Newyddion

Trafod ymchwil Aberystwyth ar raglen Today

Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure, yn cael ei holi gan Justin Webb ar raglen Today ar BBC Radio 4.

Cafodd staff a myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth eu holi ar gyfer rhifyn arbennig o brif raglen newyddion BBC Radio 4 Today a ddarlledwyd yn fyw o'r campws ddydd Iau 17 Mai 2018.

Rhaglen Today BBC Radio 4 ar y campws

Bydd Today yn darlledu'n fyw o Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ddydd Iau, 17 Mai.

Bydd prif raglen newyddion a materion cyfoes BBC Radio 4, Today yn darlledu'n fyw o Brifysgol Aberystwyth fore Iau 17 Mai 2018.

Pam ein bod ni'n drilio i fewn i rewlifau ucha’r byd ar Everest gyda peiriant golchi ceir wedi’i addasu

Mewn erthygl yng nghylchgrawn The Conversation, mae, Katie Miles a'r athro Bryn Hubbard o'r adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn esbonio sut maent yn ceisio deall cyfrinachau rhewlifoedd Mynydd Everest:

Urddo’r awdur Meic Stephens yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro Meic Stephens, Cymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth, gyda’r Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure (chwith), a’r Dirprwy Ganghellor Gwerfyl Pierce Jones.

Mae’r awdur a’r ysgolhaig, yr Athro Meic Stephens, wedi ei urddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Pam fod hiliaeth yn erbyn y Cymry yn dal i fod yn hiliaeth

Credyd: Alistair Scott/Shutterstock

Gan ysgrifennu yn The Conversation, mae Dr Catrin Fflur Huws, Uwch-ddarlithydd yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth ac arbenigwr cydraddoldeb ieithyddol, yn dadlau'r achos dros amddiffyn y Cymry rhag rhagfarn.

Dau fardd o Brifysgol Aberystwyth ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2018 yn cynnwys dwy gyfrol o farddoniaeth gan ysgolheigion o Brifysgol Aberystwyth

Mae gwaith gan ddau ysgolhaig o Brifysgol Aberystwyth ymhlith naw cyfrol ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2018.

Cynhadledd ar drawsrywedd yn cyrraedd rhestr fer gwobrau cydraddoldeb

Cyfranwyr All Our Trans Tomorrow (o'r chwith i'r dde) Kate Rose o Lywodraeth Cymru, Kate Hutchinson o Diversity Role Models, Crash Wigley o Stonewall Cymru, CN Lester, Debra Croft, cyn Gyfarwyddwr Cydraddoldeb Prifysgol Aberystwyth a Ruth Fowler, Swyddog Cyfathrebu a Swyddog Cydraddoldeb Adnoddau Dynol Prifysgol Aberystwyth.

Mae cynhadledd i gefnogi pobl drawsryweddol a’u cynghreiriaid a drefnwyd gan Brifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr fer am wobr.

Profiadau’r Rhyfel Byd Cyntaf drwy lythyrau caru

Dr Sian Nicholas o Adran Hanes a Hanes Cymru fydd yn arwain y prosiect ar effaith y Rhyfel Mawr ar gymunedau Aberystwyth, ac sydd wedi ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Mi fydd llythyrau caru myfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth a’i chariad oedd yn filwr yn rhan o astudiaeth o bwys ar effaith Y Rhyfel Mawr ar bobl a chymunedau Aberystwyth. 

Hayley Long, awdures a chyn-fyfyrwraig o Aberystwyth, yn ennill Gwobr Tir na n-Og

Hayley Long

Yr awdures lwyddiannus, Hayley Long, a dreuliodd gyfnod yn neuadd Pantycelyn ac a raddiodd mewn llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Aberystwyth yn 1992 yw enillydd gwobr Tir na n-Og 2018.

Astudiaeth newydd yn dangos teneuo sylweddol i rewlif ym Mhatagonia

Lluniau a dynnwyd yn ystod Taith Lluoedd Prydeinig ar y Cyd yn 1973 (chwith) ac eto yn 2017 sydd yn dangos y newid a welwyd ar Rewlif Benito. Llun: Martin Sessions

Astudiaeth ryngwladol, sydd yn cynnwys rhewlifegwyr o Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, yn dangos bod Rhewlif Benito yng ngogledd Patagonia wedi teneuo 133 metr yn y 44 mlynedd diwethaf.

Cyn-fyfyrwraig Seicoleg yn ennill Ysgoloriaeth Gates Cambridge

Melisa Basol yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae cyn-fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth, Melisa Basol, wedi ennill un o ysgoloriaethau Gates Cambridge.

Ymddygiad ewn ac ymsodol yn golygu bod adar yn fynnu mewn dinasoedd

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Sam Hardman a Dr Sarah Dalesman yn trafod sut y mae adar yn addasu eu hymddygiad mewn ymateb i newidiadau mewn cynefinoedd o ganlyniad i weithgareddau pobl, megis trefoli.

Ffilm hunlun yn ennill Gwobr Cyngor Ffilm a Fideo Prifysgolion Prydain

Dr Greg Bevan (chwith) a Dr Glen Creeber, cynhyrchwyr ‘Into the Looking Glass- how selfie culture is preparing us to meet our future selves’

Mae ffilm am ddyfodol y diwylliant hunlun a gynhyrchwyd gan ddau ddarlithydd o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn canmoliaeth am “safon uchel iawn y cynhyrchiad” gan feirniaid Gwobrau Dysgu ar Sgrin, Cyngor Ffilm a Fideo Prifysgolion Prydain 2018.

Dathlu Blwyddyn y Môr ar Ddiwrnod Ewrop yn y Bandstand yn Aberystwyth

Ynys Las. Llun: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Bydd Prifysgol Aberystwyth a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dathlu Diwrnod Ewrop ar ddydd Mercher 9 Mai 2018 gydag arddangosfa o ymchwil morol yn y Bandstand yn Aberystwyth.

Mathemateg yn cipio Adran y Flwyddyn

Yr Athro Simon Cox yn derbyn gwobr Adran y Flwyddyn ar ran yr Adran Fathemateg

Yr Adran Fathemateg yw Adran y Flwyddyn Gwobrau Staff a Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Aberystwyth 2018.

Aberystwyth yn y deg uchaf yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr

Mae Prifysgol Aberystwyth ymhith y deg prifysgol orau yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr yn ôl rhifyn diweddaraf The Complete University Guide.