Cymrodoriaeth fawreddog i rewlifegydd o Aberystwyth

Dyfarnu Cymrodoriaeth William Evans i’r Athro Bryn Hubbard gan Brifysgol Otago yn Dunedin, Seland Newydd.

Dyfarnu Cymrodoriaeth William Evans i’r Athro Bryn Hubbard gan Brifysgol Otago yn Dunedin, Seland Newydd.

13 Ionawr 2020

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth William Evans gan Brifysgol Otago yn Dunedin, Seland Newydd i enillydd Medal y Pegynau o Brifysgol Aberystwyth.

Fe fydd yr Athro Bryn Hubbard, Cyfarwyddwr Canolfan Rhewlifeg yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn Aberystwyth, yn teithio i Dunedin ym mis Mawrth 2020.

Fe fydd Yr Athro Hubbard yn gweithio gyda chydweithwyr yn Seland Newydd, dros gyfnod o chwe wythnos ym Mhrifysgol Otago, ar setiau data newydd eu casglu yn ymwneud â strwythur tri dimensiwn a maes tymheredd rhewlifau a sgafelli iâ’r Antartig.

Yn ogystal, fe fydd yr Athro Hubbard yn cadeirio gweithdy ar strwythur tri dimensiwn masau iâ ac yn traddodi cyfres o ddarlithoedd academaidd a chyhoeddus yn trafod ei waith ymchwil ar rewlifoedd yr Himalaya, Sgafelli Iâ’r Antartig, a bodolaeth ac ymddygiad rhewlifoedd mewn dyffrynnoedd ar y blaned Fawrth.

Dywedodd Yr Athro Hubbard: “Rwyf wrth fy modd gyda’r Gymrodoriaeth hon a’r cyfle i weithio gyda chydweithwyr amlwg sy’n gweithio ym Mhrifysgol Otago. Fe fydd y Gymrodoriaeth yn caniatáu i ni gyfuno ein harbenigedd gyda setiau data i wneud datblygiadau pwysig yn ein dealltwriaeth o fasau iâ mewnol yr Antartig.

Cymrodoriaeth William Evans

Sefydlwyd Cymrodoriaeth William Evans ym 1946 ar gyfer hyrwyddo anogaeth a dysgu.

Gwobrwyir y Cymrodoriaethau drwy wahoddiad gan y Brifysgol ar argymhelliad Pwyllgor Dethol William Evans i unigolion o “ragoriaeth academaidd sydd â record gref mewn ymchwilio a/neu ddysgu a/neu ymarfer proffesiynol.”

Yr Athro Hubbard

Dyfarnwyd Medal y Pegynau i’r Athro Bryn Hubbard ym mis Ionawr 2016 am ei waith fel “Ysgolhaig y Pegynau mewn rhewlifeg, daeareg rewlifol a strwythur a mudiant masau iâ"

Hyd yma, mae wedi cyflawni gwaith maes rhewlifol am 31 blwyddyn yn olynol gan gynnwys chwe thaith ymchwil i’r Antartig.

Yn 2017 a 2018 arweiniodd ymgyrch ymchwil arloesol i ddrilio yn ddwfn i galon rhewlif uchaf y byd, Rhewlif Khumbu, sydd yn llifo oddi ar ochr Mynydd Everest.

Yn ogystal, Mae’r Athro Hubbard wedi arwain timau maes i astudio prosesau rhewlifoedd yn Andes Periw, Yr Ynys Las, Svalbard, Artig Canada a’r Alpau Ewropeaidd.