Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Mae'r Tîm Cyfathrebu yma i ateb ymholiadau gan y cyfryngau. Os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am stori newyddion, yn chwilio am arbenigwr i siarad ar bwnc penodol neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y Brifysgol, cysylltwch gyda ni. Gallwch chi hefyd ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ymholiadau

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, e-bostiwch cyfathrebu@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622946.

Os oes gennych chi ymholiad brys ar y penwythnos a Gwyliau Banc, ffoniwch 07816 066980. Peidiwch ag anfon negeseuon testun neu WhatsApp gan na fyddant yn cael eu gweld.