Digwyddiadau Adrannol

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

23ain o Fedi

 

 

09:00-10:00

Cyflwyniadau Croeso (Is-Ganghellor a’r Dirprwy Is-Ganghellor: Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

11:30-12:30

Anwytho ar gyfer Is-raddedigion Yr Ysgol Fusnes

0.26 Edward Llwyd

12:30-13:00

Cyflwyniad Tiwtor ar gyfer Myfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

0.26 Edward Llwyd

13:00-14:00

Pitsa a Chwis gyda Thiwtoriaid Personol

C22 Cyntedd Adeilad Hugh Owen.

14:00-16:00

Darlithoedd Ymarfer a Chynghorol (Adeilad Hugh Owen)

Adeilad Hugh Owen:

Cyfrifeg a Chyllid / Cyllid Busnes (D5), Busnes a Rheolaeth (C4), Economeg ac Economeg Busnes (C64), Twristiaeth (C65), Marchnata (C6), Sylfaen (A9)

16:00-16:30

Cwrdd â Darlithwyr a Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg

C48 Adeilad Hugh Owen

16:00-17:00

Cyfarfod rhwng Myfyrwyr Erasmus a Chyd-lynydd Gradd (Myfyrwyr Erasmus yn unig)

C43 Adeilad Hugh Owen

Dydd Mawrth

24ain o Fedi

 

 

9.00 – 17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (Gorfodol)

 

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

 

Ymweld â’r Ffair y Glas

Undeb y Myfyrwyr

Dydd Mercher

25ain o Fedi

 

 

 

 

 

Dydd Iau

26ain o Fedi

 

 

12:00-13:00

Prynhawn Cwrdd â Thiwtor Personol a Chyngor Gyrfaoedd

Swyddfeydd Staff, Adeilad Hugh Owen

Dydd Gwener

27ain o Fedi

 

 

14:30-15:30

Cyfathrebu Effeithiol

C4, Adeilad Hugh Owen

 

Cyfrifiadureg

Mae’r Adran Gyfrifiadureg yn trefnu nifer o sesiynau i’ch cyflwyno i’r adran a’i haddysgu.

Myfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

Amserlen i Fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (Gweler yr Amserlen i Fyfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen islaw’r amserlen hon)

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

 

 

09.00 - 10.00

Croeso gan yr Is-Ganghellor - myfyrwyr y Gyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol (Gorfodol)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

10.15 - 11.30

Cyngor i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf (GORFODOL*).

MP0.15, Gwyddorau Ffisegol, Penglais

12.00 - 14.00

Pizza a diodydd i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Medrus Mawr, Penbryn

13.30 - 14.30

Cyngor i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf – ailadrodd y sesiwn (GORFODOL*).

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

14.00 - 16.00

Gwerthusiad Mathemateg - 15 munud (ewch i hwn os cawsoch radd B i A* yn eich TGAU Mathemateg)**

Hunanwerthuso Rhaglennu - 20 munud (Ewch i hwn os ydych chi’n ystyried astudio CS12510 – Functional Programming)

B23, Adeilad Llandinam, Penglais

15.30 - 16.00

Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n ailadrodd blwyddyn 1. (GORFODOL)

MP0.10, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Dydd Mawrth

 

 

9.00 – 17.00

Cofrestru i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf (GORFODOL)

 

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

Dydd Mercher

 

 

10.30 - 11.00

Cyfarfod i fyfyrwragedd.

Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais

11.00 - 11.30

Cyfarfod i’r rhai sy’n dychwelyd o flwyddyn sylfaen (GORFODOL i’r rhai sy’n symud ymlaen o’r flwyddyn sylfaen)

MP0.10, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

11.00 – 12.00

Teithiau o’r campws i grwpiau mentoriaid cymheiriaid***

Cwrdd â’r mentor y tu allan i fynedfa Cyfrifiadureg

12.00 - 12.30

Cyfarfod i fyfyrwyr tramor.

Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais

12.00 - 12.30

Cyfarfod i fyfyrwyr aeddfed.

Ystafell E34 (CIS), Adeilad Llandinam, Penglais

12.30 - 13.00

Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg.

Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais

14.00 - 15.30

Sesiwn ymgyfarwyddo i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL****)

MP0.15, adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

15.30 - 16.30

Cwrdd â’ch tiwtor personol. (GORFODOL)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Dydd Iau

 

 

09.00 - 18.00

Cyflwyniad i raglennu i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf (GORFODOL).

Ystafell B23, Adeilad Llandinam, Penglais

Dydd Gwener

 

 

09.00 - 18.00

Cyflwyniad i raglennu i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf (GORFODOL).

Ystafell B23, Adeilad Llandinam, Penglais

* Ewch i un sesiwn yn unig – mae’r sesiwn a ailadroddir am 13.30 i fyfyrwyr nad ydynt yn gallu dod i’r sesiwn gynharach am 10.15.

** Nid oes angen i chi wneud y gwerthusiad os oes gennych chi radd Mathemateg AS neu Safon Uwch.

*** I fyfyrwyr newydd yn unig. Bydd eich mentor yn eich e-bostio cyn yr Wythnos Groesawu. Os nad ydych yn cael e-bost erbyn y dydd Llun cysylltwch â cwl@aber.ac.uk i gael eich clustnodi.

**** Nid oes angen i’r rhai sy’n dychwelyd i’r Flwyddyn Sylfaen fynychu hwn.

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 30 Medi 2019

Myfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen

Mae’r Adran Gyfrifiadureg yn trefnu nifer o sesiynau i’ch cyflwyno i’r adran a’i haddysgu.

Amserlen ar gyfer Myfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

 

 

09.00-10.00

Croeso gan yr Is-Ganghellor - myfyrwyr y Gyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol (Gorfodol)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

10.30 - 11.30

Sut i basio’r Flwyddyn Sylfaen 

(GORFODOL)

HO-D5, Adeilad Hugh Owen

12.00 - 13.30

Pizza a diodydd i fyfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen

Medrus Mawr, Penbryn

13.30 - 14.30

Cyngor i fyfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen (GORFODOL).

MP0.10, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

14.30 - 15.00

Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n ailadrodd y Flwyddyn Sylfaen. (GORFODOL)

MP0.10, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Dydd Mawrth

 

 

9.00 – 17.00

Cofrestru i holl fyfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen (GORFODOL)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

Dydd Mercher

 

 

10.30 - 11.00

Cyfarfod i fyfyrwragedd.

Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais

11.00 - 12.00

Teithiau o’r campws i grwpiau mentoriaid cymheiriaid*

Cwrdd â’r mentor y tu allan i fynedfa Cyfrifiadureg

12.00 - 12.30

Cyfarfod i fyfyrwyr tramor.

Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais

12.00 - 12.30

Cyfarfod i fyfyrwyr aeddfed.

Ystafell E34 (CIS), Adeilad Llandinam, Penglais

12.30 – 13.00

Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg.

Ystafell C57a, Adeilad Llandinam, Penglais

14.00 - 15.30

Sesiwn ymgyfarwyddo i fyfyrwyr Blwyddyn Sylfaen newydd. (GORFODOL**)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

15.30 - 16.30

Cwrdd â’ch tiwtor personol. (GORFODOL)

MP0.15, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Penglais

Dydd Gwener

 

 

08.30 - 18.00

Diwrnod Gweithgareddau.

I’w drefnu

 

* I fyfyrwyr newydd yn unig. Bydd eich mentor yn eich e-bostio cyn yr Wythnos Groesawu. Os nad ydych yn cael e-bost erbyn y dydd Llun cysylltwch â cwl@aber.ac.uk i gael eich clustnodi.

 

** Nid oes raid i fyfyrwyr sy’n dychwelyd i’r Flwyddyn Sylfaen fynychu hwn.

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 30 Medi 2019

 

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Amser

(cloc 24 awr)

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

 

 

11:00am

Croeso i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf gan Ddirprwy Is-Ganghellor y Gyfadran

Neuadd Fawr

12.00 - 13.00

Croeso i Fyfyrwyr Anrhydedd Sengl, a chyfarfod gyda’ch Tiwtor Personol i ddilyn.

Ystafell D5, Adeilad Hugh Owen

13.00 - 14.00

Croeso i fyfyrwyr Anrhydedd Cyfun, a chyfarfod gyda’ch Tiwtor Personol i ddilyn.

Ystafell A14, Adeilad Hugh Owen

14:30 – 16:00

Sesiwn Gyflwyno 1: Cwrdd â’r staff a chyflwyniad i’r gwasanaethau llyfrgell

Ystafell 0.26, Adeilad Edward Llwyd 

16:00-17:30

Pizza a Diodydd

Derbynfa Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Llawr D, Hugh Owen

Dydd Mawrth

 

 

9.00 – 17.00

Cofrestru i holl fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (Gorfodol)

 

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

Dydd Mercher

 

 

11:00-13:30

Taith Gerdded, gan ddechrau yn nerbynfa’r adran. Darganfod eich amgylchedd newydd – taith gerdded wedi ei harwain i fyny Craig Glais (gyda hufen ia neu siocled poeth ar ôl ichi gyrraedd).

Derbynfa Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Llawr D, Hugh Owen

Dydd Iau

 

 

12:00 – 16.00

‘Desg galw heibio’.  Os oes gennych unrhyw broblem, bydd aelod o staff yno i’ch helpu.

Derbynfa’r Adran, Llawr D, Hugh Owen

Dydd Gwener

 

 

12:00-13:00

Sesiwn Gyflwyno Blwyddyn 2

A14, Adeilad Hugh Owen

13:00-14:00

Sesiwn Gyflwyno Blwyddyn 3

A14, Adeilad Hugh Owen

14:00-14:45

Cyfarfod holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf gyda’u Tiwtoriaid Personol

Ystafell y tiwtor

15:00 – 16:30

Sesiwn Gyflwyno 2:  Astudio Israddedig (a sgwrs fer gan Joanne Hyatt – sesiynau Galw Heibio Cyflogadwyedd)

A12, Adeilad Hugh Owen

 

Mi fydd darlithoedd yn dechrau ar Ddydd Llun y 30ain o Fedi.

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Dydd Llun – Dydd Gwener 10.00 – 14.00, Derbynfa IBERS (Adeilad Newydd) – Holwch Ni (Byddwn yn eich helpu gyda’g unrhyw ymholiadau)

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

 

 

10:00-11:00

Croeso i’r Gyfadran i fyfyrwyr newydd (GORFODOL)

Neuadd Fawr,

Canolfan y Celfyddydau

11:00-12:00

Croeso i fyfyrwyr newydd ADGD (GORFODOL)

A6 Llandinam

12:00-12:20               

Astudio drwy’r Gymraeg yn ADGD (ar gyfer pob myfyriwr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu ar y cynllun gradd F801)

G3A Llandinam13

12:30-14:00

Cyflwyniad i fyfyrwyr anrhydedd cyfun. (GORFODOL)

G3A Llandinam

13:30-15:00

Cyfarfodydd â’r tiwtoriaid personol – anfonir manylion am amseroedd a lleoliadau drwy e-bost i’ch cyfrif Aber. (GORFODOL)

Adeilad Llandinam

14:00-16:00

Clinig cofrestru – cyfle i fyfyrwyr gydag unrhyw ymholiadau ynghylch cofrestru i alw heibio cyn cofrestru

Swyddfa Llawr B, Llandinam

 16:30-17:30

“Cyngor yr hoffwn i fod wedi’i gael y llynedd” – sesiwn groesawu gan y Gymdeithas Ddaearyddiaeth

A6 Llandinam

 17:30-19:30

Parti Croeso Myfyrwyr Y Glas

Melin Drafod

Dydd Mawrth

 

 

09:00-17:00

Cofrestru i fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (Gorfodol)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

Dydd Iau

 

 

09:00-10:00

‘Cael y mwyaf o’ch (GORFODOL)

A6 Llandinam

16:00-16:30

Cyflwyniadau i’r llyfrgell trwy gyfrwng y Saesneg. *

(GORFODOL)

A6 Llandinam

16:30-17:00

Cyflwyniadau i’r llyfrgell trwy gyfrwng y Gymraeg. * (GORFODOL)

A6 Llandinam

Dydd Gwener

 

 

I’W GADARNHAU

Trip Maes Blwyddyn 1

I’W GADARNHAU

 *Dylech fynd i’r cyflwyniad sy’n berthnasol i’r iaith y byddwch yn astudio ynddi.

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 30ain Medi 2019

Hanes a Hanes Cymru

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

 

 

10.00-11.00

Cyfarfod croeso anffurfiol i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio o leiaf rhywfaint trwy gyfrwng y Gymraeg

Ystafell Steve Crichter, Adeilad Hanes a Hanes Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol

11.00-12.00

Cyfarfod Croeso ar gyfer Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

14.00-15.30

Cyfarfod Croeso gan yr Athro Phillipp Schofield, Pennaeth yr Adran a Dr Rhun Emlyn, Tiwtor Rhan un.

Prif Neuadd, Adeilad Hanes a Hanes Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol

16.00-17.00

Cyfarfod a’ch Tiwtor Personol

Ystafelloedd o fewn Adeilad Hanes a Hanes Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Dydd Mawrth

 

 

9.00 – 17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (Gorfodol)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

Dydd Mercher

 

 

18.30-20.30

Derbyniad Pizza a diod

Prif Neuadd, Adeilad Hanes a Hanes Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 30ain Medi 2019

Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Dydd Llun – Dydd Gwener 10.00 – 14.00, Derbynfa IBERS (Adeilad Newydd) – Holwch Ni (Byddwn yn eich helpu gyda’g unrhyw ymholiadau)

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

10.00-11.00

Croeso i’r Gyfadran (GORFODOL)
Yn syth ar ôl y digwyddiad hwn, bydd y myfyrwyr yn cael eu rhoi mewn grwpiau yn ôl eu cynlluniau gradd ac yn cael eu harwain i leoliadau amrywiol i gael cyflwyniadau am eu cynllun gradd.

11.00-12.00

Cyflwyniadau i’r cynlluniau gradd.
Cyfle i gwrdd â’ch cyd-fyfyrwyr a’r staff ar eich cynllun gradd. Byddwch hefyd yn dewis eich modiwlau ar gyfer eich blwyddyn gyntaf yn y sesiwn hon. (GORFODOL)

Lleoliadau amrywiol yn Adeiladau Edward Llwyd, Carwyn James ac IBERS. Os ydych chi’n mynd ar goll neu’n ansicr ewch i’r Dderbynfa yn Adeilad Edward Llwyd neu Adeilad IBERS, Penglais.

12.00-13.00

Cwrdd â’ch Tiwtor Personol (GORFODOL)

Lleoliadau amrywiol yn Adeiladau Edward Llwyd, Carwyn James ac IBERS. Os ydych chi’n mynd ar goll neu’n ansicr ewch i’r Dderbynfa yn Adeilad Edward Llwyd neu Adeilad IBERS, Penglais

13:00-14:00

 

Welsh Medium Provision at IBERS

 

Cyflwyniad I myfyrwyr cyfrwng Cymraeg

Edward Llwyd 1.16

13:00-14:00

Gwybodaeth Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth  (Cyfenwau  A-M  i gynnwys C990 a myfyrwyr sydd yn ail eistedd y flwyddyn

Llandinam A6

14:00-15:00

Gwybodaeth Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth  (Cyfenwau  N-Z  i gynnwys C990 a myfyrwyr sydd yn ail eistedd y flwyddyn

Llandinam A6

15:30-17:30

Digwyddiad Croesawu IBERS
Dewch i ymuno â ni am ychydig o fwyd a hwyl, a chyfle i gwrdd â'ch cyd-ddisgyblion a thîm IBERS ym Medrus, i fyny'r grisiau yn adeilad Penbryn.

Medrus (i fyny’r grisiau yn adeilad Penbryn).

Dydd Mawrth

09.00-17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL) (Dim ond yn orfodol i'r myfyrwyr hynny sydd wedi colli y sgwrs cynllun gradd ar Dydd  Llun neu'r rhai sy'n dal i gael problemau gyda cofrestru.)

Dydd Mawrth

10.00-17.00

Gweithgareddau cynllun gradd yr Wythnos Ymgartrefu. Ceir manylion yn ystod y cyflwyniadau i’r cynlluniau gradd ddydd Llun.

Lleoliadau amrywiol yn Adeiladau Edward Llwyd, Carwyn James ac IBERS. Os ydych chi’n mynd ar goll neu’n ansicr ewch i’r Dderbynfa yn Adeilad Edward Llwyd neu Adeilad IBERS, Penglais

Dydd Mercher

09.00-17.00

Gweithgareddau cynllun gradd yr Wythnos Ymgartrefu. Ceir manylion yn ystod y cyflwyniadau i’r cynlluniau gradd ddydd Llun.

Lleoliadau amrywiol yn Adeiladau Edward Llwyd, Carwyn James ac IBERS. Os ydych chi’n mynd ar goll neu’n ansicr ewch i’r Dderbynfa yn Adeilad Edward Llwyd neu Adeilad IBERS, Penglais

Dydd Iau

09.00-17.00

Gweithgareddau cynllun gradd yr Wythnos Ymgartrefu. Ceir manylion yn ystod y cyflwyniadau i’r cynlluniau gradd ddydd Llun.

Lleoliadau amrywiol yn Adeiladau Edward Llwyd, Carwyn James ac IBERS. Os ydych chi’n mynd ar goll neu’n ansicr ewch i’r Dderbynfa yn Adeilad Edward Llwyd neu Adeilad IBERS, Penglais

Dydd Gwener

09.00-14.00

Gweithgareddau cynllun gradd yr Wythnos Ymgartrefu. Ceir manylion yn ystod y cyflwyniadau i’r cynlluniau gradd ddydd Llun.

Lleoliadau amrywiol yn Adeiladau Edward Llwyd, Carwyn James ac IBERS. Os ydych chi’n mynd ar goll neu’n ansicr ewch i’r Dderbynfa yn Adeilad Edward Llwyd neu Adeilad IBERS, Penglais

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 30 Medi 2019

 

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Time (24 hour clock)

Event

Location

Dydd Llun

 

 

10.00-10.45

Cyfarfod Croesawu i’r rhai sydd a diddordeb mewn astudio o leiaf rhywfaint o'u cwrs trwy'r Gymraeg

Ystafell Steve Crichter

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

11.00

Croeso i'r Gyfadran i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)

 

12.00 - 13.00

Cyfarfod Croeso i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf.     

Prif Ddarlithfa Ffiseg

Adeilad Ffiseg

14.00 – 16.00

Sesiwn gynghori unigol ar gofrestru i holl fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

Ystafell y Gorllewin

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

18.00 – 19.30

Noson Gwis a Phitsa i holl fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

Prif Neuadd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Dydd Mawrth

 

 

9.00 – 17.00

Cofrestru ar gyfer holl fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf 

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

10.00 - 11.00

Cyfarfod ar gyfer Myfyrwyr Cyfnewid a Myfyrwyr Rhyngwladol

Ystafell y Gorllewin

Dydd Mercher

 

 

13.00 – 14.00

Sesiwn Gwybodaeth Allweddol Prifysgol 1: Cefnogaeth i chi

Prif Neuadd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

14.00 – 16.00

Cyfarfodydd gyda Thiwtoriaid Personol

Swyddfeydd Staff

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Dydd Iau

 

 

11.00 – 12.00

Sesiwn Gwybodaeth Allweddol Prifysgol 2: Adnoddau Llyfrgell a TG

Prif Neuadd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Dydd Gwener

 

 

11.00 - 12.00

Sesiwn Gwybodaeth Allweddol Prifysgol 3: Bywyd y tu hwnt i'r Ddarlithfa 

 
16.00 - 17.30

Trafodaeth Bord Gron ar yr hinsawdd wleidyddol bresennol - gwybodaeth bellach i’w gadarnhau

Prif Neuadd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 30ain Medi 2019

Y Gyfraith a Throseddeg

Amser

(cloc 24 awr)

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

 

 

11.00 – 12.00

Croeso a Chyflwyniad i Gyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

13.30 – 15.00

Croeso a Chyflwyniad i Astudio yn Adran y Gyfraith a Throseddeg

(yn cynnwys Cyflwyniadau am Gynlluniau Astudio)

A12, Hugh Owen

15.00 – 15.30

Cyfleoedd i astudio’r Gyfraith a Throseddeg drwy gyfrwng y Gymraeg

C43, Hugh Owen

Dydd Mawrth

 

 

9.00 – 12.00

Cofrestru i fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (Gorfodol)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

12.15 – 13.45

Digwyddiad Croesawu y Gyfraith a Throseddeg

(darperir cinio)

Medrus Mawr, Penbryn

14.00 – 16.00

Cofrestru i fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (Gorfodol)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

Dydd Mercher

 

 

10.00 – 15.00

Cwrdd â’r Tiwtor Personol

Amseroedd a lleoliadau grŵp i’w cadarnhau

10.00 – 15.00

Cwrdd â’r Mentor Cyfoed

Amseroedd a lleoliadau grŵp i’w cadarnhau

Dydd Iau

 

 

11:00 – 12:00

DARLITH Systemau Cyfiawnder Cyfreithiol a Throseddol (Gorfodol)

Prif Adeilad Ffiseg, 0.15

12:00 – 13:00

Cyflwyniad adrannol i’r Llyfrgell a’r adnoddau TG (Gorfodol)

Prif Adeilad Ffiseg, 0.15

14.00 – 15.00

DARLITH Ymchwil a Sgiliau Cyfreithiol

(Gorfodol i holl fyfyrwyr NEWYDD y Gyfraith)

Edward Llwyd, 0.26

15:00 – 16:00

DARLITH Cyflwyniad i Seicoleg Droseddol

(Gorfodol i holl fyfyrwyr NEWYDD Troseddeg)

Edward Llwyd, 0.26

Dydd Gwener

 

 

10.00 – 11.00

Cyflwyniad i Droseddeg

(Gorfodol i holl fyfyrwyr newydd y Gyfraith a Throseddeg)

A12, Hugh Owen

11.00 – 14.00

Cwrdd â’r Tiwtor Personol (i fyfyrwyr na wnaeth gwrdd â’r TP ddydd Mercher)

Amseroedd a lleoliadau grŵp i’w cadarnhau

11.00 – 14.00

Cwrdd â’r Mentor Cyfoed (i fyfyrwyr na wnaeth gwrdd â’r MC ddydd Mercher)

Amseroedd a lleoliadau grŵp i’w cadarnhau

14.15 – 16.30

Prynhawn o Ffilmiau (dewisol)

Sinema, Canolfan y Celfyddydau

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 30ain Medi 2019

Mathemateg

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

 

 

9.00

Sgwrs yr Is-Ganghellor i fyfyrwyr yn Mathemateg

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

9.45 - 11.15

Cyflwyniad i’r holl fyfyrwyr Mathemateg newydd

(gyda ‘Mathemateg’ neu ‘Mathemategol’ yn eich teitlau gradd)

0.11, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

9.45 - 11.15

Cyflwyniad i’r holl fyfyrwyr Mathemateg blwyddyn sylfaen

3.02, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

11.30 - 12.00

Cyflwyniad i’r holl fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio Mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg.

2.04, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

3.30 - 4.00

Cwrdd â’ch tiwtor personol

(holl fyfyrwyr Mathemateg newydd)

Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

4.00 – 5.00

Digwyddiad cymdeithasol i holl fyfyrwyr newydd Mathemateg

Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

Dydd Mawrth

 

 

9.00 – 17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

 

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

Dydd Mercher

 

 

11.30 - 13.30

Cyflwyniad i’r Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth a’r prawf diagnostig Mathematic i’r holl fyfyrwyr Mathemateg yn cychwyn Blwyddyn 1

B23, Adeilad Llandinam

13.30 - 15.30

Cyflwyniad i’r Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth a’r prawf diagnostig Mathematic i’r holl fyfyrwyr Mathemateg yn cychwyn Blwyddyn Sylfaen

B23, Adeilad Llandinam

Dydd Gwener

 

 

2.00 - 3.00

Sesiwn adborth a sgiliau astudio i holl fyfyrwyr newydd Mathemateg

0.15, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

2.00 - 3.00

Sesiwn adborth a sgiliau astudio i holl fyfyrwyr newydd Mathemateg ar Blwyddyn Sylfaen

3.02, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 30ain Medi 2019

Ieithoedd Modern

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

 

 

11:00

Croeso gan Gyfarwyddwr y Gyfadran i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf (GORFODOL)     

Theatr Canolfan y Celfyddydau, Penglais

13:00-14:00

Sesiwn Ymsefydlu Adrannol y  Flwyddyn Gyntaf ar gyfer yr holl Fyfyrwyr Anrhydedd arfaethedig

Hugh Owen, D5

14:00-16:00

Cynghori Myfyrwyr Rhan Un (Myfyrwyr o'r tu allan i'r adran a Myfyrwyr Anrhydedd arfaethedig)

Hugh Owen, Cyntedd Adrannol D7

Dydd Mawrth

 

 

9:00-17:00

Cofrestru myfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (Gorfodol)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

Dydd Mercher

 

 

 

Cyflwyniad i’r  Labordy Iaith,
Hugh Owen Lab 2

Cyflwyniad i’r  Llyfrgell,
Llyfrgell Hugh Owen

Gweithdy Dysgu Iaith,
Hugh Owen C64

13:00-13:45

A-G

H-P

Q-Z

14:00-14:45

H-P

Q-Z

A-G

15:00-15:45

Q-Z

A-G

H-P

Dydd Iau

 

 

13:30-16:30

Croeso i Ieithoedd Modern

Hugh Owen, D5

16:30-18:00

Derbyniad i bob myfyriwr Blwyddyn Gyntaf

Hugh Owen, Cyntedd Adrannol D7

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 30ain Medi 2019

Ffiseg

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

 

 

09.00

Croeso gan yr Is-Ganghellor - myfyrwyr y Gyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol (Gorfodol)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

10.00 - 11.30

Croeso gan y Pennaeth Ffiseg a chyflwyniad i astudio academaidd yn yr Adran Ffiseg - myfyrwyr newydd Blwyddyn 1 (Gorfodol)

0.10, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

10.00 - 11.30

Croeso gan y Pennaeth Ffiseg a chyflwyniad i astudio academaidd yn yr Adran Ffiseg - myfyrwyr Blwyddyn 0 ar gynlluniau gradd gyda blwyddyn sylfaen: F301 a F512 (Gorfodol)

1.00, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

11.30 - 12.00

Cyflwyniad i astudio Ffiseg a Mathemateg cyfrwng Cymraeg - myfyrwyr Blwyddyn 1 a Blwyddyn 0

2.04, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

15.30 - 16.15

Cwrdd â'ch tiwtor personol - myfyrwyr newydd Blwyddyn 1 a Blwyddyn 0 (Gorfodol)

1.00, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

16.15 - 17.00

Croesawu - Pizza a Diodydd - myfyrwyr newydd

Cyntedd, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

Dydd Mawrth

 

 

09.00 – 17.00

Cofrestru myfyrwyr blwyddyn-gyntaf (Gorfodol)

 

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

Dydd Mercher

 

 

09.30 - 11.30

Ymgyfarwyddo â systemau electronig (yn cynnwys gwerslyfr electronig Ffiseg, Blackboard, y Llyfrgell / Gwasanaethau Gwybodaeth), sesiwn holi ac ateb, a Phrawf Diagnostig - myfyrwyr Blwyddyn 1 (Gorfodol)

B23, Adeilad Llandinam

13.30 - 15.30

Ymgyfarwyddo â systemau electronig (yn cynnwys Blackboard, y Llyfrgell / Gwasanaethau Gwybodaeth), sesiwn holi ac ateb, a Phrawf Diagnostig - Blwyddyn 0, myfyrwyr Ffiseg a Mathemateg (Gorfodol)

B23, Adeilad Llandinam

Dydd Gwener

 

 

14.00 - 15.30

Adborth ar y Prawf Diagnostig - Blwyddyn 1 a Blwyddyn 0, myfyrwyr Ffiseg a Mathemateg (Gorfodol)

0.15, Adeilad Gwyddorau Ffisegol

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 30ain Medi 2019

Seicoleg

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

 

 

10.00-10:15

Croeso i’r Gyfadran (Gorfodol)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

10.30-11.30

Croeso i’r Adran (Gorfodol)

A12, Hugh Owen 

12.00-12.30

Croeso i Fyfyrwyr Rhyngwladol (Gorfodol i’r rhai nad ydynt yn fyfyrwyr y DU)

Derbynfa P5 

12.30-13.00

Croeso i Fyfyrwyr Cyfrwng Cymraeg (Gorfodol i bob myfyriwr Cyfrwng Cymraeg)

0.63, P5

13.30-14.30

Her Seicoleg (Gorfodol i bob myfyriwr Anrhydedd Sengl Seicoleg)

0.26, Adeilad Edward Lloyd

15:00-16:00

Her Seicoleg (Gorfodol i bob myfyriwr sy’n gwneud Seicoleg a Throseddeg, neu Seicoleg ac Addysg)

MP 0.10

14.00-16.00

Clinig Cofrestru i fyfyrwyr Erasmus a myfyrwyr Cyfnewid Rhyngwladol yn unig

1.11, Swyddfa Gyffredinol, P5

15.00-17.00

Clinig Cofrestru   

1.11, Swyddfa Gyffredinol, P5

Dydd Mawrth

 

 

9.00 – 17.00

Cofrestru i bob myfyriwr y Flwyddyn Gyntaf (Gorfodol)

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

17.30- 19.00

Noson Pizza

Bar Canolfan y Celfyddydau

Dydd Mercher

 

 

10.00-12.00

Aber Psychology Advantage (Gorfodol)

0.26, Adeilad Edward Llwyd

12.00-14.00

Cyfarfodydd gyda’ch tiwtor

0.62, 0.63, 1.61, 1.62, 1.63, P5

14.00-15.00

Croeso i Fyfyrwyr Astudio Dramor a Myfyrwyr Cyfnewid

Derbynfa P5

Dydd Iau

 

 

10.00-12.00

Head Start- Using Psychology to get the most out of your degree (Gorfodol)

A6, Adeilad Llandinam

14.00-15.00

Taith o’r campws  

Derbynfa P5

Dydd Gwener

 

 

10.00-12.00

Real-world Psychology (Gorfodol)

MedRus, Penbryn

14:00

Cwrdd am De a Bisgedi

MedRus, Penbryn

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 30ain Medi 2019

Yr Ysgol Gelf

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

 

 

11.00

Croeso gan Gyfarwyddwr y Gyfadran i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)    

Theatr Canolfan y Celfyddydau, Penglais

16.30

Cyfarfod i groesawu myfyrwyr y flwyddyn gyntaf ac i egluro strwythurau’r cynlluniau gradd, gan gynnwys y gwahaniaethau rhwng modiwlau craidd, modiwlau dewisol a modiwlau dewis agored. Dosbarthu deunyddiau cyflwyno. (GORFODOL)

Ystafell 312 Yr Ysgol Gelf

18.00 – 20.00

Parti Croeso i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf.

Stiwdio 301 Yr Ysgol Gelf

Dydd Mawrth

 

 

9.00 – 17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (Gorfodol)

 

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

Dydd Iau

 

 

11.00

Cyflwyniad i’r Gwasanaethau Gwybodaeth, i’w ddilyn gan gyfarfodydd cyflwyno penodol ar gyfer Celfyddyd Gain, Hanes Celf a’r Celfyddydau Creadigol. (GORFODOL)

Ystafell 312, Yr Ysgol Gelf

I’w gadarnhau

I’w gadarnhau   Cyfarfod â’r tiwtor personol. Bydd eich tiwtor personol yn eich e-bostio i roi amser a lleoliad i chi. (GORFODOL)

Yr Ysgol Gelf

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 30ain Medi 2019

Ysgol Addysg

Amser (cloc 24 awr)

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

23ain

 

 

11.00-12.00

Sgyrsiau Croeso: Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Gorfodol

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

13.00-14.00*

neu

15.00-16.00*

Cyflwyniad i fyfyrwyr blwyddyn 1

*Dim ond un o’r rhain sydd angen i chi fynychu.

Gorfodol 

Y Ganolfan Ddelweddu - B.03

 

11.00-15.00**

Teithiau Llyfrgell**

** Dim ond un o’r rhain sydd angen i chi fynychu. Mae teithiau bob diwrnod. Maent yn 30 munud o hyd ac yn dechrau ar yr awr rhwng 11yb a 3yp.  Sicrhewch nad yw’r daith yn gwrthdaro gyda unrhyw ddigwyddiad adrannol.

Gorfodol

Llyfrgell Hugh Owen, Penglais

Dydd Mawrth

 

 

9.00 – 17.00

Cofrestru ar gyfer bob myfyriwr blwyddyn 1

Gorfodol

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

11.00-15.00**

Teithiau Llyfrgell**

** Dim ond un o’r rhain sydd angen i chi fynychu. Mae teithiau bob diwrnod. Maent yn 30 munud o hyd ac yn dechrau ar yr awr rhwng 11yb a 3yp.  Sicrhewch nad yw’r daith yn gwrthdaro gyda unrhyw ddigwyddiad adrannol.

Gorfodol

Llyfrgell Hugh Owen, Penglais

Dydd Mercher

 

 

11.00-15.00

Teithiau Campws ar gyfer myfyrwyr yr Adran Addysg ***

*** Mi fydd rhain yn cymryd lle ar yr awr rhwng 11yb a 3yp. Grwpiau bychain fydd y rhain wedi eu harwain gan myfyrwyr yr Adran Addysg.

Cyntedd, P5

11.00-12.00

Neu

15.00-16.00

Cyflwyniad i’r Gymraeg yn y Brifysgol

P5 1.62

 

11.00-15.00**

Teithiau Llyfrgell**

** Dim ond un o’r rhain sydd angen i chi fynychu. Mae teithiau bob diwrnod. Maent yn 30 munud o hyd ac yn dechrau ar yr awr rhwng 11yb a 3yp.  Sicrhewch nad yw’r daith yn gwrthdaro gyda unrhyw ddigwyddiad adrannol.

Gorfodol

Llyfrgell Hugh Owen, Penglais

Dydd Iau

 

 

11.00-14.00

Bwffe Croeso a Sgwrs Sgiliau Astudio.

Gorfodol

Medrus Mawr

Dydd Gwener

 

 

10.00-12.00

Sesiwn Adrannol – Galw i mewn – Cyfle i gael sgwrs gyda staff a myfyrwyr dros baned.

Cyntedd, P5

12.00-13.00**

Teithiau Llyfrgell**

** Dim ond un o’r rhain sydd angen i chi fynychu.  Mae teithiau llyfrgell yn digwydd drwy’r wythnos.   Sicrhewch nad yw’r daith yn gwrthdaro gyda unrhyw ddigwyddiad adrannol.

Gorfodol

Llyfrgell Hugh Owen, Penglais

 * Dim ond un o’r rhain sydd angen i chi fynychu

**Mae teithiau llyfrgell yn digwydd drwy’r wythnos.  Maent yn 30 munud o hyd ac yn dechrau ar yr awr rhwng 11yb a 3yp.  Mae rhaid i chi fynychu un o’r rhain.

*** Teithiau Campws. Dim ond un o’r rhain sydd angen i chi fynychu.

Mi fydd darlithoedd yn dechrau ar Ddydd Llun y 30ain o Fedi.

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

 

Dydd Llun

 

 

11.00

Croeso gan Gyfarwyddwr y Gyfadran i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. (GORFODOL)    

Theatr Canolfan y Celfyddydau, Penglais

12.00

Croeso i'r Adran i fyfyrwyr newydd

Dr Cathryn Charnell-White

Ystafell Seminar

Adeilad Parry-Williams

12:30

Taith o amgylch yr adran gan fyfyrwyr Bl.2 a 3

Pizza i staff a myfyrwyr yr adran

Ystafell Seminar

Adeilad Parry-Williams

Dydd Mawrth

 

 

09.00–17.00

Cofrestru i fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (Gorfodol)

Neuadd Fawr

Canolfan y Celfyddydau

Dydd Mercher

 

 

09.00–12.00

Cofrestru i fyfyrwyr blwyddyn 2/3/4

Neuadd Fawr

Canolfan y Celfyddydau

Prynhawn

Taith Gerdded o gwmpas tref Aberystwyth i fyfyrwyr newydd Astudiaethau Celtaidd/Dechreuwyr Cymraeg/Erasmus+

tref Aberystwyth

(i’w drefnu)

15:00–16:00

Paned Ail Iaith – cwrdd â’ch mentoriaid

Caffi

Canolfan y Celfyddydau

Dydd Iau

 

 

14.00–15.00

Croeso a chyfle i gwrdd â thiwtoriaid personol

Cyflwyno Gwasanaethau Gwybodaeth a sgwrs gan ein Llyfrgellydd Pwnc

Cyflwyniad i'r Dystysgrif Sgiliau Iaith

Ystafell C6

Adeilad Hugh Owen

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 30ain Medi 2019

 

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun

30 Medi

 

 

19:00

Cwis

Tafarn Yr Hen Llew Du Aberystwyth