Pam astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Prifysgol Aberystwyth, ar arfordir gorllewin Cymru, yw'r lle i chi gael astudio, archwilio a thyfu.

Ers 1872, rydym ni'n adnabyddus dros y byd am ragoriaeth ein dysgu a'n hymchwil arloesol. Heddiw, rydym ni'n croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd i'n cyrsiau israddedig, uwchraddedig, TAR ac MBA ac i'n cymuned gyfeillgar ac eang ei gorwelion. Mae hwn yn lle arbennig. Mae hwn yn lle i chi.

Yma yn Aber, ymfalchïwn yn y croeso a rown i'n myfyrwyr ac yn y ffaith ein bod yn cynnwys pawb. Ymfalchïwn hefyd yn y ffaith bod y Brifysgol wedi'i gwreiddio mewn rhagoriaeth ac ymchwil: o'ch blwyddyn gyntaf yn Aber, byddwch yn cael eich dysgu gan ymchwilwyr blaengar sy'n arbenigwyr yn eu meysydd.

Cipolwg – mwy o resymau dros ddewis astudio yn Aberystwyth:

  1. Rydym yn sicrhau'r safon uchaf o ddysgu, sydd wedi tanategu gan ein hymchwil arloesol, ar ein cyrsiau gradd. Dyma un o'r pethau sy'n gwneud ni'n Brifysgol Y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu. a hefyd mae'r Brifysgol wedi ei henwi'n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghyrmu ar gyfer 2020 (The Times and Sunday Times, Good University Guide 2018, 2019, 2020)
  2. Byddwch chi yn hefyd yn astudio yn y brifysgol orau yng Nghymru a ymhlith y 10 gorau yn Loegr ar gyfer fodlonrwydd myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr 2021)
  3. Mae Aberystwyth yn cynnig cyfleoedd eang i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg
  4. Cyfle i fyw ym Mhantycelyn - llety newydd sbon ar gyfer hyd at 200 o fyfyrwyr sy’n dymuno byw trwy gyfrwng y Gymraeg.
  5. Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddatblygu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yma
  6. Ceir yma fywyd Cymraeg sydd yn berffaith unigryw i Aberystwyth. Mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) ynghyd a chymdeithasau eraill, yn cynnig gwasanaethau ac adloniant sydd yn cyfoethogi profiad bywyd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yma yn Aberystwyth
  7. Mae 99% o'n graddedigion sydd wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg mewn gwaith 6 mis ar ôl graddio (HESA 2018*)
  8. Rydyn ni’n gwarantu lle yn un o’n neuaddau, a bydd hyn yn cynnwys Aelodaeth Blatinwm o’r Ganolfan Chwaraeon AM DDIM, gwerth £125 y flwyddyn*