Pwy ydym

 

Arthur Dafis
Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus Dros Dro

E-bost:  aid@aber.ac.uk
Ffôn:  01970 621763
Ffôn symudol:  07841 979452

Elinor Howells
Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus Dros Dro

E-bost:  elh45@aber.ac.uk
Ffôn:  01970 628551

 

Alice Earp
Alice Earp 
Swyddog Cyfathrebu (Cyhoeddiadau)

E-bost:  ale@aber.ac.uk
Ffôn:  01970 622578

Rhian Griffiths
Swyddog Cyfarthrebu Cynorthwyol

E-bost:  rhg14@aber.ac.uk 
Ffôn:  01970 621513

 

Mae'r Tîm Cyfathrebu yma i ateb ymholiadau gan y cyfryngau. Os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am stori newyddion, yn chwilio am arbenigwr i siarad ar bwnc penodol neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y Brifysgol, cysylltwch gyda ni. Gallwch chi hefyd ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol:

Twitter Logo @Prifysgol_Aber

Prifysgol Aberystwyth