Newyddion

Sut mae gwyddor fforensig wedi cynorthwyo i ailddarganfod afalau anghofiedig

Cyhoeddwyd yr erthygl hon ar sut mae gwyddor fforensig wedi cynorthwyo i ailddarganfod afalau anghofiedig yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation.

Prifysgol Aberystwyth i gynnal trydedd ddarlith goffa David Trotter

Y diweddar Athro David Trotter

Bydd Dr Laura Wright o Brifysgol Caergrawnt yn traddodi trydedd ddarlith goffa David Trotter ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 25 Hydref 2018.

Defnyddio gwastraff cynhyrchu cansen siwgr i ymdrin â phydredd dannedd, gordewdra a chlefyd siwgr

Dr David Bryant a Dr Sian Davies o dîm BIOREVIEW yn IBERS

Mae prosiect ymchwil cydweithredol newydd rhwng Prydain a'r India, a arweinir gan Brifysgol Aberystwyth, yn gweithio i drawsnewid gwastraff o ddiwydiant cansen siwgr yr India a'i droi yn amrywiaeth o gynnyrch gwerthfawr newydd a all ymdrin â phydredd dannedd, gordewdra a chylefyd siwgr.

Hacio Pwmpen

Cyfle i ddysgu am gylchedau a rhaglennu cyfrifiadurol wrth greu llusern pwmpen yn ein gweithdy Calan Gaeaf arbennig.

Darparu adnoddau e-ddysgu cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Lefel A

Dr Elin Royles a Dr Huw Lewis o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth

Mae darlithwyr o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth wedi creu cyfres o adnoddau addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio Lefel A Gwleidyddiaeth.

Munroe Bergdorf i annerch cynhadledd Trawsrywedd Aberystwyth

Munroe Bergdorf, y model trawsryweddol cyntaf y DU i’w phenodi’n wyneb brand ffasiwn rhyngwlado, fydd yn traddodi’r araith gyweirnod yn Dyfodol Traws Ni.

Mi fydd model trawsryweddol cyntaf y DU a benodwyd i fod yn wyneb brand ffasiwn rhyngwladol, yn annerch cynhadledd i bobl drawsryweddol a’u cynghreiriaid ym Mhrifysgol Aberystwyth yr wythnos hon.

Darlithydd o Brifysgol Aberystwyth yw enillydd Gwobr Syr Ellis Griffith

Dr Rhianedd Jewell

Mae darlithydd Cymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ennill gwobr am ei hastudiaeth o waith cyfieithu’r dramodydd arobryn Saunders Lewis.

AccessAble yn lansio Ap a gwefan newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth

Staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn lansio Ap a gwefan newydd AccessAble

Ddydd Gwener 5 Hydref, lansiwyd Ap a gwefan newydd AccessAble ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Sut achubwyd cof diwylliannol a hanes caethweision gan lên gwerin yr Americanwyr Affricanaidd

Yn 'The Conversation', mae Jennifer Dos Reis Dos Santos, sydd yn fyfyrwraig PhD yn yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, yn trafod sut mae llên gwerin wedi chwarae rhan arbennig o bwysig wrth ddogfennu Hanes yr Americanwyr Affricanaidd.

Cydnabod gwyddonydd cyfrifiadureg o Aberystwyth yng ngwobrau Gwyddoniaeth i Ferched

Dr Hannah Dee

Mae gwaith arloesol gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth i hyrwyddo rôl menywod ym maes cyfrifiadureg yn cael ei gydnabod mewn seremoni arbennig yn Llundain heddiw, ddydd Llun 8 Hydref.

Prifysgol Aberystwyth yn lansio gradd mewn Cymdeithaseg

Adeilad Llandinam, cartref Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear y Brifysgol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio cynllun gradd anrhydedd sengl newydd mewn Cymdeithaseg ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019-20.

Cicio’r bar ar Ddiwrnod y Sylfaenwyr

Yr Hen Goleg pan yr agorwyd y Brifysgol yn 1872.

Cynhelir gorymdaith i gicio’r bar ar bromenâd Aberystwyth ddydd Gwener 12 Hydref 2018 i nodi’r diwrnod pan yr agorodd Prifysgol Aberystwyth am y tro cyntaf yn 1872.

Sefydlu busnes medd ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth

Benjamin Guscott, un o sefydlwyr Shire Meadery, a Dr Rhian Hayward, Prif Weithredwr Campws Arloesi a Menter Aberystwyth.

Mae’r cwmni cynhyrchu cyntaf sydd wedi’i leoli ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi rhoi gwedd fodern ar hen ddiod.

Canolfan Ragoriaeth TB Gwartheg i’w sefydlu ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yr Athro Glyn Hewinson

Bydd Canolfan Ragoriaeth mewn TB Gwartheg yn agor ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ddiweddarach eleni, gan ddod ag arbenigwyr y byd ynghyd i drechu'r clefyd gwartheg.

Pam nad yw eich ôl troed dŵr yn berthnasol

haveseen/Shutterstock

Yn ysgrifennu yn The Conversation, mae Judith Thornton o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn trafod sut mae olion traed yn achosi i bobl feddwl am yr effaith y maent yn ei chael, ond nid yw'r gyfatebiaeth yn gweithio ar gyfer dŵr.