Digwyddiadau Dyddiol

Dydd Gwener 20 Medi

Logo Tîm AChwiliwch am ein myfyrwyr yn eu crysau-t coch (Tîm A)! Os bydd angen cymorth, gofynwch i'r rhain.

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

O 09.00

(Ar agor 24 awr)

Casglu Allwedd

Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

 

09.00 – 18.00

Ffair Wybodaeth

Galwch mewn i gael gwybodaeth am wasanaethau cymorth y Brifysgol, sy’n cynnwys:

Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

08.30 – 22.00

Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma.

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

12.00

13.00

14.00

15.00

Teithiau Tywys o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn eich croesawu i’r llyfrgell a chyflwyno ein Gwasanaethau.

 

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

09.00 – 17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, am ddigwyddiadau gyda’r hwyr, neu i brynu Cerdyn Bws neu Gerdyn Totum (NUS gynt).

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Teithiau Tywys a Chyflwyniad i’r Ganolfan Chwaraeon

Yn ystod y daith tywys sy’n para 30 munud, cewch wybodaeth am ein cyfleusterau amrywiol a chyflwyniad i ddefnyddio ein cyfarpar.

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais

 

 

Nofio a Dosbarthiadau Ymarfer AM DDIM

Ewch i wefan y Ganolfan Chwaraeon am amseroedd nofio a rhestr llawn o’r dosbarthiadau am ddim.

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais

20.00 – 23.00

Cwis Croeso

Dyma'ch cyfle i chi gwrdd â phobl newydd, cael gwybod tipyn bach am Undeb y Myfyrwyr ac ennill gwobrau anhygoel.

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

19.30

Parti Pwnsh

Dewch draw i’r Llew i gyfarfod myfyrwyr o bob blwyddyn academaidd sy’n siarad neu’n dysgu Cymraeg - UMCA

Yr Hen Lew Du, Aberystwyth

19.45

Y Gic Gyntaf

Gêm Bêl-Droed

Clwb Pêl-droed Aberystwyth v Clwb Pêl-droed Caernarfon

Dewch i gefnogi eich tȋm pel-droed lleol gyda Tocyn Tymor AM DDIM i bawb sy’n byw yn Llety’r Brifysgol. Bydd eich Tocyn Tymor yn eich ystafell wely yn barod – felly cofiwch ei gadw yn saff.

Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth, Park Avenue

 

Dydd Sadwrn 21 Medi

Logo Tîm AChwiliwch am ein ! Os bydd angen cymorth, gofynwch i'r rhain.

Amser

Lleoliad

Digwyddiad

Tan 18.00

 

Casglu Allwedd

Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

O 18.00

(Ar agor 24 awr)

Casglu Allwedd

Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais, SY23 3FH

09.00 – 18.00

Ffair Wybodaeth

Galwch mewn i gael gwybodaeth am wasanaethau cymorth y Brifysgol, sy’n cynnwys:

Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

08.30 – 22.00

Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma.

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

10.00 – 17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, am ddigwyddiadau gyda’r hwyr, neu i brynu Cerdyn Bws neu Gerdyn Totum (NUS gynt).

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Teithiau Tywys a Chyflwyniad i’r Ganolfan Chwaraeon

Yn ystod y daith tywys sy’n para 30 munud, cewch wybodaeth am ein cyfleusterau amrywiol a chyflwyniad i ddefnyddio ein cyfarpar.

Dylai’r holl myfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais

 

Nofio a Dosbarthiadau Ymarfer AM DDIM

Ewch i wefan y Ganolfan Chwaraeon am amseroedd nofio a rhestr llawn o’r dosbarthiadau am ddim.

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais

10.00 – 15.00

Y Gwerthiant Mawr

Dyma eich cyfle i gael bargen a chasglu pob math o bethau ail-law ar gyfer eich tŷ – popeth o offer y gegin i glustogau - Undeb y Myfyrwyr.

Prif Ystafell, Undeb y Myfyrwyr

12.00

13.00

14.00

15.00

Teithiau Tywys o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn eich croesawu i’r llyfrgell a chyflwyno ein Gwasanaethau.

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

12.00 a 15.00

Teithiau tywys yn yr Hen Goleg

Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth

21.00 

Tan Glo Nos

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

Dydd Sul 22 Medi

Logo Tîm AChwiliwch am ein ! Os bydd angen cymorth, gofynwch i'r rhain.

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Ar agor 24 awr

Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).
 

Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais, SY23 3FH

 

10.00 – 16.00

Man Gwybodaeth

Galwch i mewn unrhyw bryd i gael gwybodaeth am y Brifysgol neu gydag unrhyw ymholiad.

 

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Os ydych chi’n teimlo bod y profiad o symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae gennym staff yma i helpu.

Cymorth ar ôl Oriau Gwaith

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

 

Derbynfa Llawr Gwaelod, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Teithiau Tywys a Chyflwyniad i’r Ganolfan Chwaraeon

Yn ystod y daith tywys sy’n para 30 munud, cewch wybodaeth am ein cyfleusterau amrywiol a chyflwyniad i ddefnyddio ein cyfarpar.

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais 

 

Nofio a Dosbarthiadau Ymarfer AM DDIM

Ewch i wefan y Ganolfan Chwaraeon am amseroedd nofio a rhestr llawn o’r dosbarthiadau am ddim.

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais

10.30
12.00
13.30

15.00

Teithiau tywys yn yr Hen Goleg

Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth 

12.00 – 14.00

Cynnig Cinio Dydd Sul

Am ‘ond £3.50 cewch fwynhau cinio rhost yng nghwmni cyd-fyfyrwyr a ffrindiau newydd. Gwasanaethau Croeso

Tamed Da, Penbryn, Campws Penglais

08.30 – 22.00

Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

10.00 – 17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, am ddigwyddiadau gyda’r hwyr, neu i brynu Cerdyn Bws neu Gerdyn Totum (NUS gynt).

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10.30

Gwasanaeth Croeso Rhyngwladol

Croeso gan yr Is-Ganghellor ac eraill i fyfyrwyr rhyngwladol ac Ewropeaidd.

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

13.30

Cinio Croeso Cymraeg

Cinio Croeso i fyfyrwyr newydd sy’n siarad Cymraeg ac yn dysgu Cymraeg. Dewch yn llu i gwrdd â ffrindiau newydd a chael sgwrs gyda rhai o’ch darlithwyr am eich cwrs. Cyfle i ddysgu am y manteision o astudio drwy’r Gymraeg hefyd. Digon o hwyl a chinio am ddim!

Ebostiwch: sho2@aber.ac.uk

Medrus, Penbryn, Campws Penglais

12.00

13.00

14.00

15.00

Teithiau Tywys o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn eich croesawu i’r llyfrgell a chyflwyno ein Gwasanaethau.

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

14.00 – 16.00

Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae sesiynau Cwrdd a Chyfarch ar gyfer gwahanol grwpiau o fyfyrwyr. Byddan nhw’n rhoi cyfle i chi sgwrsio â phobl sydd â phrofiadau tebyg i chi. Cewch wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu chi i ymgartrefu yn Aberystwyth a man diogel i sgwrsio am eich pryderon ac i ddysgu am yr hyn sydd gan yr undeb ar eich cyfer chi.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, dewch draw i fwynhau mewn amgylchedd hamddenol.

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

19.30

Y Cwis Cymraeg

Cyfle i fyfyrwyr sy’n siarad ac yn dysgu Cymraeg i gymdeithasu - UMCA.

Yr Hen Lew Du, Aberystwyth

20.00 -

01.00

Cystadleuaeth Pŵl a Noson Bingo

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

Dydd Llun 23 Medi

cwpan AberEcoCofiwch fynychu digwyddiadu eich adran academaidd!

Casglwch stamp o bob safle bwyd a diod ar y campws yn ystod yr wythnos er mwyn derbyn cwpan AberEco* AM DDIM!

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

09.00 - 17.30

Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais,
SY23 3FH

17.30 - 09.00 (y diwrnod canlynol) Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Derbynfa, Campws Penglais, SY23 3FL

 

08.30 – 16.00

Man Gwybodaeth

Galwch i mewn unrhyw bryd i gael gwybodaeth am y Brifysgol neu gydag unrhyw ymholiad.

Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

Sgyrsiau Croeso (GORFODOL)

9.00

Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol (Ysgol Fusnes; Cyfrifiadureg; Mathemateg; Ffiseg; Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau)

 

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

10.00

Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd (Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear; IBERS; Seicoleg)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

11.00

Cyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol (yn cynnwys yr Ysgol Gelf; Addysg; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Hanes a Hanes Cymru; Gwleidyddiaeth Rhyngwladol; y Gyfraith; Ieithoedd Modern; Astudiaethau Theatre, Ffilm a Theledu; y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

09.00 – 17.00

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Os ydych chi’n teimlo bod y profiad o symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae gennym staff yma i helpu.

Cymorth ar ôl Oriau Gwaith

Derbynfa Llawr Gwaelod, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

08.30 – 22.00

Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

9:30  – 16.00

Ffair yr Undeb

2 ddiwrnod o arddangos yr hyn sydd gan Aber i'w gynnig o ran clybiau chwaraeon, cymdeithasau a sefydliadau lleol. Gall myfyrwyr ymuno â thîm chwaraeon, cwrdd â ffrindiau mewn cymdeithas a chael stwff am ddim a gwybodaeth leol mewn un lle.

Cofiwch fynychu’r ffair ar y ddau ddiwrnod gan fod y cynnwys yn wahanol.

LLUN AM DDIM - Hoffem glywed am eich amser yn Aber! Mae Tîm Dy Lais ar Waith yn y babell fawr ar gyfer yr Wythnos Groesawu gyda'n bwth ffoto, a byddem yn croesawu eich adborth am eich profiad o Aber. Dewch i chwilio amdanom yn y babell fawr. Casglwch eich ffoto RHAD AC AM DDIM i fynd gyda chi i gofio am eich diwrnodau cyntaf gyda ni. Neu'ch diwrnodau cyntaf yn ôl gyda ni fel myfyriwr sy'n dychwelyd.

Pabell Fawr ac Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Siop Lyfrau

Bag am oes a thaleb :-a 10% ychwanegol oddi ar bopeth yn y siop lyfrau.

Siop Lyfrau, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

12.00 – 15.00

Bar Nosh

Sleisen o bitsa a wrap am ddim rhwng 12 a 3yp (Y cwbl sydd angen i chi wneud yw dangos i ni fod gennych chi’r ap Nosh ar eich ffôn)

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Teithiau Tywys a Chyflwyniad i’r Ganolfan Chwaraeon

Yn ystod y daith tywys sy’n para 30 munud, cewch wybodaeth am ein cyfleusterau amrywiol a chyflwyniad i ddefnyddio ein cyfarpar.

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais  

 

Nofio a Dosbarthiadau Ymarfer AM DDIM

Ewch i wefan y Ganolfan Chwaraeon am amseroedd nofio a rhestr llawn o’r dosbarthiadau am ddim.

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais 

10.00 – 17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, am ddigwyddiadau gyda’r hwyr, neu i brynu Cerdyn Bws neu Gerdyn Totum (NUS gynt).

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

09.00 – 16.00

Talu Ffioedd

Gallwch dalu gydag arian parod neu siec yn y Swyddfa Ffioedd i Fyfyrwyr sydd wedi’w leoli ar ail lawr Canolfan Croesawu Myfyrwyr

Ail Lawr, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

11.00 – 16.00

Man Cymorth Cofrestru

Galwch draw am gymorth a chyngor am gofrestru.

Cyntedd, Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Teithiau Tywys o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn eich croesawu i’r llyfrgell a chyflwyno ein Gwasanaethau.

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

13.00 - 15.00

Gwasanaeth Galw Mewn; Iechyd a Lles

Os ydych chi'n teimlo'n swil, yn unig neu yn teimlo fod symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae Gwasanaeth Lles yn darparu lle diogel i chi sgwrsio â staff profiadol, darganfod pa wasanaethau o fewn y Brifysgol all eich helpu, a chael seibiant o holl fwrlwm yr Wythnos Groeso. Mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd.

Llyfrgell Hugh Owen, ac Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais 

20.00 – 02.00

Disco Tawel

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

* SGUBORfach (nes Hydref y 5ed) - Cwpan cadw am ddim, adbrynwch eich cerdyn Croeso Aber ar Daith i gael cwpan cadw 12oz yn rhad ac am ddim. Un cwpan i bob myfyriwr

 

Dydd Mawrth 24 Medi

cwpan AberEcoCofiwch gofrestru ar eich cwrs academaidd heddiw!

Casglwch stamp o bob safle bwyd a diod ar y campws yn ystod yr wythnos er mwyn derbyn cwpan AberEco* AM DDIM!

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

09.00 - 17.30

Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais, SY23 3FH 
17:30 – 09.00 (y diwrnod canlynol)

Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Derbynfa, Campws Penglais, SY23 3FL 
 

Cofrestru Israddedig

Myfyrwyr Blwyddyn Gyntaf a Myfyrwyr ar Gyrsiau Sylfaen

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

09.00 – 17.00

Man Cymorth Cofrestru

Galwch draw am gymorth a chyngor am gofrestru.

Cyntedd,Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

9:30  – 16.00

Ffair yr Undeb

2 ddiwrnod o arddangos yr hyn sydd gan Aber i'w gynnig o ran clybiau chwaraeon, cymdeithasau a sefydliadau lleol. Gall myfyrwyr ymuno â thîm chwaraeon, cwrdd â ffrindiau mewn cymdeithas a chael stwff am ddim a gwybodaeth leol mewn un lle.

Cofiwch fynychu’r ffair ar y ddau ddiwrnod gan fod y cynnwys yn wahanol.

LLUN AM DDIM - Hoffem glywed am eich amser yn Aber! Mae Tîm Dy Lais ar Waith yn y babell fawr ar gyfer yr Wythnos Groesawu gyda'n bwth ffoto, a byddem yn croesawu eich adborth am eich profiad o Aber. Dewch i chwilio amdanom yn y babell fawr. Casglwch eich ffoto RHAD AC AM DDIM i fynd gyda chi i gofio am eich diwrnodau cyntaf gyda ni. Neu'ch diwrnodau cyntaf yn ôl gyda ni fel myfyriwr sy'n dychwelyd.

Pabell Fawr ac Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

09.00 – 17.00

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Os ydych chi’n teimlo bod y profiad o symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae gennym staff yma i helpu.

Cymorth ar ôl Oriau Gwaith

Derbynfa Llawr Gwaelod, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

08.30 – 22.00

Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma.

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

09.00 – 17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, am ddigwyddiadau gyda’r hwyr, neu i brynu Cerdyn Bws neu Gerdyn Totum (NUS gynt).

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

09.00 – 16.00

Te a choffi AM DDIM

Dewch a’ch cwpan aml-ddefnydd i dderbyn te neu goffi AM DDIM! Gwasanaethau Croeso

Brewsion, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

09.00 – 10:30

Brewsion

Samplau am ddim o eitemau brecwast :- rol facwn, crwst Danaidd ac ein croissants fegan.

Cyntedd Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

11:00 – 14:00

Brewsion

Blaswch ein potiau pasta a saws cartref ynghyd â’n hystod newydd o basteiod a pheis.

Cyntedd Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

 

Teithiau Tywys a Chyflwyniad i’r Ganolfan Chwaraeon

 

Yn ystod y daith tywys sy’n para 30 munud, cewch wybodaeth am ein cyfleusterau amrywiol a chyflwyniad i ddefnyddio ein cyfarpar.

 

Dylai’r holl myfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

 

 

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais 

 

Nofio a Dosbarthiadau Ymarfer AM DDIM

Ewch i wefan y Ganolfan Chwaraeon am amseroedd nofio a rhestr llawn o’r dosbarthiadau am ddim.

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais 

11.00

Ffair y Glas - UMCA

Cyfle i fyfyrwyr ymuno efo UMCA a chael gwybodaeth am ddigwyddiadau Cymraeg. 

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Teithiau Tywys o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn eich croesawu i’r llyfrgell a chyflwyno ein Gwasanaethau.

Dylai’r holl myfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith.

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

13.00 - 15.00

Gwasanaeth Galw Mewn; Iechyd a Lles

Os ydych chi'n teimlo'n swil, yn unig neu yn teimlo fod symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae Gwasanaeth Lles yn darparu lle diogel i chi sgwrsio â staff profiadol, darganfod pa wasanaethau o fewn y Brifysgol all eich helpu, a chael seibiant o holl fwrlwm yr Wythnos Groeso. Mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd.

Llyfrgell Hugh Owen ac Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

09.00 – 16.00

Talu Ffioedd

Gallwch dalu gydag arian parod neu siec yn y Swyddfa Ffioedd i Fyfyrwyr sydd wedi’w leoli ar ail lawr Canolfan Croesawu Myfyrwyr

Ail Lawr, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

20.00

Seler Gwrw

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

 

* SGUBORfach (nes Hydref y 5ed) - Cwpan cadw am ddim, adbrynwch eich cerdyn Croeso Aber ar Daith i gael cwpan cadw 12oz yn rhad ac am ddim. Un cwpan i bob myfyriwr

 

Dydd Mercher 25 Medi

cwpan AberEcoCasglwch stamp o bob safle bwyd a diod ar y campws yn ystod yr wythnos er mwyn derbyn cwpan AberEco* AM DDIM!

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

09.00 - 17.30 Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).
Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais, SY23 3FH

17:30 – 09.00 (y diwrnod canlynol)

Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Derbynfa, Campws Penglais, SY23 3FL

09.15 – 11.30

Cofrestru Israddedig

I flynyddoedd 2, 3, 4, a 5 ac i fyfyrwyr Blwyddyn Olaf Cyrsiau Sylfaen

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

09.00 – 13.00

Man Cymorth Cofrestru

Galwch draw am gymorth a chyngor am gofrestru.

Cyntedd, Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

09.00 – 17.00

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Os ydych chi’n teimlo bod y profiad o symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae gennym staff yma i helpu.

Cymorth ar ôl Oriau Gwaith

Derbynfa Llawr Gwaelod, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Teithiau Tywys a Chyflwyniad i’r Ganolfan Chwaraeon

Yn ystod y daith tywys sy’n para 30 munud, cewch wybodaeth am ein cyfleusterau amrywiol a chyflwyniad i ddefnyddio ein cyfarpar.

Dylai’r holl myfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais 

08.30 – 22.00

Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma.

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

 

Nofio a Dosbarthiadau Ymarfer AM DDIM

Ewch i wefan y Ganolfan Chwaraeon am amseroedd nofio a rhestr llawn o’r dosbarthiadau am ddim.

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais 

11.00 – 15.00

Ffair Swyddi Rhan Amser a Gwirfoddoli

Cyfle i ddod o hyd i swydd wrth i chi astudio yn y brifysgol a/neu ddod yn wirfoddolwr i helpu'r gymuned a gwella'ch CV - Undeb y Myfyrwyr.

Prif Ystafell, Undeb y Myfyrwyr

09.00 – 17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, am ddigwyddiadau gyda’r hwyr, neu i brynu Cerdyn Bws neu Gerdyn Totum (NUS gynt).

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

09.00 – 16.00

Talu Ffioedd

Gallwch dalu gydag arian parod neu siec yn y Swyddfa Ffioedd i Fyfyrwyr sydd wedi’w leoli ar ail lawr Canolfan Croesawu Myfyrwyr.

Ail Lawr, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Teithiau Tywys o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn eich croesawu i’r llyfrgell a chyflwyno ein Gwasanaethau.

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

13.00 - 15.00

Gwasanaeth Galw Mewn; Iechyd a Lles

Os ydych chi'n teimlo'n swil, yn unig neu yn teimlo fod symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae Gwasanaeth Lles yn darparu lle diogel i chi sgwrsio â staff profiadol, darganfod pa wasanaethau o fewn y Brifysgol all eich helpu, a chael seibiant o holl fwrlwm yr Wythnos Groeso. Mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd.

  Y Sgubor, Campws Penglais

14.00 – 17.00

Man Cymorth Cofrestru

Galwch draw am gymorth a chyngor am gofrestru.

Swyddfa Derbyn Israddedigion, Ail Lawr, Adeilad Cledwyn

 

IBERbach

Dewch i flasu ein cawl ffres gyda’n samplau am ddim.

Adeilad IBERS, Campws Penglais

13.00

15.00

Cwrdd a Chyfarch y Menywod

Mae sesiynau Cwrdd a Chyfarch ar gyfer gwahanol grwpiau o fyfyrwyr. Bydden nhw’n rhoi cyfle i chi sgwrsio â phobl sydd â phrofiadau tebyg i chi a chwrdd â'r bobl sy'n sefyll eich cornel chi. Cewch wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu chi i ymgartrefu yn Aberystwyth a man diogel i sgwrsio am eich pryderon ac i ddysgu am yr hyn sydd gan yr undeb ar eich cyfer chi.

 

Os ydych chi'n fyfyriwr sy’n ystyried eich hun yn fenyw, dewch draw i fwynhau mewn amgylchedd hamddenol.

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

15.00 – 17.00

Cwrdd a Chyfarch LHDTC+

Mae sesiynau Cwrdd a Chyfarch ar gyfer gwahanol grwpiau o fyfyrwyr. Byddan nhw’n rhoi cyfle i chi sgwrsio â phobl sydd â phrofiadau tebyg i chi a chwrdd â'r bobl sy'n sefyll eich cornel chi. Cewch wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu chi i ymgartrefu yn Aberystwyth a man diogel i sgwrsio am eich pryderon ac i ddysgu am yr hyn sydd gan yr undeb ar eich cyfer chi.

 

Os ydych chi'n fyfyriwr sy’n ystyried eich hun yn LHDTC+, dewch draw i fwynhau mewn amgylchedd hamddenol.

 

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

20.00 – 01.00

Noson James Phelan – Trouble Maker

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

* SGUBORfach (nes Hydref y 5ed) - Cwpan cadw am ddim, adbrynwch eich cerdyn Croeso Aber ar Daith i gael cwpan cadw 12oz yn rhad ac am ddim. Un cwpan i bob myfyriwr

 

Dydd Iau 26 Medi

cwpan AberEcoCasglwch stamp o bob safle bwyd a diod ar y campws yn ystod yr wythnos er mwyn derbyn cwpan AberEco* AM DDIM!

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

09.00 - 17.30 Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).
Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais, SY23 3FH

17:30 – 09.00 (y diwrnod canlynol)

Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Derbynfa, Campws Penglais, SY23 3FL

09.00 – 17.00

Man Cymorth Cofrestru

Galwch draw am gymorth a chyngor am gofrestru.

Swyddfa Derbyn Israddedigion, Ail Lawr, Adeilad Cledwyn

09.00 – 16.00

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Os ydych chi’n teimlo bod y profiad o symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae gennym staff yma i helpu.

Cymorth ar ôl oriau gwaith

 

Derbynfa Llawr Gwaelod, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Teithiau Tywys y a Chyflwyniad i’r Ganolfan Chwaraeon

Yn ystod y daith tywys sy’n para 30 munud, cewch wybodaeth am ein cyfleusterau amrywiol a chyflwyniad i ddefnyddio ein cyfarpar.

Dylai’r holl myfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

 

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais 

 

 

Nofio a Dosbarthiadau Ymarfer AM DDIM

Ewch i wefan y Ganolfan Chwaraeon am amseroedd nofio a rhestr llawn o’r dosbarthiadau am ddim.

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais 

08.30 – 22.00

Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Teithiau Tywys o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn eich croesawu i’r llyfrgell a chyflwyno ein Gwasanaethau.

Dylai’r holl myfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

10.30

Sgyrsiau Tân Gorfodol ar gyfer Cwrt Mawr a Trefloyne

Mae’r sesiynau hyn yn orfodol ar gyfer pob preswylydd sy’n byw yn llety’r Brifysgol oni bai eich bod wedi mynychu sesiwn yn ystod 2018/19.

Cyrhaeddwch 15 munud cyn amser cychwyn eich sgwrs a dewch â’ch Cerdyn Aber gyda chi er mwyn cofrestru.

Os na allwch chi fynychu eich sesiwn oherwydd ymrwymiadau academaidd, sicrhewch eich bod yn mynychu sesiwn arall.

Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais  
12.00

Sgyrsiau Tân Gorfodol ar gyfer Rosser a Neuaddau Glanmor

Mae’r sesiynau hyn yn orfodol ar gyfer pob preswylydd sy’n byw yn llety’r Brifysgol oni bai eich bod wedi mynychu sesiwn yn ystod 2018/19.

Cyrhaeddwch 15 munud cyn amser cychwyn eich sgwrs a dewch â’ch Cerdyn Aber gyda chi er mwyn cofrestru.

Os na allwch chi fynychu eich sesiwn oherwydd ymrwymiadau academaidd, sicrhewch eich bod yn mynychu sesiwn arall.

 
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais  
13.30

Sgyrsiau Tân Gorfodol ar gyfer Pentre Jane Morgan

Mae’r sesiynau hyn yn orfodol ar gyfer pob preswylydd sy’n byw yn llety’r Brifysgol oni bai eich bod wedi mynychu sesiwn yn ystod 2018/19.

Cyrhaeddwch 15 munud cyn amser cychwyn eich sgwrs a dewch â’ch Cerdyn Aber gyda chi er mwyn cofrestru.

Os na allwch chi fynychu eich sesiwn oherwydd ymrwymiadau academaidd, sicrhewch eich bod yn mynychu sesiwn arall.

 
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais  
15.00

Sgyrsiau Tân Gorfodol ar gyfer Fferm Penglais, Blociau 1-14

Mae’r sesiynau hyn yn orfodol ar gyfer pob preswylydd sy’n byw yn llety’r Brifysgol oni bai eich bod wedi mynychu sesiwn yn ystod 2018/19.

Cyrhaeddwch 15 munud cyn amser cychwyn eich sgwrs a dewch â’ch Cerdyn Aber gyda chi er mwyn cofrestru.

Os na allwch chi fynychu eich sesiwn oherwydd ymrwymiadau academaidd, sicrhewch eich bod yn mynychu sesiwn arall.

 
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais  
16.30

Sgyrsiau Tân Gorfodol ar gyfer Fferm Penglais, Blociau 15-22

Mae’r sesiynau hyn yn orfodol ar gyfer pob preswylydd sy’n byw yn llety’r Brifysgol oni bai eich bod wedi mynychu sesiwn yn ystod 2018/19.

Cyrhaeddwch 15 munud cyn amser cychwyn eich sgwrs a dewch â’ch Cerdyn Aber gyda chi er mwyn cofrestru.

Os na allwch chi fynychu eich sesiwn oherwydd ymrwymiadau academaidd, sicrhewch eich bod yn mynychu sesiwn arall.

 
Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais

09.00 – 17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, am ddigwyddiadau gyda’r hwyr, neu i brynu Cerdyn Bws neu Gerdyn Totum (NUS gynt)

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

09.00 – 16.00

Talu Ffioedd

Gallwch dalu gydag arian parod neu siec yn y Swyddfa Ffioedd i Fyfyrwyr sydd wedi’w leoli ar ail lawr Canolfan Croesawu Myfyrwyr

Ail Lawr, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

 

TaMed Da

Bynsen Bao am ddim gyda phob pryd bwyd o’n bar Ramen a Nŵdls Asiaidd

TaMed Da, Campws Penglais

13.00 – 15.00

Cyfarfod a Chyfarch Rhieni, gofalwyr, Myfyrwyr Aeddfed ac Annibynnol

Mae sesiynau Cwrdd a Chyfarch ar gyfer gwahanol grwpiau o fyfyrwyr. Byddan nhw’n rhoi cyfle i chi sgwrsio â phobl sydd â phrofiadau tebyg i chi. Cewch wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu chi i ymgartrefu yn Aberystwyth a man diogel i sgwrsio am eich pryderon ac i ddysgu am yr hyn sydd gan yr undeb ar eich cyfer chi.

Os ydych chi'n fyfyriwr sy’n Rhiant, Hyn, Gofalwyr, neu'n Annibynnol, dewch draw i fwynhau mewn amgylchedd hamddenol.

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

13.00 - 15.00

Gwasanaeth Galw Mewn; Iechyd a Lles

Os ydych chi'n teimlo'n swil, yn unig neu yn teimlo fod symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae Gwasanaeth Lles yn darparu lle diogel i chi sgwrsio â staff profiadol, darganfod pa wasanaethau o fewn y Brifysgol all eich helpu, a chael seibiant o holl fwrlwm yr Wythnos Groeso. Mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd.

Undeb y Myfyrwyr ac Y Sgubor, Campws Penglais

15.00 – 17.00

Cwrdd a Chyfarch Myfyrwyr Myfyrwyr Croenddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (CALlE)

Mae sesiynau Cwrdd a Chyfarch ar gyfer gwahanol grwpiau o myfyrwyr. Byddan nhw’n rhoi cyfle i chi sgwrsio â phobl sydd â phrofiadau tebyg i chi. Cewch wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu chi i ymgartrefu yn Aberystwyth a man diogel i sgwrsio am eich pryderon ac i ddysgu am yr hyn sydd gan yr undeb ar eich cyfer chi.

Os ydych chi'n fyfyriwr sy’n ystyried eich hun yn CALlE, dewch draw i fwynhau mewn amgylchedd hamddenol.

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

19.30

Karaoke Iaith Gymraeg

Cyfle i fyfyrwyr a dysgwyr sy’n siarad Cymraeg o bob blwyddyn academaidd gymdeithasu - UMCA.

Yr Hen Lew Du, Aberystwyth

21.00 – 02.00

Parti Paent

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

* SGUBORfach (nes Hydref y 5ed) - Cwpan cadw am ddim, adbrynwch eich cerdyn Croeso Aber ar Daith i gael cwpan cadw 12oz yn rhad ac am ddim. Un cwpan i bob myfyriwr

 

Dydd Gwener 27 Medi

cwpan AberEcoYdych chi wedi dychwelyd eich Ffurflen Gofrestru efo Meddyg Teulu?

Casglwch stamp o bob safle bwyd a diod ar y campws yn ystod yr wythnos er mwyn derbyn cwpan AberEco* AM DDIM!

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

09.00 - 17.30

Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais, SY23 3FH

O 17:30 

Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Derbynfa, Campws Penglais, SY23 3FL

08.30 – 22.00

Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma.

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

09.00 – 16.00

Man Cymorth Cofrestru

Galwch draw am gymorth a chyngor am gofrestru.

Swyddfa Derbyn Israddedigion, Ail Lawr, Adeilad Cledwyn

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Teithiau Tywys a Chyflwyniad i’r Ganolfan Chwaraeon

Yn ystod y daith tywys sy’n para 30 munud, cewch wybodaeth am ein cyfleusterau amrywiol a chyflwyniad i ddefnyddio ein cyfarpar.

Dylai’r holl myfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais

 

09.00 – 17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, am ddigwyddiadau gyda’r hwyr, neu i brynu Cerdyn Bws neu Gerdyn Totum (NUS gynt)

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

09.00 – 17.00

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Os ydych chi’n teimlo bod y profiad o symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae gennym staff yma i helpu.

Cymorth ar ôl Oriau Gwaith

Derbynfa Llawr Gwaelod, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

 

Nofio a Dosbarthiadau Ymarfer AM DDIM

Ewch i gwefan y Ganolfan Chwaraeon am amseroedd nofio a rhestr llawn o’r dosbarthiadau am ddim.

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais 

09.00 – 16.00

Talu Ffioedd

Gallwch dalu gydag arian parod neu siec yn y Swyddfa Ffioedd i Fyfyrwyr sydd wedi’w leoli ar ail lawr Canolfan Croesawu Myfyrwyr.

Ail Lawr, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

10.30

Sgyrsiau Tân Gorfodol ar gyfer Pantycelyn-Penbryn a Fferm Penglais, Bloc 2 (Sgwrs Cyfrwng Cymraeg)

Mae’r sesiynau hyn yn orfodol ar gyfer pob preswylydd sy’n byw yn llety’r Brifysgol oni bai eich bod wedi mynychu sesiwn yn ystod 2018/19.

Cyrhaeddwch 15 munud cyn amser cychwyn eich sgwrs a dewch â’ch Cerdyn Aber gyda chi er mwyn cofrestru.

Os na allwch chi fynychu eich sesiwn oherwydd ymrwymiadau academaidd, sicrhewch eich bod yn mynychu sesiwn arall.

 

A6, Llandinam, Campws Penglais

12.00

13.00

 

Teithiau Tywys o amgylch y Llyfrgell

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn eich croesawu i’r llyfrgell a chyflwyno ein Gwasanaethau.

Dylai’r holl myfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

12.00 – 15.00

Pitsa AM DDIM!

Bachwch sleisen o bitsa AM DDIM trwy ddangos eich bod wedi lawrlwytho ApAber

Bar Nosh, Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

Danfoniad Nosh Da

Potel 1.5ltr o ddiod meddal rhad ac am ddim gyda phob archeb

 

 

13.00 - 15.00

Gwasanaeth Galw Mewn; Iechyd a Lles

Os ydych chi'n teimlo'n swil, yn unig neu yn teimlo fod symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae Gwasanaeth Lles yn darparu lle diogel i chi sgwrsio â staff profiadol, darganfod pa wasanaethau o fewn y Brifysgol all eich helpu, a chael seibiant o holl fwrlwm yr Wythnos Groeso. Mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd.

Undeb y Myfyrwyr ac Y Sgubor, Campws Penglais

20.00

Parti Traeth

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

 

* SGUBORfach (nes Hydref y 5ed) - Cwpan cadw am ddim, adbrynwch eich cerdyn Croeso Aber ar Daith i gael cwpan cadw 12oz yn rhad ac am ddim. Un cwpan i bob myfyriwr

 

Dydd Sadwrn 28 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Ar agor 24 awr

Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Derbynfa, Campws Penglais, SY23 3FL

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Teithiau Tywys a Chyflwyniad i’r Ganolfan Chwaraeon

Yn ystod y daith tywys sy’n para 30 munud, cewch wybodaeth am ein cyfleusterau amrywiol a chyflwyniad i ddefnyddio ein cyfarpar.

Dylai’r holl myfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais

 

 

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Os ydych chi’n teimlo bod y profiad o symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae gennym staff yma i helpu.

Cymorth ar ôl Oriau Gwaith

Derbynfa Llawr Gwaelod, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

 

Nofio a Dosbarthiadau Ymarfer AM DDIM

Ewch i wefan y Ganolfan Chwaraeon am amseroedd nofio a rhestr llawn o’r dosbarthiadau am ddim.

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais 

08.30 – 22.00

Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais 

20.00

Dawns y Glas 

Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

 

 

Dydd Sul 29 Medi

Mae darlithoedd yn dechrau yfory – Dydd Llun, 30ain o Fedi 2019!

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Ar agor 24 awr

Casglu Allwedd
Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

Derbynfa, Campws Penglais, SY23 3FL

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Teithiau Tywys y Ganolfan Chwaraeon

Yn ystod y daith tywys sy’n para 30 munud, cewch wybodaeth am ein cyfleusterau amrywiol a chyflwyniad i ddefnyddio ein cyfarpar.

Dylai’r holl myfyrwyr newydd fynd ar o leiaf un daith (cynhelir gydol yr wythnos).

Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais

 

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Os ydych chi’n teimlo bod y profiad o symud i’r Brifysgol wedi bod yn dipyn o her i chi, mae gennym staff yma i helpu.

Cymorth ar ôl Oriau Gwaith

  Derbynfa Llawr Gwaelod, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

  08.30 – 22.00 

  Derbynfa Llyfrgell Hugh Owen

  Rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i groesawu myfyrwyr newydd a chyflwyno ein gwasanaethau er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf arnynt yn ystod eich amser yma

  Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais

  12.00 – 14.00

   

  Cynnig Cinio Dydd Sul a Sinema

  Am ‘ond £3 cewch fwynhau cinio rhost yng nghwmni cyd-fyfyrwyr a ffrindiau newydd cyn mynd i weld ffilm am ddim- Gwasanaethau Croeso

  Tamed Da, Penbryn, Campws Penglais

   

  Nofio a Dosbarthiadau Ymarfer AM DDIM

  Ewch i gwefan y Ganolfan Chwaraeon am amseroedd nofio a rhestr llawn o’r dosbarthiadau am ddim.

  Canolfan Chwaraeon, Campws Penglais