00

Wythnos y Glas Aber byw: Candelas - Band Cymraeg
Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh
https://www.umaber.co.uk/ents/event/4539/
 

 

Cael gafael ar Gymorth a Chyngor

Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael yn ystod dy ddyddiau cyntaf yn Aberystwyth er mwyn dy helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol.

www.aber.ac.uk/croeso/man-gwybodaeth 

 

Dydd Gwener 25 Medi

Mae darlithoedd yn dechrau – Dydd Llun, 28 o Fedi 2020

Amser

Digwyddiad

 

Casglu allweddi (amser wedi'i archebu)
Casglu allwedd i'r myfyrwyr sy'n byw mewn llety Prifysgol sydd ag amser symud i mewn wedi'i archebu ar gyfer y dyddiad yma. Mwy o wybodaeth gan gynnwys ble i nôl yr allwedd a'r Cerdyn Aber yma

10:00 - 12:00 & 14:00 - 16:00

Ffair y Glas Ar-lein
Cyfle i ddarganfod mwy am yr ystod eang o glybiau a chymdeithasau chwaraeon sydd gan UMAber.
www.umaber.co.uk/glas2020 

10:00 - 16:00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

Gwobr dydd Gwener
Sglodion am ddim gyda phob archeb i’w danfon o Nosh Da.
https://www.aber.ac.uk/cy/hospitality/venues/nosh-da/ 

  15:00 - 17:00

  Cwrdd a Chyfarch Myfyrwyr CALLE
  Mae Cwrdd a Chyfarch Ar-lein yn gyfle i fyfyrwyr gwrdd a'i gilydd mewn awyrgylch diogel a chyfeillgar. Wedi'u trefnu gan staff, swyddogion ac aelodau pwyllgorau Undeb y Myfyrwyr, mae'r sesiynau hyn yn gyfle i rannu pryderon, gofyn cwestiynau a dod i adnabod cymuned o fyfyrwyr o gefndirodd tebyg.  
  https://www.umaber.co.uk/ents/event/4522/ 

  19:00 - 21:00

   

  Wythnos y Glas Aber byw: Jessie's Sister - Band
  Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh 
  https://www.umaber.co.uk/ents/event/4548/ 

  21:00 - 23:00

  Wythnos y Glas Aber byw: DJ Eddy Underwood
  Ymuna neu gwylia'r digwyddiad ar-lein: http://www.aberfreshers.co.uk/aber-freshers-live-welsh 
  https://www.umaber.co.uk/ents/event/4542/ 

   

  Cael gafael ar Gymorth a Chyngor

  Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael yn ystod dy ddyddiau cyntaf yn Aberystwyth er mwyn dy helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol.

  www.aber.ac.uk/croeso/man-gwybodaeth