Newyddion

Cyllid i gynorthwyo menter ac entrepreneuriaeth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddarparu rhaglen o weithgareddau menter i fyfyrwyr, graddedigion a staff sydd â diddordeb mewn dechrau eu busnes neu'u menter gymdeithasol eu hunain.

Cyflwyno ceisiadau cynllunio’r Hen Goleg

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyflwyno ceisiadau cynllunio am ganiatad llawn i drawsnewid yr Hen Goleg, adeilad a agorodd ei ddrysau am y tro cyntaf yn 1872 a chartref cyntaf Prifysgol Cymru. Llun: Keith Morris.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyflwyno ceisiadau i Gyngor Sir Ceredigion am ganiatâd cynllunio i drawsnewid yr Hen Goleg ar gyfer yr 21ain ganrif.

Myfyrwyr Aber yn cipio Cwpan Agronomeg NIAB am yr ail flwyddyn yn olynol

Tim buddugol Cwpan Agronomeg NIAB 2019 o IBERS Prifysgol Aberystwyth: o’r chwith William Watson, Olivia MacGarvie a Philip Dray gyda’u darlithydd Bridio Planhigion Dr Irene Griffiths. William Davies yw'r aelod coll, gan ei fod yn Seland Newydd.

Mae tîm o fyfyrwyr o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ennill Cwpan Agronomeg NIAB am yr ail flwyddyn yn olynol.

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu Cynhadledd Flynyddol Myfyrwyr BPS Cymru

Mae gwahoddiad i fyfyrwyr seicoleg o brifysgolion ledled Cymru i arddangos eu gwaith yng nghynhadledd myfyrwyr Cymru Cymdeithas Seicoleg Prydain (BPS) sy’n cael ei chynnal eleni ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Myfyrwyr Aberystwyth i fynychu gŵyl ffilm yn Efrog Newydd

Chwith i’r dde: Dr Greg Bevan, Darlithydd mewn Ffilm a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth; Hayley Goddard, Swyddog Rhoddion Unigol Prifysgol Aberystwyth; y myfyrwyr israddedig Ola Tomkiewicz a Jenny Edwards; a Mr Simon Banham, Pennaeth yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cymysgu gyda rhai o enwau mwyaf y byd ffilm a sinema pan fyddant yn mynychu un o brif wyliau ffilm y byd ym mis Ebrill.

Canllaw hygyrchedd newydd yn arwain y ffordd o gwmpas campws

Lansio’r canllaw hygyrchedd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi lansio adnodd newydd cynhwysfawr ar ddydd Gwener 15 Mawrth a fydd yn gwella profiad ymwelwyr ar y campws.

Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Staff a Myfyrwyr 2019

Mathemateg a enillodd deitl Adran y Flwyddyn yng Ngwobrau Dathlu Staff a Myfyrwyr yr Undeb yn 2018

Mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth wedi cyhoeddi eu rhestr fer am eu Gwobrau Staff a Myfyrwyr.

Sain newydd i hen ffilmiau distaw

Philomusica yn perfformio sgôr Neil mewn dangosiad o ffilm ias gan Hitchcock, Blackmail, yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth yn 2014. Llun: Keith Morris

Bydd gwaith un o ffigurau mwyaf adnabyddus ym maes cyfeilio a chyfansoddi i ffilmiau distaw yn cael ei ddathlu mewn cyfres o ddigwyddiadau o 22-24 Mawrth 2019.

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Gŵyl Dewi 2019

Enillwyr Gwobrau Gŵyl Dewi 2019

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi anrhydeddu myfyrwyr a staff am eu cyfraniadau at y Gymraeg mewn seremoni arbennig yn yr Hen Goleg Nos Iau 14 Mawrth 2019.

Y radd a allai fynd â chi i’r blaned Mawrth

Ariel Ladegaard sydd wedi bod yn gweithio yn ucheldir Atacama Chile ar ExoFiT, treialon maes sy’n cael eu harwain gan Airbus ar ran ESA.

Mae cyfle i weithio ar daith Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) / Roscosmos i’r blaned Mawrth yn 2020 yn golygu bod myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth gam yn nes at yrfa yn y diwydiant gofod.

Gwyddonydd newid hinsawdd o Aber ar ddarllediadau’r BBC o’r arctig

Dr Arwyn Edwards sydd wedi datblygu labordy dilyniannu DNA cludadwy sy'n ffitio i mewn i sach deithio fach ac y gellir ei ddefnyddio yn unrhyw le yn y byd.

Mae gwyddonydd newid hinsawdd o Brifysgol Aberystwyth yn ymddangos mewn cyfres o ddarllediadau gan BBC Radio 4 o’r archipelago Norwyaidd, Svalbard yr wythnos hon.

‘Tu hwnt i’r GIG: Yw Iechyd wir yn ‘Fyd-eang’?’

Yr Athro Colin McInnes, Cadeirydd UNESCO mewn Addysg HIV/AIDS a Diogelwch Iechyd yn Affrica ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae'r ddarlith hon wedi ei gohirio. Bydd dyddiad newydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan. Gallu clefydau i symud yn gyflym ar draws ffiniau a chyfandiroedd mewn oes fyd-eang ac adfywiad cenedlaetholdeb fydd canlbwynt darlith gyhoeddus Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Mawrth 12 Mawrth 2019.

Cyfle i arloeswyr uchelgeisiol ar raglen sbarduno busnes

Dosbarth BioAccelerate 2018

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth a chwmni cyllid busnes Nurture Ventures wedi dod at ei gilydd i gynnig cyfle cyffrous i fentrwyr busnes uchelgeisiol yng Nghymru.

Crwsibl De Cymru yn cyhoeddi adroddiad Gwyddoniaeth ac Arloesedd i Lywodraeth y DU

Darlun gan artist o Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, buddsoddiad o £40.5m a fydd yn cael ei gwblhau yn ystod 2020.

Cyflwynwyd adroddiad archwilio o bwys sy’n nodi cryfderau ymchwil ac arloesi Cymru i Lywodraeth y DU heddiw, ddydd Gwener 8 Mawrth 2019.

Pump enwebiad yng ngwobrau myfyrwyr WhatUni

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei chynnwys ar bump rhestr fer ar gyfer gwobrau WhatUni Student Choice Awards 2019.

Wythnos Gwyddoniaeth Prydain ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd mwy na 1,600 o ddisgyblion o ysgolion ar draws canolbarth a gorllewin Cymru yn ymweld â ffair wyddoniaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 12, 13 a 14 Mawrth, fel rhan o Wythnos Gwyddoniaeth Prydain 2019.