Cymorth Dysgu i Fyfyrwyr

Crynodeb o’r cyrsiau a’r gwasanaethau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau a gwasanaethau ledled y Brifysgol i wella eich profiad astudio. 

Mae ein cyrsiau’n datblygu arferion academaidd da ymhellach trwy ddefnyddio technegau beirniadol mewn:

 • ysgrifennu academaidd
 • cyfathrebu mewn seminarau
 • gweithio gyda darlithoedd
 • adolygu ac arholiadau
 • rheoli gwybodaeth

Ynghyd â’n cyrsiau rhad ac am ddim ac ymgynghoriadau unigol, rydym hefyd yn cydlynu amrywiaeth o fodiwlau israddedig sydd â chredydau a rhaglenni penodol eraill y gallech fod yn rhan ohonynt drwy eich adran academaidd. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant ymchwil ar y cyd â’r Swyddfa Astudiaethau Uwchraddedig.

Ar hyn o bryd mae’r cyrsiau a restrir ar y safle hwn ar gael yn Saesneg yn unig, ar wahân i ymgynghoriadau unigol sy’n rhan o gynllun Cymrodoriaeth Ysgrifennu’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol, sydd hefyd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

*****

I gael manylion penodol dilynwch y dolenni isod neu cysylltwch â ni drwy’r Ganolfan Croesawu Myfyrwyr: student-support@aber.ac.uk

John Morgan, Cydlynydd Arferion Astudio

*****

 

Lawrlwytho manylion am Raglen Arferion Astudio 2011/2012 (i’w ddiweddaru) 

Cyrsiau ysgrifennu, cyfathrebu, gwybodaeth a sgiliau proffesiynol

Israddedig (mae’r rhaglen hon ar gael yn ystod y ddau semester ac fe’i cynigir ar y cyd â’r Gwasanaethau Gwybodaeth a’r Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd)

20 o seminarau ar ysgrifennu academaidd, cyfathrebu mewn seminarau, gweithio gyda darlithoedd, rheoli gwybodaeth, ymchwil ar-lein ac yn y llyfrgell, cynllunio portffolio datblygu proffesiynol (PDP)

Dydd Mercher 14:00 - 17:00

Manylion llawn a chofrestru

Uwchraddedig (mae hon yn rhaglen barhaus ar draws y ddau semester ac fe’i cynigir ar y cyd â’r Gwasanaethau Gwybodaeth)

16 o seminarau ar ysgrifennu academaidd a defnyddio adnoddau ar-lein uwch at ddibenion ymchwil.

Dydd Mercher 14:00 - 15:00

Manylion llawn a chofrestru

Ymgynghoriadau ysgrifennu unigol ag Arbenigwr Ysgrifennu o’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol

Mae ymgynghoriadau unigol am eich ysgrifennu academaidd ar gael gyda’n Harbenigwyr Ysgrifennu o’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol

Manylion llawn am Gymrodoriaeth Ysgrifennu’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol yn Aberystwyth

Gellir gwneud apwyntiadau’n rhad ac am ddim ac maent yn gwbl gyfrinachol. Gall myfyrwyr dysgu o bell neu fyfyrwyr eraill sy’n rhan-amser neu sy’n astudio gartref drefnu apwyntiadau trwy Skype

 • Dydd Mawrth: Daniel Butler
 • Dydd Iau: Helen Carey

I wneud cais am ymgynghoriad cysylltwch â’r Ysgrifenwyr ar writers@aber.ac.uk

Mae’r Ysgrifenwyr wedi’u lleoli yn C28 Adeilad Llandinam

Mae’n bosibl y gall y diwrnodau newid a chynigir yr ymgynghoriadau yn ôl disgresiwn yr Ysgrifenwyr. Nid yw Cynllun Cymrodoriaeth Ysgrifennu’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol yn cynnig gwasanaeth darllen proflenni na hyfforddiant iaith ac mae pob ymgynghoriad yn sesiwn ymgynghorol i’ch helpu â materion yn ymwneud ag ysgrifennu ac astudio. Mae’r ymgynghoriadau wedi’u cyfyngu i un apwyntiad cychwynnol ac ni chânt eu cynnig ar sail fynych yn awtomatig.

Modiwlau israddedig

 • EL17720: Planning, Process and Product in Academic Writing(20 credyd, dau semester)
  • 13:10 - 15:00 Dydd Llun, B22 Llandinam NEU 14:10 - 16:00 Dydd Mawrth, D54 Hugh Owen
 • EL27720: Advanced Communication in English in an Academic Context(20 credyd, un semester, caiff ei ailadrodd yn semester 2)
  • 14:10 - 16:00 Dydd Iau, C63 Llandinam A 11:10 - 13:00 Dydd Gwener, C64 Llandinam
 • MM20110: Written Communications in Management and Business(10 credyd, un semester)
  • 10:00 - 11:50 Dydd Llun, C43 Hugh Owen (semester 1), Dydd Llun, amser ac ystafell i’w cadarnhau
 • MM31120: Written Communications in Management and Business(20 credyd, dau semester)
  •  10:00 - 11:50 Dydd Llun, C43 Hugh Owen (semester 1), Dydd Llun, amser ac ystafell i’w cadarnhau

Manylion llawn am y modiwlau israddedig

Byddwch yn cofrestru ar gyfer y modiwlau yng Nghanolfan y Celfyddydau (os ydych yn cofrestru’n hwyr cysylltwch â John Morgan jpm@aber.ac.uk)

  • Blwyddyn 1af, Dydd Mawrth 27 Medi, desg Ieithoedd Ewropeaidd
  • 2il a 3edd flwyddyn a myfyrwyr Erasmus, Dydd Mercher 28 Medi, desg Ieithoedd Ewropeaidd

Effective Communication in Management and Business (ECMB)

Mae hwn yn gwrs dros ddau semester sydd ar gael i fyfyrwyr MBA, MSc Rheolaeth ac MSc Cyfrifeg yn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes yn unig. Mae’n gweithio gydag ysgrifennu, cyfathrebu a defnyddio iaith yn briodol ar gyfer astudiaethau busnes uwchraddedig.

Manylion Llawn ECMB (fersiwn 2011, i’w diweddaru)

 • Dydd Mercher 15:10 -16:50, A14 Hugh Owen, Semester cyntaf 12/10/11

Gallwch gofrestru mewn sesiwn groesawu o ddydd Gwener 1 Hydref, 11yb, Prif Ddarlithfa Ffiseg

Hyfforddiant Ymchwil Uwchraddedig

Mae Cymorth i Fyfyrwyr yn cydweithio â’r Swyddfa Astudiaethau Uwchraddedig i roi mewnbwn i’r rhaglenni canlynol:

Manylion llawn am agweddau Cymorth i Fyfyrwyr ar y rhaglenni hyfforddiant ymchwil

Mae’r holl wybodaeth am gofrestru, ystafelloedd ac amseroedd ar gael drwy’r Swyddfa Astudiaethau Uwchraddedig.