Newyddion

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Penwythnos Mawr Pride Cymru

Mae Prifysgol Aberystwyth ymhlith 100 cyflogwr gorau’r DU am gynhwysoldeb yn y gweithle yn ôl mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2018.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o brif noddwyr Penwythnos Mawr Pride Cymru sydd yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar 24–26 Awst 2018.

Prosiect newydd i daclo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn peirianneg a’r gwyddorau ffisegol

Adeilad arobryn y Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhan o fenter gwerth miliynau o bunnoedd sy'n anelu at wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym meysydd peirianneg a’r gwyddorau ffisegol.

Dyfarnu Cymrodoriaethau Rutherford i Brifysgol Aberystwyth

Fel rhan o’u rhaglen ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth, bu Dr Benjamin van der Waal a Dr Peyton Lisenby yn ymweld â gwlyptiroedd, afonydd a chronfeydd dŵr Cwm Elan.

Mae Aberystwyth yn un o 19 o brifysgolion yn y DU sydd wedi eu dewis ar gyfer y cymrodoriaethau ymchwil dan gynllun Grantiau Partner Strategol Cronfa Rutherford sy’n cael ei weinyddu gan adain ryngwladol Prifysgolion y Deyrnas Unedig (UUKi).

Cyllid yr AHRC i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o academyddion yn y celfyddydau a’r dyniaethau

Bydd Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr yn derbyn cyllid gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC) dros wyth mlynedd i gyflwyno hyfforddiant goruchwylio, hyfforddi a datblygu sgiliau ôl-raddedig o 2019.

Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd i gyn-fyfyriwr Aber

Cadeirio’r cyn-fyfyriwr o Aberystwyth, Gruffudd Eifion Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

Am yr ail flwyddyn yn olynol, cyn fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth sydd wedi cipio cadair yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cynhyrchydd olew palmwydd mwyaf Liberia yn tynnu allan o ford gron cynaliadwyedd - beth mae hyn yn ei olygu i gymunedau

Palm oil being made by local workers in Liberia. Wikimedia/Panoramio, CC BY-SA

Yn ysgrifennu yn The Conversation, mae Fidel C T Budy o'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, yn trafod sut mae cymunedau gwledig Liberia wedi bod yn dioddef ers amser maith o ganlyniad i gynhyrchwyr olew palmwydd rhyngwladol yn cipio'u tiroedd. 

Malwod craff yn teimlo straen o fod yn unig

Dr Sarah Dalesman

Mae astudiaeth gan ymchwilydd o Brifysgol Aberystwyth i sut y mae unigedd cymdeithasol yn effeithio ar ymatebion malwod i straen wedi ei chyhoeddi yn rhifyn diweddaraf y cyfnodolyn Philosophical Transactions of the Royal Society.

Dyma pam ei fod o bwys bod y blaid Lafur wedi symud i ffwrdd o ddiffiniad IHRA ar gyfer gwrthsemitiaeth

Jeremy Corbyn.  Credyd: Sophie Brown - Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Yn ysgrifennu yn The Conversation, mae Dr James Vaughan, Darlithydd Hanes Rhyngwladol yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod arwyddocâd penderfyniad corff llywodraethol y blaid Lafur i bellhau ei hun o ddiffiniad Cynghrair Rhyngwladol Cofio'r Holocost ar gyfer gwrthsemitiaeth.

Gwnaethom ymchwilio i drolwyr o Rwsia a darganfod yn union sut maent yn niwtraleiddio newyddion penodol

Credit:  BeeBright/Shutterstock

Yn ysgrifennu yn The Conversation, mae Dr Xymena Kurowska o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth ac Anatoly Reshetnikov o Brifysgol Canolog Ewrop, yn datguddio sut mae eu hymchwil wedi darganfod y triciau y mae trolwyr yn eu defnyddio i niwtraleiddio newyddion penodol:

Cymrodoriaeth i Athro o Brifysgol Aberystwyth

Yr Athro Mark Whitehead a fydd yn ymchwilio i ddylanwadau technolegau clyfar ar brosesau democrataidd.

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth y Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol Annibynnol (ISRF) 2018/19 i Athro o Brifysgol Aberystwyth ar gyfer astudiaeth i ddylanwadau technolegau clyfar ar brosesau democrataidd.

Lansio cit newydd oddi-cartref y Scarlets yn Aber

Mae Tîm Rygbi’r Scarlets yn lansio eu cit newydd oddi-cartref ar bromenâd Aberystwyth ddydd Llun 13 Awst 2018.

Croesawu myfyrwyr Fulbright o’r Unol Daleithiau

Myfyrwyr Athrofa Haf Comisiwn Fulbright Aberystwyth 2018 (o’r Chwith i’r Dde), rhes gefn: Kevin Treadway, Janet Webster, Sarah Shapley, Justin Heywood, Camila Seluja; rhes waelod: Isaac Keller, Blake Jackson, Casey Wilson

Croesawodd Prifysgol Aberystwyth wyth myfyriwr Fulbright o’r Unol Daleithiau ym mis Gorffennaf 2018, gan roi iddynt gyfle i ganfod mwy am ddiwylliant, treftadaeth a hanes Cymru a’r Deyrnas Unedig, ynghyd â phrofi addysg uwch mewn prifysgol flaenllaw yn y DU.

Cyn-fyfyrwraig yn cipio Coron Eisteddfod Caerdydd 2018

Enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 yw Catrin Dafydd, sy'n raddedig o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth.

Enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 yw Catrin Dafydd, sy'n raddedig o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth. 

Prifysgol Aberystwyth yn noddi clwb pêl-droed y dref

Prifysgol Aberystwyth yw prif noddwr Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth am y tymor 2018-19.

Prifysgol Aberystwyth fydd prif noddwr Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth am y tymor 2018-19.

Academydd o Aberystwyth yn cydarwain astudiaeth fyd-eang ar fioamrywiaeth

Yr Athro Mike Christie

Mae’r Athro Mike Christie o Brifysgol Aberystwyth wedi’i benodi yn gyd-gadeirydd asesiad byd-eang ar werth a defnydd cynaliadwy rhywogaethau gwyllt.