Beth yw copi Ardystiedig?

Copi ardystiedig yw copi o'ch tystysgrif gradd neu'ch adysgrif gradd sydd wedi cael ei stampio â sêl swyddogol y brifysgol sydd wedi dyfarnu'r radd. Efallai y byddwn yn gofyn am hwn yn ystod y broses gwneud cais, er nad oes raid i chi anfon copi ardystiedig yn eich cais cyntaf. Os nad oes gennych gopi ardystiedig byddwn yn derbyn copïau sydd wedi cael eu hardystio gan Noter Cyhoeddus neu'r Cyngor Prydeinig.