Prifysgol Aberystwyth yn cyhoeddi ad-daliad ffioedd llety

12 Ionawr 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi y bydd yn cynnig ad-dalu ffioedd llety i fyfyrwyr sydd ddim wedi dychwelyd i lety’r brifysgol yn y dref eleni tra bod yr addysgu ar-lein yn unig o achos y pandemig.

Ymchwil yn taflu goleuni ar darddiad a thaith y Coronafeirws

19 Ionawr 2021

Mae ymchwil ar enynnau’r coronafeirws mewn ystlumod a phangolinod wedi datgelu cliwiau pellach am ei darddiad posibl a sut y trosglwyddodd i bobl.

Darogan: Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfres o sgyrsiau sy’n edrych i’r dyfodol

19 Ionawr 2021

Nos Iau 21 Ionawr 2021, bydd Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfres newydd o sgyrsiau gydag unigolion amlwg yng Nghymru â’r nod o sbarduno trafodaeth ddwys am fodelau a fersiynau posibl o’r dyfodol sy’n ein disgwyl yn y 2020au a thu hwnt.

Ap newydd i helpu cleifion strôc i wella gartref yn ystod Covid-19

21 Ionawr 2021

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn datblygu ap ar gyfer ffôn symudol i helpu cleifion sy’n gwella wedi strôc i ymarfer mwy ac ymdopi ag unigedd yn ystod pandemig Covid-19.

Adran Prifysgol Aberystwyth gyda’r cydbwysedd gorau rhwng y rhywiau yn y DU

28 Ionawr 2021

Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth yw’r gorau yn y DU am ei chydbwysedd rhyw, yn ôl adroddiad newydd.