Hen Bapurau Arholiad

Hawlfraint

Noder bod yr hawlfraint ar gyfer yr holl hen bapurau arholiad sydd ar gael yma yn eiddo i Brifysgol Aberystwyth. Gallwch argraffu copi sengl ar gyfer astudio personol a gall staff ddefnyddio copïau’n fewnol. Ar gyfer unrhyw waith copïo, ailddosbarthu neu gyhoeddi arall (o unrhyw bapur cyfan, neu ran ohono) mae’n rhaid cael caniatâd gan y Brifysgol. Mae mynediad i’r papurau wedi’i gyfyngu i staff a myfyrwyr sydd â mewngofnod a chyfrinair PA cyfredol.  Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth geisio cael mynediad i hen bapurau neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth cysylltwch ag: is@aber.ac.uk